New York

Vzdanie sa hnevu: Moja dcéra sa vracia k Dafa

Falun Dafa som začala praktizovať v 90. rokoch, keď mala moja dcéra len tri roky. Vždy, keď som počúvala Majstrove učenia Fa, bola pri mne. Raz pribehla k zrkadlu, pozrela sa na seba a zvolala: „Mami! Pozri! Moje vlasy sú modré a kučeravé.“ Pozrela som sa do zrkadla, nič som však…
Zlepšovanie sa, 30. 10. 2022

Niekoľko myšlienok o stave kultivácie väčšiny učeníkov Dafa

Majster vo svojom nedávnom článku „Prebuďte sa“ povedal, že „Väčšina učeníkov Dafa sa spolu s Majstrom zúčastní nápravy Fa ľudského sveta.“ Keď som si túto vetu prečítal prvýkrát, bol som trochu zmätený, ale keď som sa nad ňou zamyslel trochu hlbšie, uvedomil som si, že väčšina…
Zlepšovanie sa, 30. 09. 2022

Ponaučenie zo zabíjania stromov

Vyrastal som na vidieku a roky som znášal chudobu. Ako tvrdohlavý človek som bol sebecký a často som sa hádal. Tieto moje negatívne postoje mali za následok roky zlého zdravia. Krátko potom, ako som na jar 1998 začal praktizovať Falun Dafa, moje fyzické problémy postupne odišli a ja…
Zlepšovanie sa, 27. 09. 2022

Aktívna kultivácia

Keď som dokončila domáce práce a večer ešte prácu pre projekt, rozhodla som sa robiť meditáciu, čo je pre mňa zvyčajne najpríjemnejšia chvíľa dňa. Pri zvuku cvičebnej hudby som sa postupne upokojila. Moje telo sa zahrialo a obklopilo ho energetické pole. Cítila som sa veľmi príjemne…
Zlepšovanie sa, 26. 08. 2022

Pochopenia z prekonávania ťažkostí s chorobou

Od roku 1999 nespočetné množstvo praktizujúcich Falun Dafa vytrvalo kultivuje Dafa uprostred prenasledovania zo strany Čínskej komunistickej strany (ČKS). Pre niektorých praktizujúcich však predstavujú ťažkosti súvisiace s chorobami neprekonateľnú výzvu. Veľký počet starších…
Zlepšovanie sa, 12. 08. 2022