Odbery orgánov

Zber informácií o zdravotníckych odborníkoch zapojených do násilných odberov orgánov v Číne

23.8.19 | Praktizujúci Falun Gongu v Spojených štátoch

(Minghui.org) V nedávnom článku priniesla webstránka Minghui správu o tom, že Ministerstvo zahraničia Spojených štátov sprísni udeľovanie víz a vstup do krajiny pre porušovateľov ľudských práv. Článok spomína niekoľko zákonov USA a vyhlásenie prezidenta, ktoré umožňuje odmietnutie víz či vstupu do krajiny pre tých, ktorí prenasledujú náboženskú vieru.

V skutočnosti existuje aj zákon označený 8 USC 1182f, ktorý sa priamo vzťahuje na prenasledovateľov v Číne, ktorí sú zapojení do nútených odberov orgánov:

 

Článok 8 – CUDZINCI A NÁRODNOSŤ

KAPITOLA 12 – IMIGRÁCIA A NÁRODNOSŤ

PODKAPITOLA II – IMIGRÁCIA

Časť II – Kvalifikácia pre cudzincov; Cestovná kontrola občanov a cudzincov

# # #

§1182f. Odmietnutie vstupu do Spojených štátov pre Číňanov a iné národnosti zapojené do nútených odberov orgánov či telesných tkanív

(a) Odmietnutie vstupu

Nehľadiac na akékoľvek iné ustanovenie zákona, okrem tých, ktoré sú uvedene v pododdiele (b), tajomník nariadi konzulárnym úradníkom, aby nevydávali víza žiadnej osobe, o ktorej tajomník na základe dôveryhodných a konkrétnych informácií zistí, že sa priamo podieľala na nútenej transplantácii ľudských orgánov alebo telesných tkanív, pokiaľ tajomník nemá závažné dôvody domnievať sa, že cudzinec prerušil svoju účasť na takýchto praktikách a ich podporu.

(b) Výnimka

Zákazy v bode (a) sa netýkajú žiadateľov, ktorí sú hlavou štátu, predsedom vlády, či ministrom vo vláde.

# # #

 

V júni 2011 bola navyše do DS-160 „Žiadosti o neimigračné víza“ pridaná otázka: „Boli ste niekedy priamo zapojený do nútených transplantácií ľudských orgánov či telesných tkanív?“

Celkový počet orgánových transplantácií v Číne ďaleko prevyšuje darcovské zdroje, ktoré uvádza Čínska komunistická strana. V posledných rokoch sa ukázalo množstvo dôkazov potvrdzujúcich, že táto odchýlka je hlavne kvôli odberom orgánov ešte živým praktizujúcim Falun Gongu v Číne.

Navrhujeme, aby praktizujúci Falun Gongu v Číne zozbierali informácie o nemocničných úradníkoch, lekároch a sestrách, ktorí sú zapojení do nútených odberov orgánov. Tieto informácie skontrolujeme a odošleme Ministerstvu zahraničných vecí Spojených štátov, aby ich mohli uplatniť pri prísnejšom schvaľovaní víz či eventuálnom odmietnutí vstupu.

Praktizujúci môžu tiež informovať týchto zdravotníckych odborníkov o existencii zákona „1182f. Odmietnutie vstupu do Spojených štátov pre Číňanov a iné národnosti zapojené do nútených odberov orgánov, či telesných tkanív“.
Ak budú vedieť, že informácie o nich sa zhromažďujú, môže to znamenať, že budú menej iniciatívne spolupracovať na nútených odberoch orgánov.

Môžeme tiež povzbudiť zdravotníckych odborníkov v Číne, aby zbierali dôkazy ohľadom využívania orgánov z neznámych zdrojov vo svojich nemocniciach. Tieto informácie môžu poslať praktizujúcim v Číne alebo na Minghui.org. My na oplátku môžeme vynechať ich mená zo zoznamu pre Ministerstvo zahraničia USA.

Treba tiež dodať, že podľa Ministerstva zahraničných vecí USA je schválenie víz privilégiom, nie právom. Aj keď americké súdy vychádzajú z prezumpcie neviny, čiže človek je považovaný za nevinného až pokiaľ sa nepreukáže jeho vina, schvaľovanie víz takto nefunguje. Ak existuje v prípade zdravotníckych odborníkov z Číny dôvodné podozrenie, že sú zapojení do nútených odberov orgánov praktizujúcim Falun Gongu, môžu im byť víza do USA odoprené.

Informácie v zozname by mali zahŕňať meno, pohlavie, vek (dátum narodenia), pracovisko, názov pozície (manažér, lekár, sestra atď.) a ostatné relevantné informácie.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/17/178935.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha