Podpora a uznanie
nedeľa, 18. marec 2018

Taipei, Taiwan: Mestská rada prijala rezolúciu na podporu žalôb na bývalého čínskeho diktátora

26.8.16 | Od korešpondenta Minghui Cheng Yu-yan

(Minghui.org) Mestská rada v Taipei na Taiwane nedávno prijala rezolúciu zameranú na ľudské práva, ktorá nesie názov „Podpora žalôb na Jiang Zemina a výzva na okamžité ukončenie prenasledovania Falun Gongu.“

Mestská rada v Taipei sa tak stal jedenástou v poradí na Taiwane, ktorá prijala rezolúciu na podporu žalôb podaných na bývalého vodcu Čínskej komunistickej strany (ČKS) Jiang Zemina, ktorý spustil prenasledovanie Falun Gongu. Medzi ostatné patria rady v týchto oblastiach: Kaohsiung, Yunlin, okres Chiayi, mesto Chiayi, Hualian, Taitung, Taichung, Yilan, Pingtung a Nantou.

2016 8 15 minghui taibei suejiang 01
Pochod v Hongkongu z 1. júla 2016, vyzývajúci na súdne stíhanie Jiang Zemina. Na veľkom transparente vpredu je napísané „Postavte Jiang Zemina pred súd.“

Falun Gong učí ľudí byť dobrými a nasledovať princípy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť a vedie k zlepšeniu zdravia a morálnych hodnôt. Na verejnosti bol predstavený v roku 1992 v Changchune v Číne a odvtedy ho začalo praktizovať vyše 100 miliónov ľudí.

Jiang Zemin vnímal nesmiernu popularitu Falun Gongu ako hrozbu. 20.7.1999 spustil prenasledovanie Falun Gongu a zneužívaním svojej moci ho udržiava odvtedy až dodnes.

Za posledných 17 rokov zomrelo v dôsledku prenasledovania mnoho praktizujúcich Falun Gongu. Mnohí ďalší boli týraní pre svoju vieru a dokonca zavraždení na orgány v rámci štátom schváleného odoberania orgánov zo živých tiel praktizujúcich za účelom zisku. Jiang je priamo zodpovedný za spustenie a pokračovanie tohto brutálneho prenasledovania.

Keďže čínske zákony umožňujú občanom byť žalobcami v trestných sporoch, vyše 200000 praktizujúcich podalo trestné oznámenie na bývalého diktátora. Ľudia zo všetkých krajín, vrátane politikov, sa prihlasujú k podpore tohto trendu podávania žalôb. Vyše 1,5 milióna ľudí z oblasti Ázie a Tichomoria podpísalo petíciu na obžalobu Jiangových zločinov a na podporu žalôb.

2016 8 15 Taiwan
Mestské rady, ktoré prijali rezolúciu na podporu žalôb na Jianga

Mestské a okresné rady na Taiwane v priebehu posledného roka prijali rezolúcie na podporu žalôb. Volení úradníci vyjadrili svoj obdiv odvahe praktizujúcich, ktorí podali žalobu, a odsúdili prenasledovanie zo strany ČKS a odbery orgánov za živa. Vyzvali medzinárodné spoločenstvo k spolupráci pri zastavení prenasledovania a postavení Jianga pred súd.

Navrhovateľ rezolúcie v Taipei: Rezolúcia bola prijatá jednohlasne

2016 8 15 minghui taibei suejiang 03
Hong Hsian-yi, člen mestskej rady v Taipei.

Hong Hsian-yi, člen r mestskej ady v Taipei a jeden z navrhovateľov rezolúcie, povedal: „Chceme dať vedieť celému svetu, že všetci členovia rady podporili túto rezolúciu, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť.“ Vyzval režim ČKS aby okamžite zastavil prenasledovanie a preukázal, že v Číne skutočne „vládne právo“.

2016 8 15 minghui taibei suejiang 04
Tong Chong-yan, člen rady v Taipei.

Člen mestskej rady Tong Chong-yan ocenil žaloby praktizujúcich a vyzdvihol ich odvahu konať v krajine pod totalitnou kontrolou. Verí, že čoraz viac ľudí podporí žaloby.

Tong povedal: „Ľudské práva sú všeobecné. Je to globálny problém. Musí existovať medzinárodný tlak nútiaci Čínu k zmene. Celý svet by sa mal spojiť a zastaviť zločiny ČKS.“

Člen mestskej rady: Odvážni žalobcovia si zaslúžia podporu

2016 8 15 minghui taibei suejiang 05
Yan Jo-fang, členka mestskej rady v Taipei.

Členka mestskej rady Yan Jo-fang s obdivom povedala: „Tých vyše 200000 praktizujúcich Falun Gongu je naozaj odvážnych! V Číne, ktokoľvek, kto odsudzuje ČKS, môže byť vzatý do väzby. Títo ľudia povstali, aby podali žalobu na Jianga. Musíme ich podporiť. Toto naznačuje, že diktatúra nemôže ovládať 1,3 miliardy ľudí v Číne.“

2016 8 15 minghui taibei suejiang 07
Chong Hsiao-ping, člen mestskej rady v Taipei.

Ohľadom štátom schváleného odoberania orgánov zo živých tiel, člen mestskej rady Chong Hsiao-ping povedal: „Je to hrozné. Zabíjanie ľudí pre ich orgány je neľudské. Podpora žalôb na Jianga je podporou základných ľudských práv a ochranou života. Jiang musí byť postavený pred súd!“

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/17/158308.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom