Články od vydavateľov

Oznam k zastaveniu distribúcie všetkých DVD Shen Yunu pre pevninskú Čínu

4.3.16

(Minghui.org) Niektorí praktizujúci z pevninskej Číny a niektorí, ktorí prišli na západ, nezaobchádzali s vystúpeniami Shen Yunu so spravodlivými myšlienkami. Pri výrobe a distribúcii DVD Shen Yunu nenasledovali požiadavky z minulých rokov.

Tým, že videá a DVD Shen Yunu vyniesli z Číny a tým, že ignorovali nedávny oznam od vydavateľov Minghui, ich činy zásadne zasahovali do toho, čo Majster robil a čo chcel dosiahnuť. Vzhľadom k týmto okolnostiam, Majster už prestal pevninskej Číne poskytovať videá Shen Yunu z roku 2016 a požiadal Minghui o publikovanie ďalšieho oznamu.

Avšak dokonca ani potom, čo vyšli tieto dva oznamy, sa mnoho praktizujúcich z pevninskej Činy nevysporiadalo s týmto problémom. Namiesto toho, aby sa považovali za učeníkov Dafa a pozreli sa do svojho vnútra a zlepšili si charakter, títo praktizujúci nevenovali týmto oznamom dostatočnú pozornosť a pokračovali v robení čohokoľvek, čo sa im zachcelo. Niektorí praktizujúci, čo odišli z Číny, si ponechali videá Shen Yunu, ktoré si odtiaľ priniesli. Niektorí sa pokúsili nahrať si Shen Yun 2016 ako televízny program a vyrobiť z toho DVD.

Boli tiež praktizujúci, ktorí povedali, že budú pokračovať v distribúcii DVD z minulých rokov, keďže nové nie sú dostupné. Niektorí sa sťažovali, že iní ich negatívne ovplyvnili alebo sa sťažovali, že vydavatelia Minghui boli „bezcitní“, atď. Takéto myšlienky a činy pramenia zo silných ľudských názorov týchto praktizujúcich, ktorí nestáli na tej istej strane ako Majster a pri stretnutí s konfliktami sa nedokázali kultivovať.

Táto situácia neprestáva zasahovať do toho, čo Majster zamýšľa spraviť. Tento oznam opäť informuje všetkých praktizujúcich v Číne ako aj mimo nej, aby okamžite zničili všetky videá a DVD Shen Yunu, ktoré vlastnia a prestali distribuovať vydanie DVD Shen Yunu určené pre Čínu.

Slabá kvalita osvietenia, silné ego a nedostatočné zvyšovanie charakteru nás, učeníkov Dafa a praktizujúcich, už zdržali pri zachraňovaní ľudí a spôsobili obrovské straty. Nemôžeme dovoliť našim nevhodným slovám a činom, aby priamo zasahovali do Majstra. Čas na záchranu ľudí je veľmi krátky. Praktizujúci v Číne aj mimo nej, vy všetci – prosím, venujte tomu pozornosť a úplne prestaňte zasahovať do Majstrových požiadaviek.

 

vydavatelia Minghui

22. februára 2016

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/23/155673.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom