Fa konferencie v Číne

Čínska Fahui: Opustenie pripútanosti k sebe

28.12.18 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Od veľmi mladého veku som vždy hľadala duchovný pokrok, takže som bola veľmi rada, keď mi v roku 1998 moja susedka predstavila Falun Dafa. Keď som po prvýkrát robila cvičenia v stoji, zažila som zasvätenie. Keď sa pozerám späť na moju kultivačnú cestu za posledných 20 rokov, pri každom kroku v mojom zlepšení bol Majster. Som vďačná za to všetko, čo pre mňa Majster spravil.

Dôležitosť usilovnosti na ceste kultivácie

Počas prvých rokov kultivácie som bola veľmi zaneprázdnená svojou každodennou prácou a nebola som veľmi usilovná v štúdiu Fa.

Keď sa moja dcéra pripravovala na svoje prijímačky na vysokú, vzala som si dva mesiace dovolenky, aby som jej mohla variť. Tento čas som využila na štúdium Majstrových prednášok. Moje pochopenie Fa sa každým dňom prehlbovalo.

Chcela som vedieť, čo je to skutočná kultivácia a ako sa naozaj kultivovať. Aby som pochopila „prispôsobenie sa Fa“, Majster mi dovolil zažiť krásny stav toho, že všetky moje pripútanosti sú preč. Svet sa stal prázdnym. Bola som naplnená pozitívnou energiou z Fa a moje srdce bolo plné radosti.

V tom momente som pochopila, čo znamená skutočná kultivácia – opustenie svojho ja, prispôsobenie sa Fa a naozajstné kultivovanie sa. Iba vtedy môžem zachrániť vnímajúce bytosti a potvrdiť veľkoleposť Dafa.

Objasňovanie faktov na vidieku

V prvých rokoch prenasledovania väčšina praktizujúcich objasňovala fakty o Dafa rozdávaním informačných materiálov a rozprávaním sa s ľuďmi tvárou v tvár. Keďže som musela počas pracovných dní robiť, cez víkendy a sviatky som rozdávala materiály.

Každému praktizujúcemu pripadla určitá lokalita. Miesta s jednoduchým prístupom verejnej dopravy som zvyčajne nechávala starším praktizujúcim, ktorí mohli chodiť von počas týždňa a ja som si vyberala vzdialenejšie oblasti. Mnohé z dedín nemali autobusové spojenie, takže som tam chodievala na bicykli.

Napriek krutému prenasledovaniu mali praktizujúci navôkol mňa čisté srdcia. Keď sme prišli do nejakej z dedín, najprv sme vysielali spravodlivé myšlienky, čo eliminovalo zlo, ktoré by zasahovalo do ľudí pri počúvaní faktov.

Na vidieku sedávali starší ľudia v skupinkách pred domami a rozprávali sa. Sadla som si k nim a hovorila som s nimi. Väčšina týchto ľudí mala dobré srdcia a boli veľmi pozorní k faktom o Dafa. Tiež si brali materiály na objasňovanie pravdy. Keď nám došli amulety, prosili nás, aby sme ich doniesli viac, keď sa vrátime nabudúce.

V severnej Číne začínalo snežiť v novembri a sneh sa neroztopil až do jari. Keď boli cesty veľmi klzké, často sme sa pošmykli a spadli, no s Majstrovou pomocou sa nikto z nás nezranil.

Niekedy som vrátila domov v pondelok ráno a mala som pred odchodom do práce iba málo času na umytie sa a prezlečenie. No nepociťovala som to ako ťažkosť.

Ľudia v odľahlých oblastiach počúvajú pravdu

Praktizujúci prišli s mnohými pokročilými technológiami, ktoré nám pomohli pri objasňovaní pravdy. Jednou z týchto technológií boli automatizované telefonáty ľuďom, ktoré som sa naučila robiť.

Väčšinu plochy provincií na západe pokrývajú pohoria. Okrem veľkých miest žije väčšina populácie na veľmi roztrúsených miestach. Pre praktizujúcich je veľmi ťažké rozdať materiály všetkým obyvateľom. No komunistický režim nikdy nepovolil svoje zovretie v mysliach týchto ľudí.

Vláda núti ľudí dávať si pred domy vlajku ČKS. To má naznačiť, že ľudia sa majú dobre kvôli vedeniu komunistickým režimom. No v skutočnosti títo ľudia kvôli materiálnemu zisku ťažko pracovali.

Cítila som smútok, keď som tam videla vlajku strany a mala som silnú túžbu priniesť týmto ľuďom pravdu.

Majster povedal:

„Učeníci Dafa sú Bohovia, ktorí zostúpili do ľudského sveta so zodpovednosťou pomáhať Majstrovi pri spáse vnímajúcich bytostí, nesúc zodpovednosť za záchranu vnímajúcich bytostí v nižších ríšach.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2016)

Traja praktizujúci súhlasili, že s týmto projektom pomôžu. Chodili sme štyrikrát do týždňa do tichých oblastí a počas polovice dňa sme robili automatické volania do západnej Číny. Po návrate domov sme počúvali odkazy a robili zoznamy ľudí, ktorí vyjadrili túžbu vystúpiť zo strany.

Tento typ projektu je veľmi vyčerpávajúci a náročný na čas, no viem, že ľudia v tých ďalekých oblastiach potrebujú počuť pravdu. Toto môže byť ich posledná šanca, aby opustili stranu. Naše snahy boli úspešné, keďže mnoho ľudí pochopilo dobre fakty a vystúpilo zo strany.

V niektorých odkazových schránkach čakali na linke desiatky ľudí, aby mohli nahrať svoje správy o vystúpení zo strany. Niektoré skupinky mali dokonca koordinátora, ktorý zrátal hlasy predtým, než každý z ľudí nahral svoje meno. Bola som tým veľmi dotknutá a cítila som, že všetko to bolo spravené Majstrom.

Aby som ušetrila čas a mohla som viac počúvať odkazy, zjednodušila som svoj životný štýl. Toto mi tiež poskytlo prostredie, ktoré nebolo také plné rušivých podnetov.

Niekedy som sa cítila naozaj unavená a chcela som si dať od počúvania prestávku a pracovať na počítači. No keď som si spomenula na zodpovednosti praktizujúcich, obrovský kus práce, ktorú pre nás Majster spravil a na to, že bolo tak mnoho vnímajúcich bytostí, ktoré ešte majú pochopiť pravdu – ostala som pracovať.

Nezáleží na tom, aké je to ťažké, pokračujem s hovormi a dávam ľuďom vedieť, že je tu niekto, kto sa stará o ich želanie vystúpiť zo strany. Pochopila som, že si vážia túto možnosť vystúpiť, keď zavolali späť.

Každý rok sme pomocou týchto hovorov dokázali pomôcť vystúpiť zo strany 10 000 ľuďom.

Vytvorenie jedného tela

Ako som robila pokrok v kultivácii, Majster mi naznačil, že musím rozšíriť svoje srdce a sformovať s ostatnými praktizujúcimi jedno telo. Vídala som scénu, ako stojím na vrchole hory. To miesto bolo také malinké, že tam bol priestor len pre moje nohy a bol tam iba jeden vrcholec. Bola som tam jedinou osobou.

Majster mi dal náznak, že potrebujem vnímať veci z väčšej perspektívy, sformovať v mysli jedno telo s praktizujúcimi Dafa a nesústreďovať sa len na seba.

Už keď som začala s Dafa boli v našej oblasti mnohí dlhoroční praktizujúci, takže som sa nemusela obávať o šírenie Fa, či vziať si na starosť koordináciu. Sústreďovala som väčšinu svojej pozornosti  na svoju vlastnú kultiváciu a nesústreďovala som sa príliš na to, čo robili iní. Bála som sa odmietnutia, či neschválenia, takže som takmer nikdy nepovedala svoj názor a nevyjadrila obavu.

Keď sa dnes obzriem späť, všetky tieto myšlienky pochádzali z pripútanosti k sebe. Izolovala som sa od väčšej skupiny a na konci som bola ako osirotená hora, osamelá a izolovaná.

Majster nás učil:

„Odteraz, keď niečo robíte, mali by ste najprv brať ohľad na druhých, aby ste sa vykultivovali k nesebeckosti a k uvažovaniu“ („Neopomenutie v budhovskej povahe“, Základy pre ďalší pokrok)

Keď som si uvedomila svoj problém, rozhodla som sa opustiť svoju pripútanosť k sebaochrane, otvoriť svoje srdce a starať sa o iných praktizujúcich. Keď som mala želanie zlepšiť sa, Majster mi pomohol.

Ukázanie pripútaností kvôli nášmu zlepšeniu

Traja praktizujúci trpeli v roku 2008 krutými fyzickými ťažkosťami. Jedna praktizujúca mala v prsníku vážnu infekciu. Jej stavom bolo ovplyvnené aj jej robenie troch vecí. Aj napriek silnému zápachu z infekcie sme presunuli štúdium Fa ku nej domov. Študovali sme Fa a vysielali sme s ňou spravodlivé myšlienky.

Nanešťastie táto praktizujúca neprešla skúškou a umrela. No ja som rozumela princípu, že všetci praktizujúci Dafa sú jedným telom. Prišli sme do tohto sveta s rovnakou myšlienkou – pomôcť Majstrovi v náprave Fa a zachrániť vnímajúce bytosti. Iba dobrou spoluprácou môžeme odolať útokom od starých síl.

Jeden miestny praktizujúci zrazu ochorel a bol prevezený do blízkej nemocnice. Nevedelo o tom veľa praktizujúcich. Keď som sa to dopočula, cítila som, že staré sily sa snažia ho od nás izolovať, aby si tak uľahčili jeho prenasledovanie.

Skontaktovala som niekoľkých praktizujúcich a šli sme za ním na ďalší deň do nemocnice. Manželka tohto praktizujúceho, tiež praktizujúca, bola veľmi rada, že nás vidí. Povedala nám, že sú veľmi zmätení a nevedia čo robiť, potom čo ich zasiahlo takéto trápenie. Zdieľali sme s nimi naše pochopenia. Tento praktizujúci onedlho opustil nemocnicu. Pomocou intenzívneho štúdia Fa sa zotavil veľmi rýchlo a obnovil i svoje aktivity na objasňovanie pravdy.

Keď som si všimla problémy, ktoré ovplyvňovali našu kultiváciu a bezpečnosť celého tela, zdieľala som svoje myšlienky s koordinátormi a robila som, čo som mohla, aby som pomohla iným praktizujúcim. Boli tiež obdobia, keď sme jeden s druhým nesúhlasili. No bolo to presne vtedy, keď sme sa potrebovali pozerať dovnútra a kultivovať sa.

Reakcie na nezhody

Pred dvoma rokmi začala polícia zbierať informácie o miestnych praktizujúcich. Počas stretnutia miestnych praktizujúcich koordinátorov som zdieľala o tom, že by sme mali vysielať spravodlivé myšlienky, aby sme odstránili zlo a nedávať mu možnosť prenasledovať nás, či spôsobiť viac škody nášmu objasňovaniu pravdy.

Avšak niektorí praktizujúci si mysleli, že by sme vysielali myšlienky zo strachu a niektorí cítili, že sa príliš obávam. Takže sme nedošli k zhode.

V skutočnosti sa už v minulosti stala podobná situácia, keď som prišla s otázkou, či by sme na štúdium Fa nemali prestať nosiť mobily. Keď niektorí praktizujúci boli proti tomu a povedali, že to nie je potrebné a že som príliš opatrná, ostala som ticho.

Jeden praktizujúci mi pripomenul, že bolo správne zohľadňovať bezpečnosť praktizujúcich, no možno som v tom mala primiešané pripútanosti, ktoré zabránili ostatným, aby so mnou súhlasili.

Pozerala som sa dovnútra a uvedomila si, že aj keď som vedela, že je to veľmi dôležité a naliehavé, iba som navrhla, aby zohľadnili nejaké bezpečnostné opatrenia, no nepomohla som im pochopiť prečo. Inými slovami, iba som chcela, aby so mnou súhlasili, no nepomohla som im pochopiť ten problém.

Táto príhoda mi pomohla pochopiť ďalšiu vrstvu môjho sebectva. Uvedomila som si, že nezáleží na tom, aké kritické a urgentné veci vyzerajú byť, Majster využije tieto príležitosti, aby nám ukázal naše pripútanosti a pomohol nám k zlepšeniu.

Harmonizovanie miestneho kultivačného prostredia

Od minulého júla začala polícia s obťažovaním miestnych praktizujúcich v širokej miere. Fotili si a natáčali praktizujúcich a pýtali si ich telefónne čísla. Keď ich praktizujúci odmietli pustiť do svojich bytov, predstierali, že sú údržbári a podviedli praktizujúcich, aby im otvorili dvere.

Aby sme toto prenasledovanie a policajné obťažovanie odhalili, vytvorili sme plagáty a rozvešali ich po celom meste.

Polícia sa pomocou sledovacích kamier pokúšala nájsť tých, ktorí tieto plagáty lepili. Navrhla som, aby sme vysielali spravodlivé myšlienky a odstránili tak zlo, ktoré bolo za týmto prenasledovaním, no tak ako minule, koordinátori so mnou nesúhlasili.

Vedela som, že to bolo pre mňa niečo na kultiváciu. Keď sme nedochádzali k zhode a ja som vedela, že je to niečo urgentné, čo by malo byť spravené, rozhodla som sa, že pôjdem a urobím to, čo chýba, namiesto toho, aby som sa sťažovala na nezhody.

Sadla som si a začala som vysielať sama spravodlivé myšlienky. Obklopilo ma veľmi silné energetické pole. Cítila som, že mám veľkú silu a že zlo je ničím. Vedela som, že som spravila správnu vec a že mi Majster pomáha. Keď robíme veci v súlade s Fa, Majster nám dá silu, aby sme odstránili zlo a zachránili vnímajúce bytosti.

Zdieľala som svoje skúsenosti s malou skupinkou štúdia Fa. Spolupraktizujúci sa ku mne vo vysielaní pripojili a nakoniec bolo toto prenasledovanie rozriešené.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/18/173301.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha