Inžinier z Hebei žaluje Jiang Zemina

(Minghui.org) Pán Yang Jianliang je 49 ročný inžinier z Baoding v provincii Hebei. Pretože sa nevzdal svojej viery, bol počas posledných 17 rokov zatknutý, umiestnený do domáceho väzenia, ilegálne zadržiavaný v psychiatrických liečebniach a poslaný do tábora nútených prác na dva roky. Jeho rodina tiež veľmi trpela.

13. júna 2015 pán Yang podal žalobu na Najvyššom ľudovom súde a Najvyššej ľudovej prokuratúre na bývalého čínskeho diktátora Jiang Zemina, ktorý v roku 1999 spustil prenasledovanie Falun Gongu.

Pán Yang sa o Falun Gongu dozvedel v roku 1998 od svojho kolegu. Odvtedy nasledoval princípy Pravdivosti – Súcitu – Znášanlivosti a ku všetkým sa správal milo. V práci bol  príkladným zamestnancom a doma dobrým manželom a otcom.

Umiestnený do domáceho väzenia

Pán Yang šiel v októbri v roku 2000 do Pekingu apelovať za Dafa a následne ho na jeho pracovisku umiestnili do domáceho väzenia. Po celý čas ho sledovali dvaja či traja ľudia. Jeho otec, bratia, manželka a dokonca jeho dieťa ho prosili, aby sa vzdal svojej viery. Odmietol sa jej vzdať.

Vedúci na jeho pracovisku ho nútili napísať vyhlásenie, že sa vzdáva kultivácie. Namiesto toho napísal o Dafa, čo vedúcich nahnevalo.

Pána Yanga vylúčili zo strany a disciplinárne potrestali na jeho pracovisku. Bolo to široko oznámené novinami a televíziou spoločnosti. Umiestnili ho do domáceho väzenia na desať dní.

Ilegálne zadržiavaný v psychiatrickej liečebni

25. februára 2001 pána Yanga odviedli z jeho domu štyria alebo piati zamestnanci z jeho pracoviska, pretože odmietol napísať, čo od neho žiadali jeho vedúci. Spočiatku ho plánovali vziať na miestnu policajnú stanicu. Neskôr sa rozhodli, že ho pošlú do Šiestej psychiatrickej liečebne provincie Hebei.

V liečebni pripútali pánovi Yangovi ruky a nohy k posteli tak, aby sa nemohol hýbať. Keď riaditeľ nariadil lekárom a zdravotnej sestre, aby ho vyšetrili, pán Yang im objasnil pravdu o Dafa. Riaditeľ ho požiadal, aby im ukázal cvičenia. Uvedomili si, že im hovorí pravdu. Riaditeľ potom všetkým povedal, aby pána Yanga nechali osamote.

Vďaka objasňovaniu pravdy a telefonátom od ostatných praktizujúcich pána Yanga prepustili z liečebne po troch dňoch. Avšak dva týždne mu nedovolili vrátiť sa do práce. Tiež ho preradili z jeho pozície inžiniera na nižšiu pozíciu robotníka s neskorými pracovnými smenami.

Mnohokrát zatknutý

V jeseni 2001 zatkli pána Yanga a približne štyroch ďalších praktizujúcich. Vzali ich na policajnú stanicu Dongfeng. Niektorých z nich zadržiavali 15 dní.

V roku 2002 spoločnosť pánovi Yangovi znova nariadila, aby napísal vyhlásenie o vzdaní sa praktizovania. Musel opustiť domov, aby sa vyhol ďalšiemu prenasledovaniu. Z práce ho následne prepustili.

12. septembra 2002 pána Yanga znova zatkli a mučili. Policajti ho držali na železnej stoličke, bili ho a kopali. Tiež mu dávali šoky s elektrickými obuškami s vysokým napätím.

Po troch dňoch sa pánovi Yangovi podarilo utiecť.

Tábor nútených prác

Po úteku pána Yanga začali po ňom policajti z policajnej stanice mestského obvodu Nanshi intenzívne pátrať.

Zatkli ho keď navštívil praktizujúceho 25. októbra 2005. Páchatelia ho ukryli na Poľnohospodárskej univerzite Hebei.

Brutálne ho mučili a o tri dni neskôr ho poslali do záchytného centra Baoding. Pána Yanga vtiahli do kúpeľne a obliali ho so studenou vodou. Nútili ho nosiť väzenskú uniformu a odopierali mu spánok.

Vďaka jeho snahám o objasňovanie pravdy o Falun Gongu približne 14 či 15 väzni vystúpili z Čínskej komunistickej strany a jej pridružených organizácií. Popoludní 20. novembra pána Yanga poslali na dva roky do tábora nútených prác Balizhuang Baoding.

V tábore nútených prác Baoding pána Yanga brutálne mučili. Dávali mu šoky s elektrickými obuškami. Na protest začal držať hladovku. Potom ho násilne kŕmili. Pripútali ho na posteľ smrti. Po 20 dňoch brutálneho mučenia to pán Yang už nemohol viac zniesť a proti svojej vôli napísal vyhlásenie, že prestane praktizovať.

V tábore nútených prác pána Yanga nútili vykonávať ťažkú manuálnu prácu bez nároku na plat. Niekedy boli väzni nútení pracovať do polnoci. Pána Yanga prepustili až koncom mája 2007.

V určité dni vláda vyvíjala mimoriadne úsilia na potláčanie protestov. Keď sa pán Yang vrátil domov, počas tzv. politicky citlivých dní ho policajti obťažovali spolu s jeho rodinou u neho doma.

Pozadie

V roku 1999 Jiang Zemin ako vodca ČKS spustil násilné prenasledovanie Falun Gongu, ktoré presadil aj navzdory ostatným členom stáleho výboru politbyra.

Za posledných 16 rokov prenasledovanie viedlo k smrti mnohých praktizujúcich Falun Gongu. Mnohí boli mučení za svoju vieru a dokonca zabití kvôli svojim orgánom. Jiang Zemin je priamo zodpovedný za začiatok a pokračovanie brutálneho prenasledovania.

10. júna 1999 založila Čínska komunistická strana pod jeho osobným vedením ilegálny bezpečnostný úrad, „Úrad 610“. Organizácia prekračuje právomoci policajného a súdneho systému pri uskutočňovaní Jiangového príkazu o Falun Gongu: „Zničte ich povesť, zruinujte ich finančne a odstráňte ich fyzicky.“

Čínsky zákon teraz dovoľuje občanom stať sa žalobcami pri kriminálnych prípadoch a mnohí praktizujúci uplatňujú toto právo podávaním žalôb na bývalého diktátora.