Pozdravy

Ľudia sa dozvedajú fakty a želajú Majstrovi Li šťastný nový rok

(Minghui.org) Ako praktizujúci v Číne naďalej hovoria ľuďom fakty o Falun Dafa, čoraz viac z nich sa dozvedá, o čom je naozaj táto prax. Hoci sami Dafa nepraktizujú, na základe vlastných skúseností pochopili, aký vzácny je Falun Dafa a princípy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Na oslavu čínskeho…
Pozdravy,

Vďačnosť Majstrovi Li za zázraky, ktoré priniesol Falun Dafa

(Minghui.org) Falun Dafa zahŕňa princípy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť a päť cvičení, ktoré zlepšujú myseľ aj telo. Za posledných viac ako 30 rokov priniesla táto prax obrovský úžitok viac ako 100 miliónom ľudí. Nasleduje zbierka pozdravov od starších praktizujúcich, ktorí opisujú, ako im Falun…
Pozdravy,

Deväť pravdivých slov „Falun Dafa je dobrý; pravdivosť, súcit, znášanlivosť sú dobré“ prinášajú požehnanie nespočetnému množstvu ľudí, ktorí prajú Majstrovi Li šťastný čínsky nový rok

(Minghui.org) Mnohí praktizujúci Falun Dafa zažili, ako sa im vrátilo zdravie, ako sa vyhli hroziacemu nebezpečenstvu, či ako sa im zlepšil charakter vďaka princípom Dafa, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Dokonca aj ľudia, ktorí nepraktizujú Falun Dafa, sú požehnaní jednoduchým recitovaním…
Pozdravy,

Pozdvihnuté srdcia a mysle

príbehy o sile Falun Dafa

Príbehy ľudí o mocnej schopnosti Falun Gongu a zlepšiť zdravie a duševnú pohodu ľudí na celom svete.