Výmena skúseností a názorov

Praktizujúci Falun Dafa v očiach osvietenej bytosti (2. časť)

6.8.18 | Od Shan Yuan

(Minghui.org) Predslov: Tento článok slúži len ako referencia pre praktizujúcich. Považovanie Fa za Majstra je pre kultivujúcich základom. Keď iní poukážu na to, aké majú nedostatky praktizujúci Falun Dafa, mali by sme porovnať naše správanie podľa Fa, pozerať sa dovnútra, zlepšiť sa a nájsť koreň toho, prečo úplne neveríme vo Fa a v Majstra.

* * *

Pokračovanie 1. časti.

Počas diskusie s týmto taoistom som sa spýtal na prípady, kedy praktizujúci Dafa zomreli po tom, čo boli prepustení z väzenia. Povedal som: „Niektorí praktizujúci spravili veľmi veľa pre Dafa. Boli kruto prenasledovaní, dokonca ubití na smrť. Bolo to preto, že spravili dôležité veci, a preto museli trpieť viac? Sú ich prípady medzi praktizujúcimi „špeciálne“?

Taoista zdieľal svoj pohľad, že v Dafa by nemali byť žiadne špeciálne prípady alebo výnimky. Povedal mi, že mnohí praktizujúci neskúmali skutočne samých seba, dokonca i keď boli prenasledovaní po dlhý čas.

Citoval z kultivačného príbehu Milarepu. O tom, ako čistý súcit kultivujúceho môže pohnúť zloduchov k slzám a prenasledovatelia môžu byť takmer všetci zachránení. Iba veľmi málo z nich je za hranicou spásy.

Táto božská bytosť spozorovala, že niektorí praktizujúci sa snažili apelovať na dobrú stránku prenasledovateľov, no držia si voči nim nenávisť alebo nimi v srdci opovrhujú. A tak sa trápenia praktizujúcich preťahujú. Postupne si títo praktizujúci môžu vyvinúť pripútanosti k pochybnostiam alebo strachu. Takéto myšlienky neuniknú pozornosti Bohov.

Oproti tomu však niektorí praktizujúci dokážu dosiahnuť stav čistej láskavosti, a tak sa nedostanú do nebezpečenstva, nech je prenasledovanie akokoľvek drsné. Dokonca aj ničomníci týmto praktizujúcim potajomky poskytujú ochranu. Bohovia sú z toho v úžase.

Slová osvietenej bytosti mi pripomenuli, že moje považovanie niektorých praktizujúcich za „špeciálne prípady“ mi poukázalo na nedostatočnú vieru vo Fa.

Premýšľal som, čo Majster povedal v článku „Jasná myseľ“ zo Základov pre ďalší pokrok:

„Prišiel čas, aby som niečo povedal k súčasným metódam práce používaných koordinátormi asistenčných centier v rôznych oblastiach. Je správne realizovať požiadavky Výskumnej spoločnosti, ale mali by ste dávať pozor na to, ako to robíte. Často hovorievam, že ak jediné, čo človek chce, je blaho ostatných, a keď je to bez najmenšej osobnej motivácie alebo osobného pochopenia, slová, ktoré povie, pohnú druhých k slzám.“

Predtým som si myslel, že tento odsek sa týka toho, že by sme mali byť súcitní a nesebeckí k našim spolupraktizujúcim. Neaplikoval som však už tento princíp na to, ako by sme mali zaobchádzať s nepraktizujúcimi, či so zloduchmi, ktorí prenasledujú praktizujúcich.

Moje názory obmedzili moje pochopenie Fa a zabránili mi spoznať silu Fa v širšom zmysle. Vo výsledku som sa nepokúsil zachrániť niektorých z prenasledovateľov, ktorých som stretol vo väzení.

Tiež som si spomenul, ako niektorí praktizujúci hovorili o policajtovi, ktorý bol známy prenasledovaním praktizujúcich a o tom, ako bol pohnutý k slzám takým veľkým súcitom. Tento policajt neskôr pomáhal praktizujúcim, kde mohol.

Bol to zázrak za hranicou mojej predstavivosti. Ukázal mi, že toľko, koľko môžeme dosiahnuť v rámci požiadaviek Fa, toľko zázrakov a sily Fa sa pred nami môže odhaliť. Avšak ak si vyvinieme pocity nenávisti voči prenasledovateľom, neklesneme tým?

Majster povedal:

„Ešte viac to platí počas tohto prenasledovania, avšak namiesto toho, aby ste si vyvinuli spravodlivé myšlienky, dovolili ste, aby sa nahromadilo veľa nenávisti.“

„Avšak viete, kto je dobrým človekom a kto je zlým človekom? Ak je vaša myseľ naplnená nenávisťou a zlobou, uvažujte o tom, všetci: akým druhom bytosti by ste boli? Ukáže sa to na vašom správaní a dokonca na vašom výzore a ľudia vo vás budú vidieť zlo. Nehovorím, že niektorí učeníci Dafa sa kultivovali slabo. Tá časť z nich, ktorá bola úplne skultivovaná, je oddelená. Pokiaľ vám zostali ľudské veci tu na tejto ľudskej strane, budete mať zlé veci a zlé myšlienky, a čím bližšie sú veci k povrchovej úrovni, tým sa zdajú horšie.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v San Franciscu 2014“)

Keď prechovávame voči iným nenávisť, sme znečistení zlými myšlienkami, ktoré by sme mali odkultivovať. Náš charakter vo výsledku poklesne. Takže ako môžeme prekonať tieto trápenia?

Majster povedal vo „Vyučovaní Fa v Manhattane“

„Spôsob kultivácie učeníkov Dafa je bez formy, pričom všetko v celej bežnej spoločnosti v skutočnosti slúži ako forma vašej kultivácie.“

Vyjasnila sa mi ešte jedna vec: možno tých prenasledovateľov spravili zlými staré sily. Tí ľudia súhlasili s takými usporiadaniami, pretože verili, že získajú spásu tým, že budú hrať tú rolu v náprave Fa. Avšak nevedeli, že cieľom starých síl je podviesť ich a zničiť ich.

Súcit praktizujúcich umožňuje sile Dafa rozbiť usporiadania starých síl a zachrániť prenasledovateľov. Aká radostná myšlienka!

Majster povedal: „...zúfalé bytosti by sa nezastavili pred žiadnym zlom.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Západnom USA“, Riadenie plavby)

Uvedomil som si, že ak zloduchov vnímame „za hranicou spásy“, ich vedomá stránka sa môže zblázniť a nezastavia sa pred žiadnym zlom, aby praktizujúcich prenasledovali. No boli to naše myšlienky, ktoré ich k tomu nasmerovali.

Samozrejme, staré sily využívajú zlých ľudí, aby vybili z praktizujúcich spravodlivé myšlienky a láskavosť, no tento prístup nezodpovedá požiadavkám Fa. Priniesol praktizujúcim obrovské množstvo zasahovania a poškodzuje Fa.

Majster povedal:

„Aby žiakov prinútili splniť štandardy – splniť ich štandardy – použili tie zlé bytosti  aby surovo bili žiakov. Keď vyčerpali najkrutejšie prostriedky a stále nemohli dosiahnuť svoj cieľ, stali sa rozčúlenými a podráždenými, a išli proti našim žiakom ešte krutejšie. Napokon, hoci nemohli dosiahnuť svoj cieľ, povedali že sa pokúsili spraviť čo mohli. Aké diabolské! Avšak vrstvy a vrstvy bytostí v obrovskom vesmíre necítia zvrátenosť všetkých týchto prebiehajúcich ziel.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Great Lakes v Severnej Amerike“, Riadenie plavby)

Keď majú praktizujúci nenávisť, veci to môže iba zhoršiť. Vysielanie spravodlivých myšlienok v takýchto stavoch mysle nefunguje. Musíme na 100% pevne veriť vo Fa a mať nekonečný súcit, aby sme prelomili usporiadania starých síl.

Keď sme hovorili o spolupráci medzi praktizujúcimi Dafa, osvietená bytosť povedala, že títo praktizujúci kladú priveľký dôraz na „ja“, pretože neveria skutočne v nekonečnosť Fa alebo vo vážnosť kultivácie.

Koordinátori sa podľa nej nečinia dobre vo vzájomnej spolupráci a namiesto toho súťažia o „kredit“. Toto konkrétne platí hlavne pre tých, ktorí sú schopnejší a ktorí si myslia, že ich inteligencia je kľúčom k úspechu. Neveria plne v to, že ich múdrosť prišla od Majstra a Dafa. Ich egá narástli a v skutočnosti potvrdzujú sami seba.

Niektorí koordinátori o sebe zmýšľajú veľmi vysoko a veria, že dostali Majstrove inštrukcie. Takéto nevhodné myšlienky sú však viditeľné pre Bohov. Títo ľudia by mali porozmýšľať: Ak si myslia, že potrebujú priame inštrukcie pre svoju kultiváciu, nezaostali v skutočnosti za tými, ktorí sa spoliehajú výlučne na vlastné pochopenie Fa, aby uspeli v kultivácii?

Keď sa určití praktizujúci vzdialia od ostatných, ich arogancia narastie. Čím menej študujú Fa, tým menej veria v silu Fa. V kultivácii nasledujú viac odbočiek a spôsobujú si viac problémov. Nakoniec si nesprávne myslia, že Dafa nemá silu a že sa musia spoliehať na svoje ľudské myšlienky a techniky, aby niečo urobili.

Mnohí praktizujúci spolupracovali dobre. Avšak ak ich odtiahne ich ego, určite budú nasledovať problémy.

Spomínam si na Majstrov Fa vo „Vyučovaní Fa na Medzinárodnej Fa konferencii v New Yorku 2004“:

„Zlo to využije a spôsobí problémy, ak sa nebudete koordinovať a dobre spolupracovať. Nie je to tak, že by ste pri mnohých veciach nápravy Zákona nemali spôsob, ako ich spraviť. Bez ohľadu na to, aké je to ťažké, je tam cesta, po ktorej môžete ísť, hoci je dosť úzka. Musíte po tej ceste kráčať správne a nebude to fungovať, ak odbočíte alebo odchýlite sa čo i len o kúsok. Aj tak je tam pre vás cesta. Inými slovami, musíte po nej kráčať správne. Ak to nerobíte, zlo, ktoré v súčasnosti existuje to využije a spôsobí problémy. V skutočnosti to, o čom som práve hovoril, je otázka toho, či potvrdzujete seba alebo potvrdzujete Zákon, keď na niečom spolupracujete – o toto ide.“

Neskôr som si uvedomil, že moje „ja“ mi bránilo v pochopení viacerých vnútorných významov Fa. Keď sa cítime bezmocní, musíme sa pozerať dovnútra. Nie je to preto, že sme neopustili „ja“?

Majster povedal:

„Keď opustíte svoje ja ešte viac, vaša múdrosť pre potvrdzovanie Zákona prirodzene vystúpi.“ („Vyučovanie Zákona na stretnutí so študentami z Ázie a Tichomoria“)

Musím sa sám seba spýtať, dosiahol som to? Zbieha sa to k otázke, nakoľko verím v Majstra a vo Fa.

 

(na pokračovanie)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2015/4/9/149665.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha