Zlepšenie, ktoré som zažila po odstránení osobného záujmu

(Minghui.org) Často som premýšľala, prečo majú ľudia strach a odkiaľ tento strach pochádza.

Strach a smútok sú zakorenené v osobnom záujme

Odkedy praktizujem Falun Dafa, uvedomila som si, že ľudský strach vychádza zo seba záujmov. Ľudia sa boja, že prídu o bohatstvo, slávu, česť, chválu a tak ďalej. Všetko sú to osobné záujmy, ktoré uspokojujú povrchné ľudské túžby.

Prekonala som depresiu potom, čo som objavila, že za mojou motiváciou pre začatie kultivácie sa ukrýva seba záujem, konkrétne potvrdenie seba. Falun Dafa som začala praktizovať len v posledných pár rokoch. Vtedy som si myslela, že keďže som sa k nemu dostala až tak neskoro, musím mať biedne vrodené vlastnosti. Tá myšlienka ma vyrušovala tak silno, že som upadla do stavov smútku a úzkosti, ktoré pretrvávali aj niekoľko dní. Vedela som, že tá myšlienka nie je správna. Keď sa na ten problém pozriem bližšie, spomeniem si na Majstrov Fa: „Ak človek ráno počul Tao, večer môže umrieť.“ („Rozplynúť sa vo Fa“ zo Základov pre ďalší pokrok)

Potom som si uvedomila, že v porovnaní s inými mám obrovské šťastie, že som získala Fa!

Nakoniec som ten problém rozriešila potom, čo som objavila, že bol za tým sebecký zámer využitia kultivácie. Učiteľ povedal: „Všetci praktizujúci sú žiaci, nech začali svoje praktizovanie kedykoľvek.“ (Čuan Falun) To, že som bola smutná kvôli tomu, že som získala Fa neskôr, poukazovalo na to, že som nepraktizovala kultiváciu správne a neopustila som sebectvo a nepočúvala som Učiteľa celým srdcom. Po nájdení tejto sebeckej pripútanosti som už viac necítila ľútosť nad tým, že som získala Fa neskoršie.

Odstránenie seba-záujmu kvôli objasňovaniu faktov

Dnes sa ľudia obávajú mnohých vecí a tento strach ovplyvňuje ich činy. Mnohí ľudia sú neprimerane sebeckí, takže som si navykla držať si od nich odstup a chrániť sa tak pred prípadným zranením. Tento zvyk sa stal veľkou prekážkou v mojom objasňovaní pravdy.

Ako praktizujúca som vedela, že by som mala tieto názory zmeniť. Nie som veľmi hanblivý človek, avšak nebola som schopná poľahky hovoriť s ľuďmi a vysvetliť im fakty. Niekedy som mala ťažkosť dokonca aj otvoriť ústa. Niekedy som bola taká nervózna, že som zabudla, čo povedať. Pri hľadaní príčiny mojich problémov som sa sama seba pýtala: „Bojím sa smrti? Bojím sa prenasledovania a mučenia vo väzení?“ Keď som rozmýšľala o príčine môjho strachu, spomenula som si, že Učiteľ povedal: „Moje telo tu stále bude sedieť v meditácii, aj keď mi odseknú hlavu.“ („Veľké odhalenie“ zo Základov pre ďalší pokrok)

Verím, že som prešla mnohými reinkarnáciami, aby som získala túto príležitosť na získanie Fa. Je nesmierne ťažké stať sa v tomto živote praktizujúcim. Prečo potom nemôžem ľuďom povedať fakty o Falun Dafa bez váhania? Príčinou mojich ťažkostí boli obavy o to, že stratím svoju povesť. Bála som sa, že iní nepochopia to, čo hovorím, a povedia, že prečo taká mladá žena nepracuje na svojej budúcnosti. Hlboko vo vnútri som praktizovala kultiváciu na základe toho, aké názory majú o mne iní, takže seba záujem ma viedol k obavám o stratu slávy. Potom, čo som zmenila svoje myšlienky, začala som robiť pokrok v objasňovaní faktov.

Jedného dňa som bola vonku a nedokázala som pristúpiť k ľuďom, aby som im objasnila fakty. Začala som vysielať spravodlivé myšlienky a hovoriť si Fa naspamäť. Keď som videla toľkých ľudí chodiť okolo mňa, skoro som sa rozplakala z toho, akú veľkú naliehavosť som pocítila. Potom sa stalo niečo nečakané: Staršia pani, ktorá šla práve z nákupu, vyšla zo supermarketu a zamierila ku mne. Pomyslela som si, že práve s ňou by som sa mala rozprávať. Sadla si kúsok vedľa mňa, akoby sme mali dohodnutú schôdzku.

Začali sme sa prirodzene rozprávať na rôzne témy. Po krátkom čase som nadniesla tému Falun Dafa. Povedala, že dostala materiály Falun Dafa, no kvôli svojmu strachu ich schovala doma. Zasmiala som sa: „Bojíte sa čítať knihy u seba doma?“ Potom som dodala: „Sú to vzácne materiály; prezentujú ľuďom pravdu, o ktorej sa v Číne nemôže hovoriť. No tieto informácie sa nás týkajú.“

Cítila sa zrazu aj sama prekvapená svojím správaním: „Áno, nemala by som sa obávať čítať ich doma. Keď sa vrátim, pozriem si ich.“

Počas rozhovoru sa mi s ňou rozprávalo úplne ľahko. Chcela so mnou hovoriť na mnohé témy, o ktorých obyčajne s ľuďmi nehovorí. Keď prišiel čas rozlúčiť sa, úprimne mi poďakovala. Cítila som, že jej postoj predstavoval vďačnosť mnohých bytostí, ktoré reprezentovala.

Keď som prišla domov, myslela som na svoje skúsenosti z toho dňa. Objasnila som fakty s ľahkosťou, pretože som sa neobávala o seba. Spravila som veci so základom v čistom srdci bez akýchkoľvek sebeckých zámerov. Najdôležitejšie bolo, že Učiteľ uvidel moje úprimné želanie na záchranu vnímajúcich bytostí a dal mi múdrosť, aby som úspešne objasnila fakty.

Môj seba záujem predtým zvykol zabrániť v tom, aby sa mohol vynoriť môj súcit. Keď som sa vzdala seba záujmu, postupne som zväčšila svoju kapacitu a aj môj súcit narástol. Keď som sa stretla s ďalšími ľuďmi, cítila som, že sú obklopení smútkom a beznádejnou vyhliadkou do budúcnosti. Pri premýšľaní o vnímajúcich bytostiach som si uvedomila zmysel objasňovania faktov.

Seba-záujem je zakorenený v kultúre ČKS

Zvykla som byť posadnutá upratovaním, hlavne doma. Často som sa hnevala a kritizovala svojho manžela, keď nespĺňal moje požiadavky na čistotu.

Keď som sa stala praktizujúcou, uvedomila som si, že moja obsesívna sústredenosť na čistotu je pripútanosť, no stále bolo ťažké sa jej zbaviť. Neskôr som si uvedomila, že som bola ovplyvnená niektorými názormi z kultúry ČKS, vďaka ktorým som prílišne zdôrazňovala čistotu. Osvojila som si tendenciu kultúry strany používať vlastné štandardy na súdenie iných ľudí. Zároveň som považovala vlastné štandardy za vyššie než tie ich. Tieto myšlienkové nastavenia a správanie poukazovali na môj osobný záujem a nízku toleranciu.

Ako praktizujúca sa musím kultivovať podľa štandardov Dafa. V minulosti, keď som niečo vyčítala manželovi, vracal mi to späť. Keď som sa zlepšila, aj on sa stal tichším. V poslednej dobe som sa občas nekontrolovala dobre a povedala som zopár slov. Potom som si okamžite spomenula, kto som. Keď som prestala hovoriť, usmiala som sa. Manžel vedel, že sa snažím kultivovať sa a prejsť skúškou.

Keď som sa kultivovala bezpodmienečne, bez závislosti na vonkajších faktoroch a iných ľuďoch, zistila som, že moje prostredie sa mení. Bolo to akoby som bola na hore so širokým výhľadom. Keď som šla po ulici a videla som ľudí navôkol, cítila som, že ľudská súťaživosť, zisky a straty sú skutočne nepodstatné.

Zväčšenie kapacity odstránením osobného záujmu

Keď som neustále odstraňovala staré, sebecké ľudské pripútanosti, moja myseľ prešla obrovskými zmenami. Teraz som schopná čeliť ľuďom a situáciám, ktoré som predtým nemala rada. 

Keď som v jeden deň čakala na spoj, videla som staršieho muža o barliach, ktorý kráčal mojím smerom. Vravela som si, že možno sa ide odo mňa dozvedieť o Dafa. Kývla som mu s úsmevom. Muž sa však otočil a hľadal nejaké veci v smetiaku. V minulosti by som sa už vzdala myšlienky na rozhovor s ním, pretože bol špinavý, ťažko chodil a hrabal sa v smetiaku. Tentoraz som sa však začala pýtať, či má deti, ktoré by sa oňho postarali. Cítila som s ním ľútosť a so slzami v očiach som si povedala, že ak mu nepoviem fakty o Dafa, tak ten starý muž čakal celý svoj život zbytočne.

Niekoľkí ľudia stojaci opodiaľ sa na tom mužovi smiali. Prekvapilo ich, že som sa k nemu vybrala a snažila som sa s ním hovoriť. Povedali mi, aby som sa s ním nerozprávala, pretože je hluchý.

Starší muž tiež povedal, že ma nepočuje. Povedal, že má viac ako 90 rokov. Býval so svojimi deťmi, no tie zariadili, aby býval na najvyššom poschodí, zatiaľ čo oni bývali na prízemí. Tiež povedal, že nie je dobré, ak je človek príliš starý. Láskavo som mu odpovedala: „Nerozmýšľajte takto. To, že žijete tak dlho, má svoj význam.“

Potom som mu povedala, aby úprimne hovoril: „Falun Dafa je dobrý. Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré.“ To mu prinesie požehnanie. Odpovedal, že nepočuje. Tak som mu to  znova niekoľko krát hlasnejšie zopakovala. Zakaždým odpovedal: „Znie to dobre! Veľmi dobre!“

Po chvíli prišiel môj manžel. Tiež staršiemu mužovi niekoľkokrát povedal: „Falun Dafa je dobrý. Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť sú dobré!“ Ako čas išiel, ľudia, ktorí si z muža najprv robili žarty odišli, no my s manželom sme s ním stále hovorili. Avšak on nepočul nič okrem „Falun Dafa je dobrý. Pravdivosť- Súcit-Znášanlivosť sú dobré.“ Bola som pohnutá tým, aké ťažkosti museli vnímajúce bytosti prežiť, aby boli zachránené. Z tejto skúsenosti som videla, že som znova kultiváciou odstránila niečo zo svojej sebeckosti.

Záver

Po niekoľkých rokoch kultivácie vidím, že kultivovať som začala preto, aby som vyriešila svoje vlastné problémy, no postupne som postúpila k pochopeniu misie praktizujúcej. Najprv som objasňovala fakty len preto, že to bolo treba robiť. Neskôr som si uvedomila nešťastie vnímajúcich bytostí a skutočne som im chcela pomôcť ukázať cestu nádeje. Najprv som sa dištancovala ľudí zo strachu pred zranením. Neskôr som len pokojne čelila ich odpovediam a nepremýšľala som o svojej strate a zisku. Zvažovala som ťažkosti iných a chcela som im pomôcť, ako som len mohla.

Deň po dni som sa po troškách zlepšovala. Niekedy som ľutovala, že som sa nečinila dobre. No Učiteľ sa nikdy nevzdal a stále ma povzbudzoval.

Verím, že všetko ľudské zmýšľanie, ktoré som počas kultivácie mala, pochádzalo z môjho ega, ktoré sa sformovalo prostredníctvom rôznych systémov starého vesmíru. Potom čo som postupne odstránila rôzne ľudské pripútanosti, vždy som objavila, že jadrom bol seba-záujem. Keď som odstránila sebectvo do väčšej a väčšej miery, dosiahla som zväčšenie kapacity a dosiahla som vyššiu úroveň. Po zlepšení som zmenila svoju perspektívu voči ľuďom a veciam vo svete.

Teraz viem, že po kultivačnej ceste Dafa budem kráčať pevne.

Kľúčové slová: