Články od vydavateľov

Oznam k zastaveniu distribúcie všetkých DVD Shen Yunu pre pevninskú Čínu

4.3.16

(Minghui.org) Niektorí praktizujúci z pevninskej Číny a niektorí, ktorí prišli na západ, nezaobchádzali s vystúpeniami Shen Yunu so spravodlivými myšlienkami. Pri výrobe a distribúcii DVD Shen Yunu nenasledovali požiadavky z minulých rokov.

Tým, že videá a DVD Shen Yunu vyniesli z Číny a tým, že ignorovali nedávny oznam od vydavateľov Minghui, ich činy zásadne zasahovali do toho, čo Majster robil a čo chcel dosiahnuť. Vzhľadom k týmto okolnostiam, Majster už prestal pevninskej Číne poskytovať videá Shen Yunu z roku 2016 a požiadal Minghui o publikovanie ďalšieho oznamu.

Avšak dokonca ani potom, čo vyšli tieto dva oznamy, sa mnoho praktizujúcich z pevninskej Činy nevysporiadalo s týmto problémom. Namiesto toho, aby sa považovali za učeníkov Dafa a pozreli sa do svojho vnútra a zlepšili si charakter, títo praktizujúci nevenovali týmto oznamom dostatočnú pozornosť a pokračovali v robení čohokoľvek, čo sa im zachcelo. Niektorí praktizujúci, čo odišli z Číny, si ponechali videá Shen Yunu, ktoré si odtiaľ priniesli. Niektorí sa pokúsili nahrať si Shen Yun 2016 ako televízny program a vyrobiť z toho DVD.

Boli tiež praktizujúci, ktorí povedali, že budú pokračovať v distribúcii DVD z minulých rokov, keďže nové nie sú dostupné. Niektorí sa sťažovali, že iní ich negatívne ovplyvnili alebo sa sťažovali, že vydavatelia Minghui boli „bezcitní“, atď. Takéto myšlienky a činy pramenia zo silných ľudských názorov týchto praktizujúcich, ktorí nestáli na tej istej strane ako Majster a pri stretnutí s konfliktami sa nedokázali kultivovať.

Táto situácia neprestáva zasahovať do toho, čo Majster zamýšľa spraviť. Tento oznam opäť informuje všetkých praktizujúcich v Číne ako aj mimo nej, aby okamžite zničili všetky videá a DVD Shen Yunu, ktoré vlastnia a prestali distribuovať vydanie DVD Shen Yunu určené pre Čínu.

Slabá kvalita osvietenia, silné ego a nedostatočné zvyšovanie charakteru nás, učeníkov Dafa a praktizujúcich, už zdržali pri zachraňovaní ľudí a spôsobili obrovské straty. Nemôžeme dovoliť našim nevhodným slovám a činom, aby priamo zasahovali do Majstra. Čas na záchranu ľudí je veľmi krátky. Praktizujúci v Číne aj mimo nej, vy všetci – prosím, venujte tomu pozornosť a úplne prestaňte zasahovať do Majstrových požiadaviek.

 

vydavatelia Minghui

22. februára 2016

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/23/155673.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha