Štatistika praktizujúcich Falun Gongu, ktorí boli zabití v prenasledovaní

Zhrnutie

Bolo potvrdené, že prinajmenšom 4073 praktizujúcich prišlo o život pri prenasledovaní Falun Gongu. Ich mená sú uvedené v zdrojovom článku v čínštine. Pri linkách sú uvedené štatistické údaje, ako aj krátky sumár pre každú uvedenú potvrdenú smrť.

Čínska komunistická strana (ČKS) utajuje detaily prenasledovania, takže mnoho tisíc ďalších úmrtí zostáva nepotvrdených. Keď vyjde najavo pravda a bude zverejnený záverečný zoznam v budúcnosti, celkový počet úmrtí a ďalších obetí bude šokujúco vysoký.

Napríklad nezávislá správa pripravená dvoma významnými Kanaďanmi (David Kilgour, bývalý kanadský poslanec parlamentu a bývalý štátny tajomník pre Áziu a Tichomorie a David Matas, právnik pôsobiaci v oblasti ľudských práv, známy svojou prácou týkajúcou sa holokaustu) prichádza k šokujúcemu záveru, že v uplynulých niekoľkých rokoch sa diali masové odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu. Zdá sa, že desiatky tisíc praktizujúcich bolo svojvoľne zabitých pre svoje orgány. Nezákonné odobraté srdcia, pečene, pľúca, rohovky a ďalšie orgány boli predávané s vysokým ziskom pacientom, ktorí nepoznali pozadie transplantácií, pričom mnohí pacienti pochádzali zvonku Číny. Medzitým boli telá zavraždených praktizujúcich potichu a rýchlo spopolnené, aby sa zničili dôkazy. (Krvavá žatva – prepracovaná správa o tvrdeniach o odberoch orgánov praktizujúcim Falun Gongu v Číne http://organharvestinvestigation.net/)

Prenasledovanie Falun Gongu siaha takmer do každého kúta krajiny, pričom úmrtia boli potvrdené v prakticky každej čínskej provincii, autonómnej oblasti a v priamo spravovaných mestách.

Bilancia prenasledovania ukazuje, že okrem úmrtí bolo viac ako 100 000 ľudí poslaných do nútených pracovných táborov. Mnoho tisíc duševne zdravých praktizujúcich bolo zatvorených do psychiatrických nemocníc, kde boli brutálne zbití a boli prinútení k podrobeniu sa pomocou antipsychotických liekov. Vysoký počet praktizujúcich bolo prinútených zúčastniť sa vymývania mozgu, organizovaného za účelom prinútiť ich vzdať sa ich viery. Desiatky tisíc praktizujúcich bolo zatknutých a uväznených.

Mučenie sa používa v širokom rozsahu a systematicky, pričom bolo nariadené vysokými predstaviteľmi strany, aby „odstránili“ Falun Gong. Polícia a funkcionári ČKS na všetkých úrovniach bežne vydierajú vysoké sumy od tých, ktorých ohrozujú a zatýkajú, ako aj od ich rodín.

Nespočetne mnoho rodín bolo rozbitých a mnohí praktizujúci sa neodváži vrátiť sa do svojich domovov, pretože sa chcú vyhnúť zatknutiu a ochrániť svoje rodiny a priateľov pred politikou ČKS, ktorá prenasleduje každého, kto má nejaký vzťah s praktizujúcimi.

Dúfame, že táto hrozná štatistika a jednotlivé prípady prenasledovania, na ktoré sa odkazuje, povedú tých, ktorí si ich čítajú, aby konali a zasadili sa za pomoc pri zastavení prenasledovania Falun Gongu.

 

Štatistika: od júla 1999 do februára 2017, spolu 211 mesiacov.
Celkový počet úmrtí: 4073.
Rozdelenie praktizujúcich Falun Dafa prenasledovaných na smrť podľa pohlavia:

muži, počet: 1827, podiel: 44,86%,

ženy, počet: 2178, podiel: 53,47%;

neznáme pohlavie: 68, podiel: 1,67%.

 

Priemerný vek v čase úmrtia: 54; priemerný vek mužov: 53, priemerný vek žien: 55.
Priemerný počet úmrtí za mesiac: 19.

Graf 1: Rozdelenie úmrtí podľa pohlavia
Graf 2: Rozdelenie úmrtí podľa provincií
Graf 3: Rozdelenie úmrtí podľa veku
Graf 4: Počet úmrtí, nárast v rokoch (1999-2017)

 

Graf 1: Rozdelenie úmrtí podľa pohlavia
Graf 1: Rozdelenie úmrtí podľa pohlavia

Poznámka: Kliknite na graf, ak chcete vidieť podrobný zoznam úmrtí podľa pohlavia (v čínštine)

 

Graf 2: Rozdelenie úmrtí podľa provincií
Graf 2: Rozdelenie úmrtí podľa provincií

Poznámka: Kliknite na graf, ak chcete vidieť podrobný zoznam úmrtí podľa provincií (v čínštine)

 

Graf 3: Rozdelenie úmrtí podľa veku
Graf 3: Rozdelenie úmrtí podľa veku

Poznámka: Vyššie uvedený graf obsahuje len prípady smrti, kde je známy vek v čase smrti (Počet prípadov s neznámym vekom v čase smrti: 387); Kliknite na graf, ak chcete vidieť podrobný zoznam úmrtí podľa veku (v čínštine)

 

Graf 4: Počet úmrtí, nárast v rokoch (1999-2017)
Graf 4: Počet úmrtí, nárast v rokoch (1999-2017)

Poznámka: Vyššie uvedený graf obsahuje len prípady úmrtí s presne známym rokom smrti (počet úmrtí s neznámym rokom smrti: 103)

 

Zdroj údajov pre štatisticku v čínštine: http://library.minghui.org/category/32,94,,1.htm

Kľúčové slová: