Fa konferencie v Číne

Čínska Fahui | Od tínedžera po dospelosť: Dozrievanie v kultivácii

25.2.18

(Minghui.sk) Falun Dafa som začal praktizovať v roku 1998, keď som mal 15 rokov. Teraz mám 35 rokov. Som veľmi vďačný, že sa môžem kultivovať celý svoj život. Niekedy som sa na svojej ceste potkol, ale Majster mi pomohol a ja som postupne počas rokov kultivácie dospel.

Dozrievanie s Falun Dafa

Kultivácia je úžasná

Obdržal som Fa počas letných prázdnin, keď ma moja mama  zobrala na skupinové štúdium Fa. Tiež som tam robil cvičenia, niekedy sme išli aj do parku a ja som mal možnosť hovoriť s okoloidúcimi o Falun Dafa.

Počas študovania sme sa všetci striedali pri čítaní a niekedy sme následne aj diskutovali o pochopeniach Fa. Keďže som bol stále veľmi mladý, veľmi mi na kultivácii nezáležalo, ale cítil som, že študovať Fa a tráviť čas v skupine bolo veľmi dobré.

Moja mama mi povedala, že v našej oblasti praktizuje Dafa 100 ľudí, a preto boli štúdiá Fa rozdelené na menšie skupinky. Všetci, vrátane ostatných mladých praktizujúcich, boli veľmi milí.

Aj keď som bol veľmi mladý, keď som začal praktizovať, cítil som, že mám veľké šťastie, že sa môžem zúčastniť Fa konferencií, rovnako ako veľkých ranných skupinových cvičení.

Praktizujúci boli v kultivácii veľmi usilovní, denne študovali Fa a cvičili. Keď som prvýkrát sedel v lotosovej pozícii, rozhodol som sa, že akokoľvek bolestivé to bude, musím vydržať aspoň polhodinu. Stále si pamätám, aké bolestivé to bolo, ale nakoniec som vydržal a prešiel som skúškou.

Majster ma ochraňoval celý ten čas a pomohol mi pomocou náznakou, keď to bolo potrebné. Raz ma bolel zub, prvýkrát v mojom živote. Keďže som bol mladý, rád som pozeral japonské filmy a rozprávky, ktorých postavy mi potom dlho chodili po rozume. Keď som si uvedomil, že som k nim pripútaný a prestal som sa na ne dívať, bolesť prestala. Kultivácia je skutočne zázračná.

Dafa mi dal odvahu a múdrosť

Praktizujúci nikdy nezabudnú na ťažkosti, ktorým čelili po začatí prenasledovania Čínskou komunistickou stranou (ČKS) v roku 1999.

Ja sám som sa dostal do ťažkostí potom, čo som šiel do Pekingu apelovať za Falun Dafa. Bol som zadržaný, ale som doteraz vďačný za Majstrovu ochranu a že som mohol uniknúť z  každého nebezpečenstva bez väčšej ujmy.

Moje štúdium nebolo prenasledovaním nijako poškodené. Dokonca aj v čase, keď bola moja mama uväznená, boli moje študijné výsledky medzi najlepšími. Dafa mi dal múdrosť a odvahu.

Keďže som bol veľmi mladý, neosvietil som sa k mnohým princípom Fa. Avšak bránil som Majstra a Dafa, pretože som k nim cítil nekonečný rešpekt. Chcel som robiť to, o čo nás Majster žiadal, pevne sa kultivovať a nestratiť svoju vieru.

Raz v noci, keď som dokončil svoje úlohy, zrazu som si spomenul na moju mamu, ktorá bola zadržaná. Veľmi mi chýbala a ja som sa zrazu rozplakal. Bolo to jediný krát, čo som plakal počas mojich mnohých rokov kultivácie.

Viem, že aj napriek obrovskému tlaku bude pre mňa vždy pripravená cesta, po ktorej musím kráčať so spravodlivými myšlienkami. Nezáleží na tom, aké kruté prenasledovanie je, nezatieni to svetlo Fa v mojom srdci.

Dospievanie vo Fa

Majster povedal:

„Možno ste teraz zažili, aká je kultivácia ťažká. Pretože je ťažká, môže sa vaša kultivácia stretnúť s úspechom.“ („Vyučovanie Fa na medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone, D.C.“, Riadenie plavby)

Počas svojej kultivácie som nezažil iba ťažkosti a problémy, ale takisto proces premeny z obyčajného človeka na nebeskú bytosť a posvätnosť, vzácnosť a tiež neobyčajnosť Dafa.

Po toľkých rokoch už nemám rovnaké pochopenie kultivácie, ako som mal predtým, keď som bol mladý a neohľaduplný, a keď boli moje činy impulzívne. Princípy Fa sú už hlboko vryté do mojej mysle a ja mám jasnejšie pochopenie kultivácie v Dafa.

Prekonávanie ťažkostí

Vždy som premýšľal, čo je moja najväčšia výzva v kultivácii. Potom som si uvedomil, že to bola pripútanosť k mojej mame, pretože ma s kultiváciou zoznámila.

Kultivačný stav dospelých môže mať pozitívny efekt na deti po určitý čas. Je prirodzené, že deti dôverujú a sú závislé na svojich rodičoch. Keďže som bol v kultivácii nedôsledný, spoliehal som sa najmä na popoháňanie od mojej mamy. Keď ona pochopila niektoré Fa princípy, malo to na mňa veľký vplyv.

Toto uvedomenie bolo strašidelné. Stále som sa správal ako mladý praktizujúci, aj keď som už mal 18 rokov. Podvedome som vždy cítil, že som ešte mladý a že Majster na mňa nebude veľmi prísny. Kvôli tomu mi niekedy unikali príležitosti osvietiť sa k princípom Fa.

Po pozretí sa dovnútra som si uvedomil, že nikto za mňa nemôže praktizovať, a rovnako ani ja sa nemôžem kultivovať za iných. Každý musí nasledovať Fa sám za seba. Božské bytosti nás akceptujú a uznajú iba keď sami prekonáme ťažkosti a kultivujeme cnosť.

Proces kultivácie: Napravovanie samého seba

Keď som sa rozhodol nespoliehať sa na ostatných ale naozaj kultivovať seba, cítil som sa hodný byť skutočným učeníkom Dafa.

Keď som sa naučil  naspamäť Lunyu, v mysli sa mi vybavili slová: „Zmeniť svoje konvenčné myslenie.“

Majster povedal:

„Vedeli ste, že učeníci Dafa sa premieňali zo starého vesmíru a vystúpili nad princípy starého Fa, avšak starý vesmír, princípy starého Fa, staré bytosti... všetko to sa vás pokúša zadržať!“ (Vyučovanie Fa v Los Angeles, 2006)

Kultivácia praktizujúceho Dafa si vyžaduje používať princípy Fa na vedenie a zmeniť všetky ľudské myšlienky a činy na myšlienky a činy božských bytostí. Proces nápravy seba je naším kultivačným procesom.

Som trochu lenivý a pripútaný k pohodliu, čo je pre mňa ťažké opustiť. Keď sa zapojím do nejakého projektu, vždy sa sťažujem a som nahnevaný, ak mám viac práce.

Po niekoľko rokov som chcel chodiť skôr spať dúfajúc, že na druhý deň nebudem v práci unavený. Táto myšlienka ma ovládala niekoľko rokov a bránila mi byť produktívnym, keď som sa v noci dobre nevyspal. Považoval som za samozrejmé, že nevyspať sa dobre znamená nepracovať dobre.

Majster povedal:

„Ale v skutočnosti, to čo ľudská spoločnosť považuje za pravdy, sú z pohľadu vesmíru opaky pravdy; keď ľudia prechádzajú ťažkosťami a trpia, je to tak, že môžu splatiť karmu a mať tak v budúcnosti šťastie. Kultivujúci sa teda musí kultivovať pomocou správnych a spravodlivých právd. Keď prechádza cez ťažkosti a trpí, je to vynikajúca príležitosť na odstránenie karmy, očistenie sa od hriechov, očistenie tela, pozdvihnutie vašej sféry myslenia a zvýšenie vašej úrovne – je to mimoriadne dobrá vec. Toto je správna a spravodlivá pravda Fa.“ (Čím bližšie ku koncu, tým máte byť usilovnejší, Základy pre ďalší pokrok, Diel III)

Tento princíp Fa mi pomohol uvedomiť si, že som používal princípy a myšlienky bežných ľudí. Keď som sa pozrel dovnútra, uvedomil som si, že sa bojím ťažkostí. To, že som nechcel trpieť, znamenalo, že som chcel iba pohodlný život bežného človeka. Usilovne som pracoval na odstránení tejto pripútanosti.

Náhle som si uvedomil, že som používal princípy bežných ľudí v mojom prístupe a pochopení kultivácie. To je úplne nesprávne. Majster povedal:

„Dovŕšenie dosiahnuť, Budhovstvo získať,

znášanie utrpenia ako radosť brať.“ (Zoceľovať vôľu, Hong Yin)

Ako som sa mohol kultivovať, keď som sa pozeral na veci z nesprávnej perspektívy?

Keď som sa osvietil k tomuto pochopeniu, Fa mi ukázal aj hlbší význam tohto princípu. Uvedomil som si, že ťažkosti, šťastie, únava, chlad, teplo, či byť smädný, hladný, mať bolesti alebo nepohodlie sú názory bežných ľudí. Musím sa ich zbaviť, až tak môžem skutočne vykročiť z bežnej ľudskosti. Musíme odstrániť myšlienky na ťažkosti, únavu a nedostatok spánku z našich myslí.

Majster povedal:

„Jak víte, během vaší kultivace, nejenže se budou prvky, které utvářejí vaši lidskost, snažit vás zastavit před vytrhnutím se z lidskosti, ale rovněž všechno, co ustanovuje lidské prostředí, vás nenechá odejít. Musíte se prolomit vším a překonat všechny druhy tvrdých zkoušek. Největším projevem je utrpení, které pro vás vytvořili.“ (Vyučování Zákona na Fa konferenci asistentů v Čchang-čchunu)

„Necítíte se ospalí, jakmile čtete knihu, nebo nestanete se otupělí, jakmile studujete Zákon? Dovolte mi říci, že jsou to tito bohové na úrovni v této lidské dimenzi. Jestliže přes ně nemůžete prorazit, zůstanete člověkem. Nedělají vám něco záměrně – zacházejí takto s každým. Proto se lidé cítí unavení a ospalí. Chcete-li se odpoutat od bytí člověkem, předtím než to můžete učinit, musíte se přese všechno dostat. Jestliže půjdete podle nich, budou si myslet, že jste jenom člověk.“ (Vyučování Zákona na Fa konferenci asistentů v Čchang-čchunu)

Kultivácia sa stane jednoduchou, hneď ako pochopíme princípy Fa. Myšlienka, že „nevyspať sa dobre znamená nepracovať dobre“ bola z mojej mysle úplne odstránená. V prípade, že sa znova objaví, bez váhania ju odstránim, pretože už chápem, že nie je pre mňa.

Bez zasahovania z ľudskej mysle sa mi postupne podarilo obmedziť môj spánok a vydržať vstávanie skoro na ranné cvičenia.

Už si viac nemyslím, že chodiť spať neskoro bude mať vplyv na moju prácu. Hoci som rovnako zaneprázdnený ako predtým, už viac necítim mentálne bremeno strachu z únavy a všetkému sa mi čelí ľahšie.

Zlepšovanie metód na objasňovanie pravdy

Objasňovať pravdu je zodpovednosťou každého praktizujúceho. Ako som postupne dospel, získal som hlbšie pochopenie princípov Fa. Uvedomil som si, že mám mnoho pripútaností a ľudských myšlienok.

Často som do kultivácie nevložil celé svoje srdce, hľadajúc iba kvantitu a cnosť. Praktizujúci majú vzácnu misiu, avšak ja som používal ľudskú myseľ a nebral som to veľmi vážne.

Odkedy som si uvedomil svoje problémy, venoval som týmto pripútanostiam viac pozornosti. Myslel som si, že ak praktizujúci chcú naozaj objasniť ľuďom pravdu, musia použiť svoje srdcia, ako aj vhodný postoj, princípy a jazyk.

Určite nemôžeme hovoriť na príliš vysokej úrovni. Objavil som, že ak mám srdce zlepšiť sa, Majster mi dá múdrosť.

Raz za mnou prišiel pacient na ďalšiu konzultáciu. Keďže sme sa dobre poznali, hovoril som mu o Falun Dafa z perspektívy tretej strany a on poskytol svoj názor tiež. Snažil som sa s ním hovoriť mierumilovne a použiť princípy, ktorým by porozumel, aby som odstránil jeho pochybnosti. Odchádzal s dobrým pochopením Dafa.

Keď som jedno leto objasňoval pravdu, stretol som ženu s vnučkou. Pani ma dlhý čas pozorne počúvala a súhlasne pokyvovala hlavou. Jej vnučka sa ju snažila odtiahnuť preč, ale ona povedala, že chce počuť viac.

Opúšťanie strachu

Raz som na ceste domov z práce roznášal DVD-čka, ale neustále do mňa zasahovala pripútanosť k strachu. Nerozdal som po dlhý čas ani jediné DVD, pretože som si myslel, že táto a tamtá osoba nie je dosť dobrá alebo láskavá.

Bol som zo seba veľmi sklamaný a smutný. Neznášal som sa za to, že som nebol schopný naplniť očakávania. Potom som si spomenul na Učiteľov Fa:

„Nebo či zem, cestu nápravy Fa nemôžu zahatiť

Iba ľudské srdce učeníkov ju môže zatarasiť“

(Ťažkosti, Hong Yin III)

V tom okamihu sa moja myseľ stala čistou a ja som si pomyslel: „Nie sú to ľudské myšlienky, čo ma blokujú?“ Okamžite som sa vzchopil a pokračoval v rozdávaní DVD-čok.

Publikovanie na webstránkach Dafa

Od roku 2009 posielam Dafa webstránkam články objasňujúce pravdu. Vyskúšal som mnoho štýlov, čo bolo pre mňa vzácnou kultivačnou cestou.

Majster povedal:

„Články sa zväčša týkajú racionálnej analýzy a odhaľovania nedostatkov a uvádzajú myšlienky s cieľom potvrdenia Fa, zmenšenia strát a pomoci iným praktizujúcim, aby uvažovali a správali sa spravodlivo, uvažujúc o spôsoboch, ako pomôcť iným kultivujúcim, ktorí sú prenasledovaní a zachrániť viac vnímajúcich bytostí. Už sú preč tie kvetnaté výrazy zamýšľané na emocionálnu hru: články sú naplnené podstatou, sú presné, čisté a bez ľudských sentimentov. Nie sú niečím, čo by mohol napísať bežný človek, pretože vnútorný svet kultivujúceho je číry a čistý.“ (Zrelí, Základy pre ďalší pokrok, Diel III)

Od momentu, čo uchopím pero, prísne nasledujem Majstrove požiadavky. Počas týchto mnohých rokov písania a publikovania článkov som písal o tom, k čomu som sa osvietil z Fa.

Článok dokážem napísať veľmi rýchlo. Avšak nikdy som si na hlbšej úrovni neuvedomil hlbší význam za tým, pokým mi ho raz Majster neumožnil vidieť po odovzdaní článku pre Minghui webstránku.

Keď som prechádzal cez publikovaný článok, aby som si pozrel zmeny, ktoré urobili vydavatelia, a mohol sa tak zlepšiť, zrazu som uvidel jednu scénu: Obrovský kus vesmírneho tela, ktorý sa odchýlil od povahy vesmíru, bol napravený.

Bol som v šoku a pochopil som, že písanie článkov je takisto pomáhaním Majstrovi v náprave Fa! Zakaždým, keď sa osvietime a postúpime vpred, v skutočnosti sa v iných dimenziách dejú obrovské zmeny!

Teraz už hlboko chápem, že webstránky učeníkov Dafa sú plodmi ich múdrosti a že je to dar od Majstra pre nás, aby sme mohli naplniť naše obrovské misie.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/22/166485.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha