Prehľad prenasledovania

V júli 2017 bolo odsúdených 61 praktizujúcich Falun Gongu pre ich vieru

5.12.17 | Od korešpondenta Minghui z Číny

(Minghui.org) 17. júla 2017 boli páni Ren Shenglin a Shen Bin, obaja z provincie Sichuan, súdení a odsúdení na 7, respektíve 4 roky za tvorbu materiálov, ktoré odhaľujú prenasledovanie duchovnej disciplíny, ktorej sa venujú – Falun Gongu, tiež známeho ako Falun Dafa.

Sudca zamietol ich obhajobu (ktorá poukazovala na to, že v Číne nie je žiaden zákon, ktorý by kriminalizoval Falun Gong) a krátko po začatí pojednávania vyhlásil rozsudok. Pán Shen podal odvolanie na miestny súd.

Títo dvaja páni zo Sichuanu boli medzi 61 praktizujúcimi Falun Gongu, ktorí boli v júli 2017 odsúdení komunistickým režimom za odmietanie vzdať sa svojej viery. Ich rozsudky sa pohybujú v rozmedzí od jedného roka podmienečného trestu po sedem rokov väzenia. Priemerný trest bol 3 a pol roka vo väzení. Dvadsiati z odsúdených praktizujúcich dostali pokuty v celkovej výške 218 000 yuanov (27 800 euro); jednotlivé pokuty sa pohybovali od 1 000 do 30 000 yuanov.

61 odsúdených praktizujúcich pochádza z 15 provincií a priamo spravovaných miest. Najviac odsúdených (18) pochádza z provincie Jilin, nasledujú provincie Liaoning s deviatimi a Sichuan so šiestimi odsúdenými.

Stránke Minghui sa okrem toho podarilo potvrdiť ďalších 20 prípadov nelegálneho odsúdenia, ktoré sa odohrali medzi februárom a júnom 2017. Úplný zoznam 81 nedávno nahlásených prípadov odsúdenia sa nachádza na konci tejto správy (v angličtine). Celkový známy počet praktizujúcich odsúdených v roku 2017 je zatiaľ 511.

20171204 falun gong sentenced july 2017 by province
Rozdelenie 61 odsúdených praktizujúcich podľa provincií/priamo spravovaných miest, z ktorých pochádzajú.

Bez právneho základu

V priebehu 18 ročnej kampane komunistického režimu na vyhladenie Falun Gongu z Číny používali súdy na odsúdenie praktizujúcich Článok 300 kriminálneho práva s vykonštruovaným obvinením „používanie sektárskej organizácie na poškodzovanie výkonu práva“.

Keďže Ľudový kongres (čínsky legislatívny orgán) nikdy nevydal zákon označujúci Falun Gong za „sektu“, v novembri 1999 bývalý vodca komunistickej strany Jiang Zemin nariadil Najvyššiemu ľudovému súdu a Najvyššej ľudovej prokuratúre vydať zákonný výklad Článku 300, ktorý požadoval, aby bol každý, kto praktizuje alebo propaguje Falun Gong, stíhaný v najplnšom možnom rozsahu.

1. februára 2017 však vstúpil do platnosti nový zákonný výklad, ktorý nahradil výklad z roku 1999. Nový výklad sa nezmieňuje o Falun Gongu a, naopak, zdôrazňuje, že každé obvinenie človeka z príslušnosti k sekte musí byť založené na pevnom právnom odôvodnení. Obžalobám praktizujúcich Falun Gongu teda chýba právny základ.

Nepodložené dôkazy pre stíhanie

Hlavným dôkazom použitým na obvinenie praktizujúcich bolo to, že vlastnili, čítali a šírili knihy Falun Gongu a súvisiace materiály. Polícia a žalobcovia sa tiež odvolali na dve vyhlášky zakazujúce publikovanie kníh Falun Gongu, ktoré boli vydané čínskym úradom pre tlač a publikácie v júli 1999. V roku 2011 však úrad vydal zrušenie zákazu, čím spravil vlastnenie kníh Falun Gongu pre praktizujúcich úplne legálnym (odkaz).

V niektorých prípadoch polícia s cieľom obviniť praktizujúcich poskytla vykonštruované dôkazy, alebo navýšila množstvo materiálov, ktoré im zabavila (odkaz).

Vybrané prípady odsúdenia v júli 2017

Pán Zhai Yongchi odsúdený na sedem rokov vo väzení

4. júla 2017 bol 64 ročný pán Zhai Yongchi z provincie Liaoning odsúdený na sedem rokov za praktizovanie Falun Gongu. „Dôkazy“ použité na jeho obvinenie pozostávali z materiálov ohľadom Falun Gongu, počítača a tlačiarne, ktoré boli zabavené z jeho domova.

Pred procesom pána Zhaia z 26. júna 2017 povedal sudca Guan Shusen jeho dvom právnikom, že im „nie je dovolené obhajovať Falun Gong“. Právnici odmietli vyhovieť a opakovali, že je ich právom a povinnosťou obhajovať svojich klientov.

14. mája 2017 sa policajti v civile vydávali za ľudí zo správy budov a podviedli pána Zhai, ktorý im otvoril dvere. Následne vpadli do jeho bytu a zatkli ho.

Po štyroch rokoch vo väzení bol pán Liang Jianguo znova odsúdený na štyri roky

28. júla 2017, len 38 dní potom čo bol pán Liang zatknutý vo svojom domove v meste Yiyang v provincii Hunan, bol súdený a poslaný do väzenia na päť rokov.

Súd nikomu nedovolil zúčastniť sa na pojednávaní. Súdni zriadenci natáčali na video priestor pred budovou súdu a požadovali podrobné informácie o ľuďoch, ktorí sa chceli zúčastniť na pojednávaní.

Pán Liang bol na súd privedený s čiernou pokrývkou hlavy, pričom mu bolo vidieť len oči. Existujú správy o tom, že pán Liang začal po zatknutí držať hladovku a vo väzbe bol v kritickom stave (odkaz).

Sudca ignoroval argumenty právnika, že prenasledovanie Falun Gongu je ilegálne a že pri zatknutí aj počas zadržiavania boli porušené právne postupy. Na konci procesu sudca urýchlene vyhlásil rozsudok.

Momentálne je pán Liang zadržiavaný v 2. zadržiavacom centre v meste Yiyang. Váži menej ako 50 kíl a často vracia krv.

Toto nie je prvýkrát, čo bol pán Liang cieľom obťažovania pre svoju vieru. V roku 2008 bol odsúdený na 4 roky vo väzení. Po prepustení z väzenia ho polícia opakovane obťažovala. Aby sa tomu vyhol, bol nútený žiť mimo svojho domova, no aj tak bol v júni tohto roku zatknutý.

Pani Liu Yanmei bola odsúdená na štyri roky za to, že pozývala verejnosť na proces proti praktizujúcim Falun Gongu

27. júla 2017 bola obyvateľka Pekingu pani Liu Yanmei odsúdená na štyri roky vo väzení za to, že rozdávala oznámenia a prosila ľudí, aby sa zúčastnili procesu proti praktizujúcim.

Na procese pani Liu zo 6. júla 2017 jej právnik argumentoval, že pozývanie ľudí na verejné pojednávanie nie je zločinom. Rodina pani Liu následne s hrôzou pozorovala, že žalobca začal obviňovať Liu za rozdávanie materiálov Falun Gongu v rokoch 2014 a 2015. V minulosti prokuratúra nepovolila zatknutie na základe týchto obvinení (odkaz).

Podľa jej právnika bola pani Liu počas zadržiavania brutálne týraná. Bola bitá strážnikmi a spoluväzňami. Jej telo bolo pokryté ranami a modrinami. V dôsledku toho, že jej vytrhali mnoho vlasov, mala poranenú kožu na hlave.

Desať praktizujúcich odsúdených za odhaľovanie prenasledovania Falun Gongu

18. júla 2017 bolo odsúdených desať praktizujúcich Falun Gongu z provincie Jilin za to, že informovali ľudí o prenasledovaní Falun Gongu. Tresty, ktoré im boli udelené, sa pohybovali od jedného do siedmich rokov vo väzení. Deviati z nich dostali pokutu 10 000 yuanov a desiaty dostal pokutu 50 000 yuanov (odkaz).

Praktizujúci boli prvýkrát súdení 24. marca 2017. Súd im nedovolil najať si vlastných právnikov; namiesto toho súd vybral právnikov, ktorí podľa nariadenia oznámili doznanie viny v ich mene.

Polícia sledovala týchto praktizujúcich mesiace predtým, než ich všetkých zatkla v priebehu 12 hodín medzi 21. a 22. septembrom 2016.

Úplný zoznam odsúdených praktizujúcich (v angličtine)

(meno; provincia; mesto; dĺžka trestu vo väzení (v rokoch); mesiac, v ktorom boli odsúdení; výška pokuty (v yuanoch); poznámky)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/5/166290.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom