Kultivačné cesty

Dobré robenie „troch vecí“ a skutočná kultivácia

28.6.19 | Od praktizujúcej Falun Dafa v New Yorku, Spojené štáty americké

(Minghui.org) V máji 1999 sme odišli z Číny do Ženevy, keď môj manžel získal pracovné miesto v OSN. V máji 2015 sme sa presťahovali do New Yorku, pretože môjho manžela premiestnili. Po tomto presťahovaní som sa naozaj považovala za praktizujúcu Dafa.

Stanie sa praktizujúcou

Moji rodičia sú praktizujúcimi Falun Gongu (tiež známy ako Falun Dafa), takže som Dafa poznala a už pred začatím prenasledovania v roku 1999 som si prečítala aj niektoré knihy, vrátane Čuan Faluna. Čuan Falun, hlavná kniha Falun Gongu, je vzácna. Učí ľudí, aby boli dobrými.

Čínska komunistická strana (ČKS) začala prenasledovať praktizujúcich Dafa v roku 1999. Cítila som sa veľmi zle, keď som čítala články o prenasledovaní na webstránke Minghui. Bola som veľmi smutná, keď zabili praktizujúcu Ding Yan, pretože sa nechcela vzdať sa svojej viery.

Majster povedal:

Premýšľajte o tom všetci: Akou záležitosťou je vyučovať čchi-kung k vyšším úrovniam? Nie je to ponúknutie spásy ľudstvu? Ponúknuť spásu ľudstvu znamená, že budete skutočne praktizovať kultiváciu a nie si iba liečiť chorobu a udržovať kondíciu.“ (Opravdivo viesť ľudí k vysokým úrovniam, Prvá lekcia, Čuan Falun)

Vďaka tomu som si konečne uvedomila, čo Falun Dafa naozaj je a prečo tak veľa praktizujúcich riskovalo svoje životy, aby sa zaň postavili. V tom čase som cítila, že som veľmi šťastná a rozhodla som sa začať ho praktizovať.

Môj manžel bol úplne ovplyvnený očierňujúcou propagandou ČKS, ktorá vyhlasovala, že Dafa nie je dobrý a neústupne sa postavil proti môjmu praktizovaniu. Kvôli mojej pripútanosti k sentimentalite som nebola pevná vo svojej kultivácii a Fa som študovala nepravidelne. Predtým, než sme sa presťahovali do New Yorku, som sa kultivovala len občas. Našťastie som nikdy neprestala praktizovať, vďaka súcitu Majstra Li (zakladateľa Falun Gongu) a včasným pripomienkam mojej matky.

Rodinné konflikty

New York je vynikajúce miesto na kultiváciu. Uvedomila som si, že musím zlepšiť svoju kultiváciu v porovnaní s minulosťou a ísť von hovoriť ľuďom fakty o Falun Gongu. Môjho manžela to však veľmi nahnevalo. Nadával mi, udrel ma a zničil mi moje materiály Dafa. Dokonca sa mi vyhrážal, že sa so mnou rozvedie.

Nášmu synovi diagnostikovali sociálnu fóbiu, keď mal štyri roky. Každý si myslel, že je „nenormálny“. Zúčastnil sa špeciálnych programov na prvom a druhom stupni základnej školy. Za stav nášho syna obviňoval môj manžel moju vieru v Dafa. Moje nádeje na lásku a šťastnú rodinu boli jedna po druhej ničené.

Naše konflikty sa len zhoršovali. Jeho iracionálne správanie sa natoľko zhoršilo, až som raz musela dokonca zavolať políciu na svoju ochranu. Hoci jeho hnev trocha zoslabol po zavolaní polície, náš vzťah bol stále chladný ako ľad.

Pokúšala som sa neodpovedať mu, keď na mňa kričal, lenže bola som naplnená hnevom a túžbou bojovať, hlavne keď ovplyvňoval deti a povzbudzoval ich, aby zosmiešňovali Dafa a hovoril im, že nie je logický. Keď som myslela na to, že som sa nekultivovala dobre a nedokázala som odstrániť svoju pripútanosť k hnevu, bola som taká rozrušená, až som nič iné nedokázala urobiť, len plakať.

Odstránenie pripútanosti k sentimentalite

Prostredníctvom štúdia učení som pochopila, že musím opustiť sentimentalitu, byť skutočne milá k svojmu manželovi a odstrániť svoje pripútanosti k žiarlivosti a bojovnosti. Naučila som sa čestne sa kultivovať, pozerať sa dovnútra a venovať pozornosť svojim myšlienkam a činom. Pomaly som sa napravila na základe učení a počas tohto procesu som pochopila moc vysielania spravodlivých myšlienok, ktoré odstránili zlo zasahujúce do môjho manžela.

Postupne sa mi podarilo opustiť sentimentalitu a zúčastňovala som sa skupinového štúdia Fa raz za dva týždne. Keď sme mali aktivitu Dafa, svojmu manželovi som povedala, že sa idem postaviť proti prenasledovaniu dobrých ľudí Čínskou komunistickou stranou. Keď som musela odísť z domu na pár dní, už sa so mnou nehádal ako predtým a súhlasil, že sa postará o deti.

Objasňovanie pravdy pred Empire State Building

Moja kultivačná úroveň sa za tri mesiace významne zlepšila. Najprv som sa v apríli 2016 rozhodla hovoriť ľuďom fakty o Falun Gongu. Keďže to zvyčajne zaberie tri či štyri minúty ísť peši od zastávky metra k Empire State Building, v tom čase som mala pocit, že je to dlhá cesta. Bála som sa, že ma moje nohy neodnesú. Sedela som na stanici metra a pozerala sa na prechádzajúce vlaky. Požiadala som Majstra o silu a recitovala som si Hong YinLunyu.

S Majstrovým povzbudením som podnikla prvý krok. Keď som sa tam dostala, moje spravodlivé myšlienky k prebúdzaniu ľudí zahnali akékoľvek blúdivé myšlienky z mojej mysle. Bolo tam veľa čínskych turistov. Každý deň som pomohla takmer desiatim z nich vystúpiť zo strany. Lenže s plynutím času začali narastať moje ľudské názory a veci nešli tak dobre. Bola som nahnevaná a začala som sa pozerať dovnútra, aby som si zlepšila svoj xinxing.

Myšlienka na spásu ľudí pochádza z Fa. Akonáhle sa môj xinxing zlepšil, pole okolo mňa sa zmenilo a výsledok bol dobrý.

V jeden deň som uvidela dvoch spolupraktizujúcich ako sa rozprávajú, keď tam neboli žiadni čínski turisti. Nepotešilo ma to a pozerala som sa na nich zhora, pretože som si myslela, že sme tam, aby sme objasňovali pravdu a nie aby sme sa rozprávali. V tej chvíli sa ku mne priblížili traja Číňania. Než som k nim stihla natiahnuť ruku s letákom, jeden z nich na mňa netrpezlivo zamával, aby som ich nechala na pokoji.

Pomyslela som si, že nebudú zachránení, ak si nevypočujú pravdu, takže som začala vo svojom vnútri hľadať akékoľvek nedostatky a uvedomila som si, že nespokojnosť s mojimi spolupraktizujúcimi bola ľudským názorom. Ihneď som napravila toto zmýšľanie a potom som znova vykročila k týmto trom turistom. Na prekvapenie si jeden z nich rýchle letáky vzal. V tej chvíli som skutočne pocítila moc pozerania sa dovnútra.

Zachraňovanie predurčených ľudí, ktorých ku mne Majster posiela

Fa náprava postupuje rýchlym tempom. Pokiaľ sme z celého srdca pripravení, Majster k nám pošle predurčených ľudí.

V septembri 2016 som si našla prácu v OSN. S povzbudením od praktizujúcich som objasňovala pravdu pred vchodom do budov OSN počas svojej obedňajšej prestávky. Spočiatku som sa bála, že ma moji kolegovia zosmiešnia a že môj manžel mi sťaží život, ak ma uvidí. No pomyslela som si, že je to otázkou viery a že to budem robiť s čistým srdcom. Prekonala som túto prekážku a čoraz viac ľudí pomaly začalo prijímať letáky. Tým, ktorí ich odmietli, som aj tak zdvorilo poďakovala.

V jeden deň som sa pokúsila rozdávať noviny, ktoré písali o násilných odberoch orgánov živým praktizujúcim Čínskou komunistickou stranou. Po dlhom čase si jedna západná žena vzala noviny a povedala: „Tentokrát si to vezmem, ďakujem.“ Jej slová ma veľmi povzbudili. Osvietila som sa k tomu, že ak vytrvalo objasňujeme pravdu, ľudia zmenia svoju mentalitu.

V zime 2017 predpovedali silnú snehovú búrku, takže OSN sa rozhodli v ten deň úrad zatvoriť. Nedozvedela som sa to však načas a šla som do práce. Ako zvyčajne som šla pred vchod do hlavnej budovy počas obeda a dúfala som, že tam stretnem nejakých čínskych turistov.

Tak to aj bolo. Na druhej strane som uvidela ísť troch Číňanov. Šla som za nimi a povedala som im fakty o Falun Gongu. Tiež som im dala brožúru. Všetci traja vystúpili z ČKS. Bolo dobré, že som v ten deň šla do práce, pretože ľudia s predurčeným vzťahom tam už na mňa čakali.

Jeden z mojich kolegov, ktorého kancelária bola oproti mojej, bol Číňan. Raz počas obedňajšej prestávky, keď som rozdávala letáky Dafa na chodníku, prišiel za mnou, aby ma pochválil. Poďakovala som sa mu a opýtala som sa ho, či už počul o hnutí „vystúpenia z ČKS“ v Číne. Povedal mi, že neverí všetkému, čo ČKS tvrdí. Keď som mu povedala fakty o Falun Gongu, zdalo sa, že z ČKS vystúpil s nadšením a poďakoval sa mi za informácie. Dojalo ma, že Majster pre mňa usporiadal, aby som pomohla zachrániť tohto predurčeného človeka.

V jeden daždivý deň som šla von objasňovať pravdu ako zvyčajne, nie tak ďaleko od budov OSN. Kvôli dažďu nebolo vonku veľa ľudí. Po nejaký čas som stála pod svojím dáždnikom. Nakoniec som uvidela ísť okolo asistentku tajomníka Personálneho oddelenia OSN. Podala som jej anglický leták a zdalo sa, že si ho rada vzala. Znova som cítila k Majstrovi úctu. Nech je niekoho postavenie akékoľvek, Majster dá každej osobe príležitosť na pochopenie pravdy.

Usilovné štúdium Fa

Usilovné štúdium Fa je základom pre úspešné objasňovanie pravdy a záchranu vnímajúcich bytostí. Keď som sa nekultivovala, myseľ mi špinili bezvýznamné veci a mala som silné ľudské názory a slabé spravodlivé myšlienky. Keď som rozdávala letáky v takomto stave, takmer nikto si ma nechcel vypočuť.

Keď som usilovne študovala Fa, hoci aj pár minút a obmedzila som svoje ľudské názory predtým, než som šla von, moje spravodlivé myšlienky ostali silné a dokázala som úspešnejšie objasňovať pravdu.

Spočiatku som bola veľmi nadšená pri rozprávaní faktov o Falun Gongu. Spolupraktizujúci ma povzbudil a povedal mi, že je to stále objasňovanie pravdy, hoci aj keď v tichosti stojím pred vchodom do budov OSN. Vždy si pamätám túto dobrú radu.

Raz prišiel k budove OSN autobus s čínskymi turistami. Hoci nevyzerali nepriateľsky, boli podvedení ČKS a boli zmätení. Povedali mi: „Vyzeráš tak mlado. Mala by si si nájsť naozajstnú prácu namiesto takéhoto zarábania peňazí.“ Ukázala som im svoj úradný preukaz a povedala som im, že pracujem pre OSN. Prekvapilo ich to, no stále sa báli vziať si letáky, ktoré som sa im pokúšala dať. Jeden ma požiadal, aby som mu odtrhla časť s adresami na webstránky Minghui.

Bolo mi ľúto Číňanov, ktorí musia zažívať strašné lži ČKS každý deň. Obdivujem tých spolupraktizujúcich v Číne, ktorí riskujú svoje životy, aby šírili pravdu. Mám pevné pochopenie dôležitosti objasňovania pravdy, pretože jedine Dafa môže pomôcť vyjasniť zmätok a zachrániť ľudí.

Zúčastňovanie sa globálnej telefónnej záchrannej platformy

Od júla 2018 sa zúčastňujem skupiny globálnej telefónnej záchrannej platformy, aby som hovorila ľuďom fakty. Spočiatku som sa bála telefonovať. V súčasnosti dokážem bez strachu zatelefonovať a pokojne sa rozprávať s úradníkmi bezpečnosti a trestného stíhania v Číne. Toto je všemocnou silou Dafa.

Cítila som sa bezmocne, keď mi spočiatku na moje hovory opakovane nikto neodpovedal. Potom som sa usilovnejšie kultivovala a pozerala som sa dovnútra, aby som odstránila pripútanosti. Kvôli zmene svojich myšlienok mi začalo čoraz viac ľudí na moje hovory odpovedať. Niektorí ma počúvali dokonca dlhšie než 12 minút.

Onedlho po pripojení sa k platforme som recitovala Fa s touto skupinou 30 minút každé ráno. Napriek tomu, že to nebolo dlhé (kvôli školskému rozvrhu detí), čoskoro som si uvedomila, že moje spravodlivé myšlienky boli silnejšie a zasahovania ubúdalo.

Táto platforma je dobrým kultivačným prostredím. Každý má silné spravodlivé myšlienky. To ma povzbudzuje a pomáha mi vidieť medzery medzi mnou a mojimi spolupraktizujúcimi.

Ďakujem Vám veľký a súcitný Majster!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/19/178129.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha