Prečo je Falun Dafa prenasledovaný?

Komplexné odôvodnenie prenasledovania Falun Gongu v Číne sa dá rozložiť do štyroch prvkov:

  • paranoidný strach diktátora z prudkého šírenia Falun Gongu a jeho stúpajúcej popularity
  • intenzívna žiarlivosť tohto diktátora na popularitu Falun Gongu
  • základný konflikt medzi brutálnou komunistickou politickou ideológiou a jej úplným opakom - princípmi Falun Gongu Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť
  • samotnou povahou komunizmu, ktorý vyžaduje kvôli svojmu udržaniu periodické označenie malého segmentu populácie za svojho „triedneho nepriateľa“, proti ktorému „bojuje“

 

Ako sa prenasledovanie začalo?

Už tri roky pred oficiálnym začiatkom celoštátneho prenasledovania v júli 1999 boli praktizujúci pod silnejúcim útlakom zo strany vlády. V roku 1996 bolo zakázané publikovať knihy Falun Gongu a vo väčšom štátnom denníku sa objavil prvý článok kritizujúci Falun Gong. V roku 1998 a 1999 polícia narušovala skupinové cvičenia v parkoch. V štátom riadených médiách pribúdali propagandistické útoky očierňujúce Falun Gong. Po sérii udalostí v apríli 1999, pri ktorých polícia nespravodlivo zatkla a zbila praktizujúcich v Tianjin-e, sa asi 10.000 praktizujúcich Falun Gongu zhromaždilo v Pekingu, aby 25. apríla 1999 pokojne apelovali pred Centrálnym úradom pre odvolania, žiadajúc prepustenie zatknutých praktizujúcich, zrušenie zákazu kníh Falun Gongu a ukončenie vládneho obťažovanie praxe. Hoci zhromaždenie bolo mimoriadne pokojné a vtedajší premiér Zhu Rongji sa stretol s praktizujúcimi a súhlasil s uznaním ich žiadostí, čoskoro po tejto udalosti sa oficiálny útlak urýchlil. 10. júna 1999 prezident Jiang Zemin založil Úrad 610, obdobu nemeckého gestapa, ktorý bol splnomocnený zatýkať, väzniť a mučiť praktizujúcich Falun Gongu. Tento úrad mal právomoc priamo vydávať príkazy armáde, bezpečnostným silám a justícii v zmysle hesla prenasledovania: „Zničte ich povesť, finančne ich zruinujte a odstráňte ich fyzicky.“

20. júla 1999 polícia zorganizovala rozsiahle zatýkanie koordinátorov cvičebných miest Falun Gongu. 22. júla bola spustená celonárodná intenzívna kampaň proti Falun Gongu a prax bola oficiálne vyhlásená za zakázanú. Odvtedy prenasledovanie pokračuje s nezmenšenou silou, bez ohľadu na fakt, že neexistuje zákon, ktorý by zriaďoval zákaz alebo prenasledovanie dovoľoval.

Kľúčové slová: