Krátky úvod o Falun Dafa

Falun Dafa (nazývaný tiež Falun Gong) je pokročilou praxou budhovskej školy kultivácie, založenou Majstrom Falun Budhovho Fa, pánom Li Chung-č’. Je to „veľká kultivačná cesta vysokej úrovne Buddhovskej školy, v ktorej základom kultivačnej praxe je prispôsobenie sa najvyššej povahe vesmíru, Zhen-Shan-Ren. Jej kultivácia je vedená touto najvyššou povahou a je založená na princípoch vývoja vesmíru. To čo kultivujeme je teda Veľký Fa, alebo Veľké Dao.“ Učenie Majstra Li bolo už zverejnené v knihách Falun Gong, Čuan Falun, Veľká Cesta k Dovŕšeniu Falun Dafa, Základy pre ďalší pokrok, Vysvetlenie obsahu Falun Dafa, Čuan Falun (II), Prednáška v Sydney, Hong Yin. Tieto a ďalšie diela boli preložené do tridsiatichôsmich jazykov a sú publikované a šírené po celom svete.

 

Ak sa chcete dozvedieť o Falun Dafa viac, navštívte stránky www.falundafa.org, kde si môžete aj zdarma stiahnuť knihy Falun Dafa a pozrieť inštruktážne video ku cvičeniam.