Objasňovanie pravdy

Prekonávanie nadobudnutých názorov pri rozprávaní o Falun Gongu policajtom

21.4.19 | Od praktizujúceho Falun Gongu v Číne

(Minghui.org) Potom, čo som si uvedomil, že policajti sú tiež obeťami prenasledovania Falun Gongu (tiež nazývaného Falun Dafa) som sa rozhodol objasňovať im pravdu. Opustil som názor, že sme prenasledovaní a držal som si na pamäti, že Majster, zakladateľ Falun Dafa, nás požiadal pomôcť ľuďom dozvedieť sa pravdu o tejto kultivačnej praxi. Kvôli tomu, bez ohľadu na to, či sa stretneme s dobrými alebo zlými vecami, je to pre nás príležitosť naplniť našu misiu.

Zmena našich ľudských názorov zmení naše prostredie

Pokiaľ sú myšlienky a činy praktizujúcich v súlade s Majstrovými usporiadaniami, výsledok bude dobrý. Pri našom jednaní s políciou by sme mali otvoriť ich mysle a srdcia k dobrote Dafa.

V roku 2015 som bol zatknutý kvôli podaniu žaloby na Jiang Zemina, bývalého vodcu Čínskej komunistickej strany (ČKS), ktorý spustil prenasledovanie Falun Gongu. Počas väzby som začal držať hladovku na protest proti ilegálnemu zadržiavaniu. Na štvrtý deň, úradníci zadržiavaceho centra požiadali políciu, aby ma odviezli domov. Odmietli a namiesto toho ma chceli vziať do policajnej nemocnice a potom ma vrátiť do zadržiavaceho centra.

Využíval som každú minútu na recitovanie Fa a pozeral som sa dovnútra, zatiaľ čo som čakal na policajtov. Odrazu som stratil pocity hnevu, ktoré som k nim mal a vyvinul som si súcitnú myšlienku: „Vy [policajti] ste v skutočnosti obeťami prenasledovania. Musíme sa spoznať, aby som vám pomohol prebudiť si vaše svedomie.“

Majster sa o nás stará, ak si udržíme dobré zámery uprostred prenasledovania.

Bolo už neskoro večer. Všade boli komáre. Čakal som vo vnútri policajného vozidla vedľa dverí. Okolo mňa sa hemžilo mnoho komárov. Odrazu som pocítil, ako niekto máva nad mojím ramenom. Mladý policajt sa snažil odohnať preč komárov, pričom mrmlal: „Prečo neodídu?“

Predtým bol veľmi aktívny v prenasledovaní praktizujúcich a sprotivil sa mi. Keď som zmenil svoje myslenie, on taktiež zmenil svoj postoj ku mne. Nakoniec ma policajná nemocnica odmietla prijať. Počul som policajta, ako šťastne kričal: „Poďme späť na policajnú stanicu.“

Polícia ma vzala na stanicu a prepustili ma v ten večer.

Potom som sa dozvedel, že mnoho miestnych praktizujúcich vysielalo spravodlivé myšlienky, aby ma zachránili. Ich spravodlivé myšlienky pomohli posilniť ma, takže som si dokázal vytvoriť láskavé myšlienky.

Majstrove lekcie prinášajú pokoj mysle

Po návrate domov bol môj najväčší problém strach. Bál som sa, keď mi niekto zaklopal na dvere a bál som sa ich otvoriť. Opustil som svoj domov na pár dní, aby som sa upokojil. Keď som sa vrátil, uvidel som podozrivých ľudí blízko môjho domu. Nevedel som, čo robiť, takže som zamkol dvere a študoval som Fa.

Potom čo som dočítal dve lekcie Čuan Faluna, cítil som menej strachu. Po dokončení troch lekcií som odstránil myšlienku, že musím utiecť zo svojho domu. Po prečítaní šiestich lekcií sa moje srdce naplnilo šťastím a moje negatívne myšlienky sa pominuli. Potom som si pomyslel, že by som mal objasňovať pravdu policajtom tvárou v tvár, namiesto posielania emailov.

Keď ma zatkla polícia, vzali mi moju tlačiareň, takže som to použil ako zámienku, aby som sa s nimi šiel rozprávať. Zástupca riaditeľa mi povedal, že mi nemôže vrátiť moju tlačiareň, pretože je tam mnoho ľudí, ktorí nás vidia a mohli by mu veľmi sťažiť život. Avšak, keď ma počúval, ako som mu hovoril viac o Falun Gongu, povedal: „Ďakujem, že si mi to povedal. Vážim si tvoju vieru.“

Pred policajnou stanicou som stretol jedného z policajtov, ktorý ma zatkol. Povedal mi: „Nezameriavali sme sa na teba. Policajné oddelenie ťa sledovalo a my sme len museli vykonať zatknutie. Činil si sa dobre; inak by si bol vo väzení.“

Mal podozrenie, že som šiel na policajnú stanicu po svoju tlačiareň a povedal: „Už dlho si používal tú tlačiareň, však? Aj keby sa ti ju podarilo získať späť, musel by si minúť peniaze na jej vyčistenie. Kúp si novú a pokračuj vo svojich povinnostiach.“

Keď som mu poradil, aby vystúpil z ČKS kvôli svetlej budúcnosti, pochopil, že skutočne myslím na neho a vystúpil zo strany.

Umožnenie viacerým policajtom dozvedieť sa o Falun Gongu

Rok potom, čo som začal rozprávať policajtom o dobrote Falun Gongu, začala vláda zintenzívňovať obťažovanie praktizujúcich. Keď mi prišli zaklopať na dvere, využil som to ako príležitosť, aby som pomohol viacerým policajtom dozvedieť sa pravdu o Falun Gongu.

Majster povedal:

Kdekoľvek sa objaví problém, tam je potrebné, aby ste objasnili fakty. Bez ohľadu na to, aký bude konečný výsledok, pomocou toho, že to budete robiť budete mať šancu, aby ste oslovili ešte viac ľudí a budete objasňovať fakty v ešte väčšom rozsahu. Za normálnych okolností, nemáte túto príležitosť – ak si jednoducho niekoho pritiahnete, aby ste mu povedali fakty, môže sa vám to zdať trošku trápne, nie? Teraz, keď máte niečo, čo sa dá robiť, choďte a povedzte to ľuďom.“ („Vyučovanie a vysvetľovanie Fa na Fa konferencii v meste New York“, Vyučovanie Fa na konferenciách - III. časť)

V minulosti som sa bál, keď mi ľudia zaklopali na dvere, no Majster mi odobral mnoho z môjho strachu počas tohto procesu, keď som sa rozprával s políciou. V rovnakom čase mi vytrvalé štúdium Fa pomohlo posilniť moje spravodlivé myšlienky. Potom som si uvedomil, že keď mi policajti prídu zaklopať na dvere, je to pre mňa príležitosť, aby som im pomohol dozvedieť sa o Falun Gongu.

Zakaždým, keď prišli policajti do môjho domu, búšili mi na dvere a búchali na ne dokonca aj nahnevane. Lenže ja sa už viac nebojím ich návštev. Keď teraz ku mne prídu, len zľahka mi zaklopú na dvere. Keď im nikto neodpovie, nalepia na dvere odkaz a odídu.

Niekedy odídu tak rýchlo, že ani nemám šancu, aby som sa s nimi porozprával. Potom idem za nimi na policajnú stanicu, aby som sa s nimi porozprával. Policajti pracujú niekoľko smien, takže sa mi podarí porozprávať sa s rôznymi ľuďmi na rôznych smenách. Bez ohľadu na ich prácu v tomto ľudskom svete, ich opravdivá povaha túži po pravde o Falun Gongu.

Na stanici som stretol policajta, ktorého fotku som videl pred niekoľkými rokmi. Chcel som mu povedať o Falun Gongu. Súcitný Majster pre neho usporiadal, aby bol zodpovedný za našu komunitu. V jeden deň sme sa rozprávali 40 minút. Ukázal som mu fotky praktizujúcich, ktorí sú mučení v tábore nútených prác. Šokovalo ho to. 

„Nenechávaj hromadu papierov pred dverami ľudí,“ povedal o chvíľu. „Ovplyvňuje to ich životy.“ Mal na mysli informačné materiály o Falun Gongu. Počas nášho rozhovoru sa zdalo, že pochopil to, čo robíme a vytvoril si úctu k Majstrovi a Falun Gongu.

„Prečo používam svoje vlastné peniaze na výrobu tejto hromady papierov,“ povedal som. „Nemohol by som si žiť omnoho lepšie, ak by som ich minul  na seba? Lenže ČKS brutálne prenasleduje praktizujúcich a zinscenovala sebaupálenie na Námestí nebeského pokoja, aby podviedla verejnosť a vzbudila jej nenávisť voči Falun Gongu. Nemáme žiadnu inú možnosť, než poskytovať ľuďom faktické informácie.“

Pokračoval som: „Dôležitejšie však je, že vzbudzovanie nenávisti u ľudí k univerzálnym hodnotám pravdivosti, súcitu a znášanlivosti je veľmi nebezpečné. Kam spoločnosť smeruje?“ Povedal som mu, že dúfame, že ľudia rozlíšia medzi dobrom a zlom. Tento policajt nakoniec vystúpil zo strany.

Keď sme boli na odchode, povedal: „Nie je potrebné, aby si sa vzdal Falun Gongu.“ Keď ma sprevádzal dole schodmi, povedal: „My [policajti] musíme robiť veci na základe pravdivosti, súcitu a znášanlivosti.“

Polícia nie je naším nepriateľom

Po prečítaní jednej z Majstrových básní som začal chápať, že praktizujúci Dafa nemajú nepriateľov. Hoci staré sily a zlá ČKS usporiadali pre policajtov, aby sa zúčastňovali prenasledovania, Majster žiada praktizujúcich, aby priniesli pravdu vnímajúcim bytostiam a tie zahŕňajú policajtov. Preto k nim nemôžem mať negatívne myšlienky. Mal by som sa k nim správať ako k priateľom.

Raz som sa pokúsil porozprávať sa s policajtom v službe. Bol veľmi zaneprázdnený a povedal mi, aby som za ním prišiel inokedy. Lenže v ten deň pršalo, takže som zaváhal, či by som sa mal vrátiť na policajnú stanicu.

Zaspal som na niekoľko minút a mal som sen. Vo sne ma spolupraktizujúci požiadal, aby som otvoril knihu Hong Yin IV na strane so záložkou. Keď som sa prebudil, otvoril som Hong Yin IV a uvidel som báseň „Úprimnosť“

Majster povedal:

„Cítim v srdci tvoje priateľstvo

Je také úprimné

Keď ako učeník Dafa ťažkosti zažívam

Ono rozohrieva chlad v mojom srdci

Keď čelím ťažkostiam

Toto priateľstvo mi pomáha stať sa ešte pevnejším

Chcem ti pravdu povedať

Moja misia je neporovnateľne posvätná

Cez tvoju úprimnosť ti prinesiem nový život“

 

(„Úprimnosť“, Hong Yin IV)

                                                                

Uvedomil som si, že musím ísť na policajnú stanicu. Tam som povedal policajtovi v strednom veku o brutalite prenasledovania. Pozrel sa na obrázky, ktoré som priniesol, a potom sa na mňa pozrel a povedal: „Stále si v pozitívnom duchu, hoci čelíte takémuto brutálnemu prenasledovaniu.“

„Duch pravdivosti, súcitu a znášanlivosti žije navždy,“ odpovedal som mu.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/8/176422.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha