Správy zo sveta
nedeľa, 12. júl 2020

Štátny tajomník USA Tillerson hovoril na tlačovej konferencii o prenasledovaní Falun Gongu

3.9.17 | Od korešpondenta Minghui vo Washingtone

(Minghui.org) 15. augusta 2017 bola na tlačovej konferencii vo Washingtone zverejnená Americká správa o medzinárodnej náboženskej slobode 2016. Čína sa nachádza medzi desiatimi „osobitne znepokojivými krajinami“ kvôli vážnemu náboženskému prenasledovaniu ľudí. Štátny tajomník Rex Tillerson špecificky spomenul prenasledovanie Falun Gongu, o ktorom sa zmienil, že v roku 2016 „desiatky členov Falun Gongu zomreli vo väzbe.“

2017 8 15 uscirf 2017 report 01
Štátny tajomník USA Rex Tillerson na tlačovej konferencii.

Tillerson upriamil pozornosť na prenasledovanie Falun Gongu v Číne

Tillerson poznamenal, že náboženská sloboda je „kľúčová americká hodnota podľa prvého dodatku ústavy, ako aj univerzálne ľudské právo.“ Avšak približne 80 percent svetovej populácie nemôže plne využívať túto slobodu.

„Vieme, že nestabilita, porušovanie ľudských práv a násilný extrémizmus majú väčšiu príležitosť zakoreniť sa tam, kde náboženská sloboda nie je chránená,“ povedal Tillerson. Zmienil sa, že Trumpova administratíva sa zaväzuje riešiť tieto pomery a Ministerstvo zahraničných vecí bude pokračovať v obhajobe ľudí s vierou.

Poznamenal, že v Číne: „Vláda mučí, zatýka a väzní tisíce ľudí za praktizovanie ich náboženských vier. Desiatky príslušníkov Falun Gongu zomreli vo väzbe. Politika, ktorá obmedzuje náboženský prejav a prax Ujgurských moslimov a Tibetských budhistov, narástla.“

V predslove správy prezident Trump píše, že: „Amerika bola od začiatku miestom, ktorá si vážila slobodu viery. Žiaľ, mnohí z celého sveta túto slobodu nemajú.“ Želá si, aby „dobrí ľudia všetkých vier, kresťania, moslimovia, židia a hinduisti, mohli nasledovať svoje srdcia a praktizovať vieru podľa svojho svedomia.“

Náboženské slobody pošliapavané v Číne

Čína bola označená za „osobitne znepokojivú krajinu“ („Country of Particular Concern“ CPC) za to, že sa od roku 1999 angažovala v obzvlášť vážnych porušovaniach náboženskej slobody. V októbri 2016 americký štátny tajomník opätovne určil Čínu za CPC, spolu so Sudánom, Severnou Kóreou, Mjanmarskom a ďalšími deviatimi krajinami.

Správa uvádza, že ľudia s náboženskou vierou v Číne sú stále väznení, zatýkaní a mučení: „Falun Gong hlásil, že desiatky jeho príslušníkov zomreli vo väzbe. Kňaz neregistrovanej cirkvi a jeho manželka boli údajne pochovaní zaživa, keď protestovali proti búraniu ich kostola; manželka zomrela, zatiaľ čo kňazovi sa podarilo utiecť. Tiež existujú správy o zmiznutí katolíckeho kňaza a smrti aktivistu za práva menšiny moslimov národnosti Hui a ďalších, o ktorom vláda hovorí, že išlo o samovraždu.“

Mnohí zomreli pri prenasledovaní Falun Gongu

V správe sa píše: „Podľa Falun Gongu počas jedného roka zomrelo 80 praktizujúcich vo väzbe alebo krátko po zatknutí.“ Správa citovala Nadáciu Dui Hua, že „najmenej 3 403 praktizujúcich Falun Gongu bolo uväznených a 330 zatknutých“ ako následok náboženských aktivít.

V správe je zaznamenaných niekoľko prípadov vážneho prenasledovania.

Napríklad 13. marca 2016 praktizujúci Falun Gongu Yan Guoyan zomrel údajne krátko po prepustení z väzenia kvôli zlému zaobchádzaniu počas väzby.

V inom príklade zomrel Sun Mingqiang 27. marca na zranenia, ktoré utrpel 9. novembra 2015, keď ho bezpečnostný personál mimo vojenskej akadémie v provincii Shangdong vážne zbil za to, že rozprával študentom o prenasledovaní Falun Gongu. Údajne mu spôsobili dieru v lebke.

Čínske úrady všetkými prostriedkami tlačia na praktizujúcich Falun Gongu, aby sa vzdali svojej viery.

Správa uvádza: „Niektorí úradníci vyžadovali od rodín, aby podpísali vyhlásenia o garancii, že sa nezúčastnia neregistrovaných cirkví a aktivít „kultovej organizácie“ týkajúcich sa Falun Gongu, ako predpoklad pre zapísanie ich detí do školy.“

„Úrady nariadili susedným komunitám, aby nahlásili príslušníkov Falun Gongu policajtom a ponúkli peňažné odmeny občanom, ktorí informujú o praktizujúcich Falun Gongu.“

Zatýkania praktizujúcich Falun Gongu naďalej narastali okolo „citlivých dátumov“, ako sú každoročné stretnutia zvolané Národným ľudovým kongresom a Čínske ľudové politické poradné zhromaždenie, podľa mimovládnych organizácií a medzinárodných médií. Odhaduje sa, že „tisíce prívržencov v krajine dostali tresty až do troch rokov administratívnej väzby“.

Podrobnosti o osobitných prípadoch

O situáciách praktizujúceho Wang Zhiwen a advokáta ľudských práv Gao Zhisheng sa v správe diskutuje už tretí rok po sebe.

„Po prepustení praktizujúceho Falun Gongu Wang Zhiwen z väzenia v októbri 2014 ho úrady naďalej prísne sledovali. Po 15-ročnom odsúdení za „kultové“ aktivity mu úrady naďalej bránili vo vycestovaní do zahraničia, aby sa stretol so svojimi príbuznými. Wang v auguste povedal, že úrady zrušili jeho pas a zakázali mu jeho cestu do roka 2018. Údajne je v zlom zdravotnom stave a chýba mu primeraná zdravotná starostlivosť.“

„Advokát ľudských práv Gao Zhisheng, ktorý obhajoval náboženské skupiny vrátane kresťanov a príslušníkov Falun Gongu, vydal v júni správu publikovanú na Taiwane s detailne opísaným týraním, ktorým trpel počas šiestich rokov obťažovania úradmi, vrátane únosov, nasledovaných piatimi rokmi vo väzení a fyzické týranie vo väzení, ako napr. dávanie mu šokov elektrickými obuškami do tváre. Gao a jeho rodina po jeho prepustení v roku 2014 povedali, že vládni agenti ho naďalej podrobovali dotieravým návštevám u neho doma a odmietli mu povolenie vycestovať za lekárskym ošetrením.“

Čína rozširuje prenasledovanie Falun Gongu za svoje hranice

Prenasledovanie náboženskej slobody sa rozširuje do Hongkongu, Macaa a ďalších krajín.

Na konferencii Falun Gongu usporiadanej v Hongkongu v januári 2016 „anonymná vyhrážka o bombe narušila stretnutie približne 1 000 praktizujúcich Falun Gongu.“ Príslušníci Falun Gongu majú podozrenie, že za falošnou bombou sú členovia Hongkonskej mládežníckej asociácie, pridruženej organizácie Čínskej komunistickej strany (ČKS).

Správa tiež uvádza provokatívne činy od organizácií pridružených ku ČKS voči Falun Gongu na Taiwane, v Thajsku a v Južnej Kórei.

Úrady pripúšťajú prenasledovanie Falun Gongu bez právneho základu

„Podľa Minghui boli počas roka viaceré prípady, v ktorých prokurátori, súdy a policajné oddelenia odmietli formálne obviniť z trestného činu zatknutých praktizujúcich Falun Gongu.“

23. decembra 2016 mal verejný prokurátor v Chongqing na starosti prípad praktizujúceho Falun Gongu Zhang Jun, ktorý bol obvinený za „používanie kultu na poškodzovanie presadzovania zákona“. Povedal: „Nenašli sme žiadne zákony alebo vyhlásenia a nemáme ani žiadne dôkazy, ktoré by dokázali, že Falun Gong je „zlým kultom“.“

Zákon o medzinárodnej náboženskej slobode z roku 1998 vyžaduje od Ministerstva zahraničných vecí USA, aby vydalo každoročnú správu o medzinárodnej náboženskej slobode. Správa sa nezameriava na žiadnu konkrétnu krajinu. Pripravuje špecifické údaje pre kongres a administratívu, aby mali zdroj, ktorý im pomôže spravovať zahraničnú pomoc, diplomatické zdroje a žiadosti utečencov.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/17/165060.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha