Výmena skúseností a názorov

Moje pochopenie ohľadom odstránenia medzier medzi praktizujúcimi

7.1.17 | Od Qingfenga, praktizujúceho Falun Gongu z Číny

(Minghui.org) Hoci som mladý učeník Falun Dafa, jasne vidím, že niektorí praktizujúci nedokážu komunikovať láskavým spôsobom, čo spôsobuje rôzne rozpory ako aj dlhodobé konflikty. Zdá sa, že títo praktizujúci sú silno pripútaní k svojmu pohľadu na vec.

Typickým prípadom môže byť napríklad praktizujúci, ktorý sa snaží presvedčiť ostatných vo svojej skupine na štúdium Fa, aby nasledovali jeho nápad alebo plán.

Ak iný praktizujúci neocenil hodnotu toho nápadu či plánu, alebo nesúhlasil s pochopením toho praktizujúceho – pričom on trvá na tom, že to pochopenie je založené na Fa – ten sa naňho môže pozerať povýšenecky, stať sa pobúreným, alebo sa k nemu správať ľahostajne.

Toto sa nutne stane, keď sa pokúšame zmeniť ostatných na základe našich obmedzených názorov. Keď sa nad tým zamyslíme, nie je to rovnaké ako potvrdzovanie seba?

Poznám jednu praktizujúcu, ktorá bola citovo pripútaná k nepraktizujúcemu. Prirodzene som mal o ňu obavy, a tak som sa s ňou rozhodol porozprávať.

Potom mi povedala: „Som si vedomá princípov Fa, ktoré si práve spomínal.“ Neprestala však byť pripútaná k tomu chlapcovi. Cítil som sa frustrovane, že v podstate ignorovala moju radu.

Keď som neskôr uvažoval o našom stretnutí, uvedomil som si, že som sa ju snažil presvedčiť použitím názorov bežných ľudí, ako na príklad: „Tvoj priateľ môže mať negatívny vplyv na tvoju kultiváciu.“

Neskôr mi vysvetlila, že aj ona sa cítila frustrovane kvôli tomu, že sa nedokáže vzdať sentimentu k tomu chlapcovi. Namiesto toho, aby som k nej cítil súcit, zdá sa mi, že som ju v tom nechal samú.

Teraz vidím, že som jej vnucoval svoj názor namiesto toho, aby som sa snažil porozumieť jej. V konečnom dôsledku som bol pripútaný k snahe zmeniť túto praktizujúcu.

Lenže ak chceme ovplyvniť niekoho správanie pozitívnym spôsobom, v prvom rade musia cítiť, že nám na nich záleží, že ich prijímame a že naším úprimným záujmom je ich dobro.

Ak niekto niekoho nahnevane kritizuje vyjadrujúc svoj pohľad na vec, alebo o niekom rozpráva za jeho chrbtom, môže to prekážať pri vytvorení otvoreného a dôverného vzťahu medzi nimi. Nie je to potom vlastne vytváranie rozporov a prekážok?

Majster povedal:

„Často hovorievam, že ak jediné, čo človek chce je blaho ostatných a keď je to bez najmenšej osobnej motivácie alebo osobného pochopenia, to čo povie, pohne poslucháča k slzám. Neučil som vás iba Dafa, nechal som vám tiež moje spôsoby. Keď pracujete, váš tón hlasu, vaša dobrosrdečnosť a vaše argumenty môže zmeniť ľudské srdce, zatiaľ čo príkazy nemôžu! Ak druhí nie sú presvedčení hlboko vo vnútri, ale prispôsobia sa iba na povrchu, budú sa stále správať podľa vlastnej vôle ak v okolí nie je nikto, kto by ich videl.“

(„Jasná myseľ“ z knihy Základy pre ďalší pokrok)

Ak vám skutočne ide o dobro inej osoby a všimnete si jej nedostatky, neporozprávali by ste sa s ňou trpezlivo a pokojne?

Nedávno som podal trestné oznámenie na bývalého čínskeho diktátora Jiang Zemina za spustenie prenasledovania Falun Gongu. Krátko potom som začal dostávať výhražné telefonáty.

Povedal som o tom jednému praktizujúcemu a vysvetlil som mu, že mám obavy a neviem, čo mám robiť.

Ten ma potom zoznámil so starším praktizujúcim, ktorý so mnou zdieľal o tom, ako si dokázal udržiavať spravodlivé myšlienky, keď čelil ťažkostiam a ako jeho pevná viera v Majstra a vo Fa vždy viedla k úspešným výsledkom.

Povzbudil ma, aby som sa dobre činil a pripomenul mi, že všetci sme Majstrovými učeníkmi. Na moje veľké potešenie ma nesúdil, nepovedal mi, že mi chýbajú spravodlivé myšlienky a ani nekomentoval môj kultivačný stav.

Z jeho domova som odišiel plný sebavedomia, ktoré posilnilo moju vieru v Majstra a v Dafa. Obťažovanie cez telefón prestalo krátko potom.

Komunikačné spôsoby niektorých praktizujúcich sú kontraproduktívne. Hovoria veci ako „Takto to nemôžeš robiť!“, alebo „máš pripútanosť!“, alebo „Tvoje konanie naznačuje, že neveríš v Majstra a Dafa.“

Títo ľudia vám však nepomáhajú pochopiť daný problém.

Myslím si, že omnoho prospešnejšie by bolo zdieľať s praktizujúcimi pozitívne skúsenosti s cieľom pomôcť spoločnému zlepšeniu sa.

Jedna mladá praktizujúca sa vydala za nepraktizujúceho. Jej matka, ktorá je tiež praktizujúcou, bola od začiatku neústupne proti manželstvu. V dôsledku toho boli ich rozpory zneužité starými silami a matka bola neskôr zatknutá.

Každý v našej skupine jej povedal, že je chybou vydať sa za nepraktizujúceho.

V istom momente bola pod takým tlakom, že úplne odstrihla komunikáciu so skupinou. Okrem toho sa takmer ani nepokúšala pomôcť zachrániť svoju matku.

Naša skupina sa potom pozrela dovnútra a osvietili sme sa k tomu, že sme sa všetci snažili vynútiť si istý výsledok podľa svojich vlastných názorov. Potom sme dobre spolupracovali a matka bola čoskoro prepustená.

Majster povedal:

„Keď máte nezhody pri spolupráci, je to kvôli ľudským pripútanostiam. To je časťou kultivačného stavu a procesu, a určite to nie je preto, že by niekto naozaj nebol dobrý. Dobrá stránka človeka sa už nedá vidieť, bola oddelená. To, čo vidíte, bude vždy stránka, ktorá ešte nebola skultivovaná. Avšak to neznamená, že by ste nemali mať milosrdné srdce alebo sa na ľudí pozerať skostnateným spôsobom. Hovoril som znova a znova, že nemôžete vidieť dobrú stránku kultivujúceho. Tá stránka je už veľmi dobrá a splnila štandard. Čo znamená „splniť štandard“? Je to štandard boha. Pričom tá jeho časť, ktorá ešte nebola úspešne skultivovaná, tá časť vyzerá tým horšie, čím to ide bližšie k povrchu. Avšak možno sa tá osoba kultivovala veľmi dobre. Dúfam, že si všetci vážite samých seba, vážite si druhých a vážite si vaše prostredie. Váženie si cesty, ktorou ste prešli, je váženie si samých seba.“ („Čo je učeník Dafa. Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2011“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - XI. časť)

Osvietil som sa k faktu, že kultivačný stav každého praktizujúceho je premenlivý a že by sme sa na ostatných nemali pozerať skostnateným spôsobom.

Z hľadiska tohto hmotného sveta, keď ste s iným praktizujúcim zamotaní v hádke, alebo zistíte, že nie ste schopní dobre spolupracovať, neznamená to, že vaše pravé ja majú tiež spor.

Okrem toho pripútanosti a názory jedného praktizujúceho majú vplyv len na pripútanosti a názory druhého praktizujúceho – nie na jeho pravé ja.

Ak je medzi dvomi praktizujúcimi dlhodobý rozpor, zvyčajne je to spôsobené tým, že si nie sú vedomí toho, že sú ovládaní svojimi ľudskými názormi.

Pripútanosti a názory praktizujúceho často nahnevajú ľudí v jeho okolí.

Nemali by sme však dať spolupraktizujúcim potrebný čas a priestor, aby sa zbavili chýb vo svojom charaktere?

Majster povedal:

„Takéto názory ovládajú človeka nielen jeden život, ale navždy. Iba keď sa uskutoční zmena, budú odstránené. Inak vás budú ovládať navždy. Keď sa názory postupne stanú silnejšie, skutočné ja človeka skutočne prestane existovať.“ (Čuan Falun(II))

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/17/160365.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom