Vypočutie CECC sa zameriava na ukončenie zločinov čínskeho komunistického režimu v oblasti odoberania orgánov

(Minghui.org) Komisia kongresu USA pre Čínu (CECC) usporiadala 20. marca 2024 vypočutie na tému: „Zastavenie zločinu odoberania orgánov – čo treba ešte urobiť?“ Počas vypočutia vypovedali štyria svedkovia, ktorí poskytli podrobné informácie o opatreniach, ktoré je možné prijať za cieľom ukončenia násilného odoberania orgánov Čínskou komunistickou stranou (ČKS).

Image
Komisia kongresu USA pre Čínu (CECC) usporiadala 20. marca 2024 vypočutie s cieľom zastaviť násilné odoberanie orgánov v Číne. 

Predseda CECC: „Zverstvo, ktoré nemá vo svojej zlobe obdoby“

Chris Smith, americký zástupca a predseda CECC, na úvod vypočutia vyzdvihol jeho význam: „Je to dôležité vypočutie, ktoré sa zaoberá jedným z najpretrvávajúcejších a najhroznejších porušovaní ľudských práv v súčasnosti, ktorému sa však žiaľ, nedostáva takej pozornosti a odsúdenia, aké by si zaslúžilo.“ V americkom Kongrese už predtým usporiadal dve vypočutia a povedal, že násilné odbery orgánov sú nepredstaviteľné a neprijateľné. 

Image
Zástupca USA a predseda CECC Chris Smith usporiadal vypočutie 20. marca 2024. 

S odvolaním sa na predchádzajúce zistenia čínskeho tribunálu z roku 2019, ktoré vypracoval sir Geoffry Nice, Smith uviedol, že tribunál dospel k záveru „jednomyseľne a s istotou, bez akýchkoľvek pochybností – že v Číne sa násilné odoberanie orgánov väzňom svedomia deje už dlhší čas a týka sa značného množstva obetí“. Konkrétnejšie, hlavnými obeťami boli praktizujúci Falun Gongu a Ujguri. 

„Násilné odoberanie orgánov v Číne v takom obrovskom rozsahu je zverstvo, ktoré nemá vo svojej zlobe obdobu,“ vyhlásil Smith a dodal: „Počet tých, ktorí boli zabití pre svoje orgány – niektorí ešte predtým, ako u nich nastala mozgová smrť – je ohromujúci.“ Preto čínsky tribunál považuje štátom podporované násilné odoberanie orgánov v Číne za „zločiny proti ľudskosti“.

Približne pred rokom Snemovňa reprezentantov schválila zákon o zastavení násilného odoberania orgánov drvivou väčšinou hlasov 413:2 a Smith vyzval „Senát, aby zákon dotiahol do konca. Tento prelomový a oboma stranami podporovaný právny predpis oprávňuje ministra zahraničných vecí odoprieť pasy a víza všetkým osobám zapojeným do nezákonného obchodovania s orgánmi v Číne a na celom svete.“ Okrem toho návrh zákona ukladá ministerstvu zahraničných vecí povinnosť každoročne podávať správy o nútenom odbere orgánov na celom svete a povoľuje sankcie voči osobám a subjektom, ktoré odbery orgánov umožňujú.

„Mlčanie je neprijateľné – najmä zo strany lekárskych združení a korporácií. Ak budú mlčať, sú úplne vystavené riziku spoluúčasti na zločine proti ľudskosti,“ uzavrel Smith a dodal: „Ak nebudeme konať teraz, príde o život oveľa viac ľudí.“

Spolupredseda CECC sa teší na návrh zákona v Senáte

Image
Na vypočutí vystúpil senátor a spolupredseda CECC Jeff Merkley.

Spolupredseda CECC a americký senátor za Oregon Jeff Merkley uviedol, že porušovanie ľudských práv a násilné odbery orgánov v Číne sú dlhodobým problémom. Povedal, že systém v Číne je netransparentný, keďže „čínska vláda odmieta súhlasiť s nezávislým, alebo medzinárodným vyšetrovaním“. 

Merkley dodal, že predseda Smith je autorom zákona o zastavení násilného odberu orgánov, ktorý pred rokom schválila Snemovňa reprezentantov. „Som spolupredkladateľom senátnej verzie a dúfam, že sa nám ju čoskoro podarí posunúť vpred,“ pokračoval.

Hrozný zločin, ktorý sa musí skončiť

Image
Americká členka snemovne reprezentantov Michelle Steel. 

Michelle Steel, členka snemovne reprezentantov USA z Kalifornie, uviedla, že je nesmierne dôležité, aby sa v Kongrese odhalil zločin násilného odoberania orgánov zo strany ČKS. Povedala, že vláda USA by sa mala pokúsiť všetkými prostriedkami nájsť relevantné dôkazy a zabrániť tomu, aby sa to opakovalo. Obeťami tohto zločinu by sa mohlo stať veľké množstvo Ujgurov a praktizujúcich Falun Gongu. 

Steel v júni 2023 napísala ministrovi zahraničných vecí USA Antony Blinkenovi list, v ktorom naliehavo žiadala o prijatie opatrení na zastavenie imigrácie do USA osôb zapojených do odoberania orgánov. Vyhlásila, že odoberanie orgánov je ohavný zločin, ktorý sa musí skončiť. Nielen ČKS, ale celý svet musí prijať konkrétne opatrenia, aby sa pre orgány nezabíjali nevinní ľudia.

Image
Člen snemovne reprezentantov USA Zach Nunn.

Zach Nunn, člen snemovne reprezentantov USA z Idaha, počas svojho prejavu ukázal na fotografiu za sebou. Bola urobená počas sprievodu praktizujúcich Falun Gongu a jeden z transparentov odhaľoval pokračujúce odoberanie orgánov praktizujúcim zo strany ČKS. 

„Toto nie je sci-fi film ani hororový román, deje sa to v tejto ľudnatej krajine (Číne) aj dnes,“ dodal Nunn. V roku 2006 nezávislá správa tvrdila, že desaťtisícom praktizujúcich Falun Gongu boli odobraté orgány v táboroch nútených prác, alebo vo väzenských zariadeniach v Číne, čo malo za následok ich smrť. Zverstvá zabíjania ľudí vo veľkom meradle, najmä pod zámienkou vedeckého výskumu, sa musia zastaviť.“

Nunn je znepokojený tým, že peniaze amerických daňových poplatníkov môžu ísť potenciálne do tisícok nemocníc v Číne na odbery orgánov.

Legislatíva v Texase na zastavenie nevedomej účasti na odbere orgánov

Image
Doktor Tom Oliverson je člen snemovne reprezentantov za štát Texas. 

Tom Oliverson, M.D., je člen snemovne reprezentantov za štát Texas a predseda výboru pre poisťovníctvo v texaskej Snemovni reprezentantov. O násilnom odoberaní orgánov sa prvýkrát dozvedel prostredníctvom Južnej asociácie Falun Dafa v USA. „V oblasti Houstonu, kde žijem a ktorú zastupujem, je veľký počet praktizujúcich Falun Gongu, z ktorých mnohí boli prenasledovaní ČKS.

„S oboma týmito skupinami som niekoľko rokov spolupracoval na uctení si obetí komunizmu a uznaní hrôz násilného odoberania orgánov, ale naše najvýznamnejšie víťazstvo prišlo počas posledného zasadnutia texaského parlamentu, keď sme schválili zákon SB 1040,“ vysvetlil. „Senátny zákon 1040 je pokusom zabrániť tomu, aby sa Texasania nevedomky podieľali na násilnom odbere orgánov. Konkrétne zakazuje vydavateľom zdravotných plánov hradiť transplantácie ľudských orgánov, ktoré sa vykonávajú v Číne alebo v inej krajine, o ktorej je známe, že sa zúčastňuje na násilnom odbere orgánov, a umožňuje komisárovi texaského ministerstva zdravotníctva určiť ďalšie krajiny, o ktorých je známe, že sa zúčastňujú na nútenom odbere orgánov.“

Oliverson uviedol, že návrhy zákonov podľa vzoru senátneho zákona č. 1040 už boli prerokované v Snemovni reprezentantov Arizony, Senáte Utahu, Snemovni reprezentantov Missouri, ako aj v Idahu a Illinois. 

Zriadenie archívnych záznamov pre zločincov

Image
Matthew Robertson je doktorand 

Matthew Robertson je doktorand z Austrálskej národnej univerzity (Canberra) a je spoluautorom výskumu „Poprava prostredníctvom odberu orgánov: Porušenie pravidla o mŕtvom darcovi v Číne“ v časopise American Journal of Transplantation (Americký časopis o transplantáciách). Svedčil na vypočutiach prostredníctvom video hovoru a poskytol zákonodarcom v americkom Kongrese niekoľko doporučení.

Robertson napríklad navrhol, aby Kongres požiadal Národnú vedeckú nadáciu a Národné ústavy zdravia o audit ich grantov za posledné dve desaťročia s cieľom zistiť, či poskytli finančné prostriedky čínskym zdravotníckym subjektom zapojeným do transplantačného priemyslu.

Odporučil tiež, aby vláda USA zamietla víza osobám zapojeným do obchodovania s orgánmi v Číne. Dodal, že na vytvorenie profilov páchateľov by sa mohli použiť zoznamy tisícov chirurgov a stoviek nemocníc z čínskych lekárskych databáz.