Praktizujúci Falun Dafa z mesta Guangzhou, Čína, úctivo želajú ctenému Majstrovi Šťastný čínsky nový rok

(Minghui.org) Ako sa približuje čínsky nový rok 2014, praktizujúci Falun Dafa z celého sveta už tradične posielajú pozdravy webstránkam Minghui. Spolu s pozdravmi prichádzajú početné vlastnoručne vyrobené pohľadnice, básne a fotografie, aby s úctou zaželali nášmu súcitnému a obetavému Majstrovi Li Chung-č’ Šťastný čínsky nový rok.

V tejto správe uvádzame niektoré z 18 pozdravov, ktoré zaslali ctenému Majstrovi praktizujúci Falun Dafa z mesta Guangzhou, provincia Guangdong, Čína.

Mnohí z týchto praktizujúcich patria do rovnakých rodín, pracovísk alebo miestnych skupín štúdia Fa. Medzi nimi sú vysokoškolskí študenti a praktizujúci pracujúci v Ženskej federácii Guangzhou.

Všetkým veľmi chýba Majster, sú veľmi vďační za príležitosť kultivovať a ďakujú Majstrovi za obrovský úžitok, ktorý im prax priniesla.

Všetci zasielatelia pozdravov želajú Majstrovi Šťastný čínsky nový rok a sľubujú, že sa budú lepšie činiť v kultivácii a zachránia viac ľudí, aby nesklamali Majstra, ktorý ich namáhavo zachránil.

 

 

picture
Praktizujúci z Tianhe, Guangzhou, provincia Guangdong, úctivo želajú váženému Majstrovi Šťastný nový rok!

 

picture
Praktizujúci zo Ženskej federácii Guangzhou, provincia Guangdong, úctivo želajú váženému Majstrovi Šťastný nový rok!

 

picture
Praktizujúci z okresu Liwan, Guangzhou, provincia Guangdong, úctivo želajú váženému Majstrovi Šťastný nový rok!

 

picture
Všetci praktizujúci z Guangzhou, provincia Guangdong, úctivo želajú váženému Majstrovi Šťastný nový rok!

 

picture
Praktizujúci z Guangzhou, provincia Guangdong, úctivo želajú váženému Majstrovi Šťastný nový rok!

 

picture
Praktizujúci z Guangzhou, provincia Guangdong, úctivo želajú váženému Majstrovi Šťastný nový rok!

 

picture
Praktizujúci zo Shenzhen a Guangzhou, provincia Guangdong, úctivo želajú váženému Majstrovi Šťastný nový rok!

 

picture
Praktizujúci z miesta na výrobu materiálov v Guangzhou, provincia Guangdong, úctivo želajú váženému Majstrovi Šťastný nový rok!

 

picture
Všetci praktizujúci z okresu Zencheng, Guangzhou, provincia Guangdong, úctivo želajú váženému Majstrovi Šťastný nový rok!

Článok v čínštine