Základy pre vysielanie spravodlivých myšlienok a harmonogram vysielania spravodlivých myšlienok v určený čas po celom svete (2. aktualizácia)

(Minghui.org) Vysielanie spravodlivých myšlienok je jedna z troch vecí, ktorú od nás vyžaduje Majster. Je veľmi dôležité, aby sa každý učeník obdobia nápravy Fa dobre činil v tomto ohľade. Po dlhý čas však z rôznych dôvodov študenti v niektorých oblastiach Číny a nejakí noví študenti mimo Číny ešte stále nepochopili čas a základy vysielania spravodlivých myšlienok. Sú ešte stále oblasti, kde niekoľkí jednotlivci sami založili niečo nové a odlišné, čím pre študentov vytvorili zasahovanie. Aby sme na to upozornili, je tu táto kompilácia požiadaviek a základov pre vysielanie spravodlivých myšlienok, skladajúca sa z článkov od najstarších po najnovšie, ktoré poskytujú základ pre žiakov v Číne a nových študentov z iných oblastí:

I. Základy pre vysielanie spravodlivých myšlienok

Najprv sa čistite päť minút, potom začnite vysielať spravodlivé myšlienky 5 až 10 minút, aby ste odstránili zlých temných prisluhovačov, prehnitých démonov a odstránili ducha komunistického zla a všetky zlé faktory komunistickej strany v iných dimenziách.

Vezmime si napríklad vysielanie spravodlivých myšlienok po celom svete: pred vysielaním spravodlivých myšlienok (o 5:55, 11:55, atď.) sa na päť minút upokojte a myslite na odstraňovanie zlých myšlienok vo vašej mysli, myšlienkovej karmy, zlých predstáv a vonkajšieho zasahovania, a potom začnite vysielať spravodlivé myšlienky od začiatku novej hodiny, rozkladajúc temných prisluhovačov, prehnitých démonov starých síl a ničiac zlého komunistického ducha a všetky zlé faktory Čínskej komunistickej strany v iných dimenziách, zakaždým najmenej päť minút.

Keď vysielate spravodlivé myšlienky, vaša myseľ musí byť sústredená, ale čistá a stabilná, iba potom môžete vyvolať vaše veľké schopnosti.

Po očistení vašej mysle, na čo by ste mali myslieť pred recitovaním veršov?

Vezmime si opäť ako príklad vysielania spravodlivých myšlienok po celom svete: potom ako sa očistíte, všetci učeníci Dafa by začiatkom novej hodiny mali myslieť na nasledujúce:

1. Odstrániť všetko zlo, ktoré poškodzuje Dafa, rozložiť všetkých temných prisluhovačov a prehnitých démonov, zničiť všetky prvky ducha komunistického zla a všetky zlé faktory Čínskej komunistickej strany v iných dimenziách, zahŕňajúc všetko a nevynechávajúc nič

2. Je v poriadku určiť niekoľko špecifických cieľov

3. Potichu recitujte Majstrove verše nápravy Zákona, ktoré znamenajú: „Zákon napravuje vesmír, zlo je úplne odstránené“ a podľa potreby môžete pridať verše, ktoré znamenajú „Zákon napravuje nebo a zem, okamžitá odplata v tomto živote“. Bez ohľadu na to, či je váš rodný jazyk Čínština, mali by ste ako sa len dá používať výslovnosť v Mandarínskej Čínštine, keď recitujete verše.

Čínska výslovnosť veršov:

Zákon napravuje vesmír, zlo je úplne odstránené

(prepis v Pinyin-e)
fa zheng qian kun
xie e quan mie

Prepis podľa slovenskej výslovnosti
fa čeng čchien kchun
sie e čchüan mie

Zákon napravuje nebo a zem, okamžitá odplata v tomto živote

(prepis v Pinyin-e)
fa zheng tian di
xian shi xian bao

Prepis podľa slovenskej výslovnosti
fa čeng tchien ti,
sien š' sien pao

4. Potom ako ticho odrecitujete verše, zamerajte silnú myšlienku do povedania slova Mie. Slovo Mie musí byť také silné, že je veľké ako vesmírne telo, zahŕňajúc všetko a nevynechávajúc nič v žiadnej dimenzii („Spravodlivé myšlienky“). Kým ste v stave pokoja, koncentrujte vašu mocnú silu myšlienok a držte si tento obrovský znak Mie. Určite počas toho nezaspite, inak to nebude mať žiaden účinok, bez ohľadu na to, ako dlho budete sedieť.

(Slovo Mie je posledným slovom jedného z veršov a znamená "odstránené", "očistené", atď.)

Ohľadom bodu dva vyššie, predtým ako potichu recitujete verše a slovo Mie, je v poriadku pridať myšlienku podľa miestnych podmienok. Napríklad: odstrániť zlo v miestnom pracovnom tábore alebo centre vymývania mozgov, nechať niektorých špecifických zlých ľudí dostať okamžitú karmickú odplatu, a pod. Avšak určite dbajte na to, že nie je vhodné, aby konkrétnych cieľov bolo príliš veľa alebo aby boli príliš špecifické, inak nielenže zaberie dlhý čas ich vymenovanie a spôsobí to, že zmeškáte čas spoločného vysielania spravodlivých myšlienok, ale ak nemôžete upokojiť svoju myseľ, nedosiahnete účinok vysielania spravodlivých myšlienok a pretože sú to všetko špecifické veci, obmedzí to oblasť dosahu vašich vlastných síl.

Majster povedal v článku "Spravodlivé myšlienky" (13/10/2002)

„Sú aj žiaci, ktorí sa vo svojej mysli špeciálne zameriavajú na jeden alebo zopár zlých elementov keď vysielajú spravodlivé myšlienky a to zabraňuje tomu, aby gong a nebeské sily, ktoré vysielajú, mali maximálny účinok. Samozrejme, v osobitnej situácii, keď sa či už sami alebo v skupine počas vysielania spravodlivých myšlienok zameriavate na jednu zlú bytosť alebo na niekoľko zlých bytostí, tak by ste takto mali postupovať a sústredená sila je nesmierna. Avšak počas obyčajného, každodenného vysielania spravodlivých myšlienok spoločne by ste mali stíhať zlo v širšom rozsahu. Nemali by ste sa zamerať na jednu alebo zopár zlých bytostí každý deň, každý krát.“

Musíte pokojne a potichu recitovať verše

Pred vysielaním spravodlivých myšlienok musíte mať silné, pevné myšlienky na odstránenie zla a vedieť, že spravodlivého myšlienky môžu určite odstrániť zlo. Použite čistú, spravodlivú dobrotivosť a pokojne, potichu recitujte verše nápravy Zákona.

Pozor:

1. Požiadavka na recitovanie veršov je recitovať ich „potichu“ a nie nahlas (alebo počuteľne). Recitovanie neznamená recitovať ich opakovane. Keď potichu recitujete verše, čím pokojnejšie, čím pevnejšie, čím čistejšie a stabilnejšie sú myšlienky, tým väčšiu silu budú mať.

2. Keď vysielate spravodlivé myšlienky, potom čo potichu odrecitujete verše, najlepšie je, ak si človek môže udržiavať spravodlivé myšlienky počas stavu pokoja. Keď spravodlivé myšlienky nie sú stabilné, opakujte verše znova, aby ste zamerali energiu. Opakovanie a neustále recitovanie veršov ovplyvní stav pokoja človeka, takže prílišné zdôrazňovanie recitovania veršov môže v skutočnosti obmedziť rozsah, v ktorom účinkujú nadprirodzené schopnosti.

3. Niektorí študenti sa pozerajú na povrchové výsledky po vysielaní spravodlivých myšlienok a myslia si, že ich vysielanie spravodlivých myšlienok nemá účinok, keď nevidia výsledky na povrchu. Toto je spôsobené nepochopením princípov Zákona a tým, že človek nemá silné spravodlivé myšlienky a ovplyvní to výsledky vysielania spravodlivých myšlienok. Pred vysielaním spravodlivých myšlienok je nutné posilniť vaše myšlienky na pevné odstránenie zla a mať istotu, že vaše spravodlivé myšlienky budú schopné odstrániť zlo. Iba študovaním Zákona do hĺbky môže človek posilniť svoje spravodlivé myšlienky a činiť sa dobre pri vysielaní spravodlivých myšlienok, jednej z troch vecí, ktorú Majster vyžaduje, aby učeníci obdobia nápravy Zákona robili dobre.

Majster povedal vo „Vyučovaní a vysvetľovaní Fa na Fa konferencii v meste New York“, otázky a odpovede, 20. Apríl 2003

„Keď vysielate spravodlivé myšlienky, nemali by ste neustále recitovať mantru. Stačí, ak ju poviete raz a ona začne pracovať, okrem špeciálnych okolností. Ak sa vám zdá, že sa nemôžete upokojiť a znovu upravíte svoje spravodlivé myšlienky, je to v poriadku, ale je to len na ten moment. V skutočnosti, ak naozaj môžete byť pokojný, jedna myšlienka je viac ako dosť, aby otriasla Nebom a Zemou, neexistuje nič, čo by nemohla spraviť, a je to akoby bolo všetko, čo je pokryté vašou doménou okamžite pripútané na mieste a zadržané; ste ako hora a v okamžiku ich zadržíte. Nemali by ste neustále mať nepokojnú myseľ. Nemôžete to spraviť, ak vaša myseľ je nepokojná.“

Keď vysielate spravodlivé myšlienky, musíte mať úplne jasnú hlavu a sila myšlienok musí byť silná

Majster povedal v článku „Spravodlivé myšlienky“:

„V súčasnosti sú stále ešte nejakí žiaci, ktorí dobre nepochopili základnú podstatu vysielania spravodlivých myšlienok. Niektorí žiaci sú presne v rovnakom stave ako pri meditácii - dokonca aj keď robia meditáciu, niektorí žiaci sú v stave polospánku, v stave, keď ich myseľ nie je dostatočne bdelá, alebo sú v stave, v ktorom ich vážne vyrušujú blúdiace myšlienky - takže nemôžu dosiahnuť veľmi dobrý účinok.“

V článku „Spravodlivé myšlienky“ Majster hovorí o tom, ako vysielať spravodlivé myšlienky takto:

„Treba to robiť takto: (1) Mali by ste sústrediť svoju pozornosť a svoje úsilie, vaša myseľ musí byť absolútne jasná a racionálna, sila vašich myšlienok musí byť koncentrovaná a mocná, aby ste mali potenciál, ktorý môže zničiť všetko zlo vo vesmíre, mať najvyššiu moc nad všetkým. (2) Učeníci, ktorí v súčasnosti nie sú schopní vidieť iné dimenzie, môžu sústrediť silu myšlienok povedaním slova Mie, potom ako ukončia vyslovenie formuly. Slovo Mie musí byť také silné, že bude veľké ako kozmické telo, aby v každej dimenzii bolo obsiahnuté všetko a nebolo vynechané nič. (3) Učeníci, ktorí môžu vidieť zlé bytosti v iných dimenziách, môžu riešiť veci podľa situácií, ktorých sú si vedomí. Ich spravodlivé myšlienky musia byť silné a mali by naplno použiť svoju múdrosť. Jedna spravodlivá myšlienka sama o sebe prekoná sto zlých vecí. (4) Pri vysielaní spravodlivých myšlienok je účinok rovnaký so zatvorenými aj s otvorenými očami. Ak máte oči otvorené, musíte dosiahnuť stav, v ktorom si naozaj nevšímate veci, ktoré vidíte v dimenzii svetských ľudí.“

Pozícia rúk pre vysielanie spravodlivých myšlienok

Či kráčate, jete alebo pracujete, vysielanie spravodlivých myšlienok možno robiť v každom prostredí. Nemusí to byť pri meditácii v sede a môže byť robené s otvorenými alebo zatvorenými očami. Nevyžaduje sa nutne robiť pozície rúk, ale musíte koncentrovať svoje úsilie na svoju myseľ a vaša myseľ musí byť jasná a pevná.

Ak chcete počas vysielania spravodlivých myšlienok používať pozície rúk, musíte to robiť podľa požiadaviek Majstra a používať Držanie jednej ruky vzpriamene alebo Lotosovú pozíciu rúk (pozri článok „Pozície rúk pre vysielanie spravodlivých myšlienok“ z 12. júna 2001, ktorý obsahuje obrázky Majstra, ktorý ukazuje znaky rúk). Ak pridáte alebo vytvoríte svoje vlastné pozície, potom to nie je čin spravodlivých myšlienok učeníkov Dafa.

II. Odporúčané časy pre učeníkov Dafa po celom svete na spoločné vysielanie spravodlivých myšlienok

Sú štyri na každý deň. 6:00, 12:00, 18:00, 0:00 (Pekingský čas, v posune o 6 hodín sa zhoduje s letným časom na Slovensku) ako aj o 5:00, 6:00 a 7:00 Pekingského času každú nedeľu (zodpovedá času 23:00, 0:00, 01:00 zo soboty na nedeľu, letného času, u nás). V Európe sa používa aj tzv. zimný čas, pri ktorom sú časy vysielania myšlienok posunuté o 1 hodinu dozadu (t.j. vysielanie zodpovedá časom 5:00, 11:00, atď.).

Najprv sa čistite päť minút zakaždým pred vysielaním spravodlivých myšlienok a vysielajte spravodlivé myšlienky najmenej päť minút.

V prípade mimoriadnych okolností (napr. zabezpečenie bezpečnosti počas práce) je v poriadku prispôsobiť vysielanie podľa seba (napríklad vysielať o jeden alebo dvakrát denne menej). Ale predpokladom je, že si musíte zachovať stav mysle učeníka Dafa, dávať veľký dôraz na dobré vysielanie spravodlivých myšlienok, robiť to vytrvalo a najlepšie by bolo, ak si nájdete čas, aby ste to nahradili.

III. Aby ste lepšie porozumeli vysielaniu spravodlivých myšlienok a základom vysielania spravodlivých myšlienok podľa Zákona, prečítajte si prosím pozorne Majstrove nové Jingweny a články od vydavateľov Minghui.

1. Majstrov článok „Spravodlivé myšlienky“, 13. október 2002
2. Majstrov článok „Odstráňte temných prisluhovačov so spravodlivými myšlienkami“, 16. marec 2004
3. Majstrov článok „Účinok spravodlivých myšlienok“, 16. júl 2001
4. Majstrov článok „Vyučovanie Zákona na Dafa konferencii v Západnom USA 2004“, 28. február 2004
5. Majstrov článok „Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Stredozápadnom USA, 2003“, 22. jún 2003

Pozrite si prosím tiež zodpovedajúce články od vydavateľov Minghui:
1. Pozície rúk pre vysielanie spravodlivých myšlienok

Kľúčové slová: