Kultivačná prax
sobota, 05. december 2020

Česko-slovenská Fa konferencia výmeny skúseností 2019

1.12.19

V sobotu 30. novembra sa v Považskej Bystrici uskutočnila Česko-slovenská Fa konferencia výmeny skúseností. Vystúpilo na nej desať praktizujúcich, ktorí zdieľali o tom, ako sa zlepšili pomocou kultivačnej praxe a ako potvrdzovali Fa vo svojom každodennom živote. Skúsenosti boli okrem češtiny alebo slovenčiny prekladané aj do vietnamčiny.

20191130 KonferenciaFa DSC 1374 small
Česko-slovenská Fa konferencia výmeny skúseností

Skúsenosť z práce pre NTDTV

Marianna, ktorá začala praktizovať asi pred 10 rokmi, zdieľala o svojej práci pre médiá.

Keďže jej v počiatočnom období nezostávalo veľa času na oddych a relax, začala po nejakom čase cítiť silnú potrebu niekam ísť, spraviť si výlet, vychádzku a s tým spojenú i nechuť k práci. Keď v letných mesiacoch zapadalo slnko, cítila ľútosť nad tým, že ďalší krásny deň je za ňou a ona ho opäť presedela pri počítači. To ju prinútilo zamyslieť sa nad skutočnou motiváciou toho, čo robí.  Vždy túžila po možnosti venovať sa naplno projektu Dafa a teraz, keď to mala umožnené, cítila ľútosť nad tým, že si nemôže užiť deň vonku. Jej pripútanosť k tomuto svetu a jeho krásam vyšla na povrch a spôsobovala jej nepríjemné pocity. Musela teda racionálne zvážiť, čo je pre ňu skutočne cennejšie – naplniť svoju túžbu po užití si pekného dňa alebo prispieť k záchrane ľudí vytrvalou prácou.

Vďaka štúdiu Fa si hlbšie uvedomila a uverila tomu, že to, čo v skutočnosti vytvára sedením za počítačom, sú pravdepodobne oveľa krajšie svety ako tie vonku, hoci ich momentálne v tejto ilúzii nemôže vidieť. Je to pre ňu každodenná otázka toho, či skutočne v hĺbke srdca verí, že to, čo  každý deň robí pre médiá, naozaj prispieva k záchrane bytostí. Neznamená to, že už nechodí vonku, no vnútorne sa cíti viac zmierená s tým, že venuje väčšinu svojej energie práci a vychádzky a výlety vonku necháva skôr na prirodzený priebeh.

Hoci sa v lete v podstate zriekla akejkoľvek dovolenky, prirodzeným priebehom boli v zime vyslaní do Indie zaučiť ďalší tím ľudí. Jej ľudská stránka však už vtedy nebola natoľko pripútaná k cestovaniu a užívaniu si teplých dní, a verí, že aj vďaka tomu tam mohli odviesť o to lepšiu prácu.

Zdieľala tiež o učení sa Fa naspamäť. Keď ráno venuje učeniu sa Fa viac času, počas dňa sa stáva, že  vníma pri práci nezvyčajnú bystrosť, akoby bola jej logika rýchlejšia a mala do vecí jasnejší vhľad bez extra vynaloženého úsilia. Niekedy jej napadnú súvislosti, ktoré by ju za bežných okolností nikdy nenapadli, čo jej pripomína to, keď Majster hovoril o dosiahnutí dvojnásobných výsledkov s polovičnou námahou.

20191130 KonferenciaFa DSC 1381 small
Na konferencii zdieľalo svoje skúsenosti 10 praktizujúcich.
20191130 KonferenciaFa DSC 1381 small
Na konferencii zdieľalo svoje skúsenosti 10 praktizujúcich.
20191130 KonferenciaFa DSC 1381 small
Na konferencii zdieľalo svoje skúsenosti 10 praktizujúcich.
20191130 KonferenciaFa DSC 1381 small
Na konferencii zdieľalo svoje skúsenosti 10 praktizujúcich.
20191130 KonferenciaFa DSC 1381 small
Na konferencii zdieľalo svoje skúsenosti 10 praktizujúcich.
20191130 KonferenciaFa DSC 1381 small
Na konferencii zdieľalo svoje skúsenosti 10 praktizujúcich.
20191130 KonferenciaFa DSC 1381 small
Na konferencii zdieľalo svoje skúsenosti 10 praktizujúcich.

Kultivácia pri hľadaní práce

Praktizujúci Marek zo Slovenskej republiky zdieľal o svojom procese hľadania novej práce a o kultivačných pochopeniach pochopeniach počas tohto procesu.

Na mnohých pohovoroch mal pocit, akoby úplne stratil svoju tvár. Spomenul jeden pohovor, kde bol požiadaný, aby napísal program pre jednoduchú úlohu, ale nevedel to spraviť a ešte pritom plietol aj rôzne programovacie jazyky. Muž z pohovoru na neho pozeral trocha pobavene: „Takže vy hovoríte, že programujete?“ V tej chvíli si želal, aby radšej zmizol... Avšak neskôr, keď o tejto situácii premýšľal, zistil, že to, čo bolo pre neho na tej situácii najťažšie bolo to, že sa obával, čo si ten muž a dve prísediace ženy budú o ňom myslieť. Na tom, že nedokázal napísať program, mu až tak veľmi nezáležalo.

Zistil, že za týmto zmýšľaním je obrovská pripútanosť k menu a sláve. Keď ju opustil, dokázal sa správať v rozhovore ako praktizujúci a využiť ho ako príležitosť na predstavenie krásy súboru Shen Yun.

Rozhodol sa nebrať si z pohovorov negatívne lekcie. Po každom neúspešnom pohovore zhrnul body a otázky, v ktorých neuspel a študoval ich hlbšie, aby im rozumel. Hoci tam bolo niekedy zároveň mnoho pocitov – pokúšal sa ich prekonávať a brať to tiež ako súčasť kultivácie. Pokúšal sa nebrať si ich k srdcu, odmietať ich a jednoducho sa pokúšal vziať si z nich pozitívne ponaučenie, ako to vyučuje Majster Li.

Nakoniec sa mu úspešne podarilo nájsť si zamestnanie a popri jeho hľadaní sa zbaviť mnohých pripútaností. Vo svojej novej práci si taktiež zlepšuje svoje zručnosti ako vývojár web aplikácií, ktoré sa stávajú profesionálnejšími a môže ich použiť aj pre projekty Dafa.

Tiež zdieľal o tom, ako si na všednej udalosti všimol pripútanosť k závisti a ako pracoval na jej odstránení.

Pripútanosť k hnevu, súťaživému mysleniu a predvádzaniu sa

Praktizujúca Jana zo Slovenskej Republiky zdieľala o tom, ako v hneve chcela odoslať nepeknú SMS správu o osobe, na ktorú bola nahnevaná. Sama sebe sa čudovala, čo to ide písať. Pred odoslaním sa znovu ozval vnútorný hlas: Nepíš to! Si praktizujúca!

Jej negatívna stránka však oponovala: Pošlem to, a čo sa mi môže stať?

A v tej chvíli šla naozaj odoslať správu. Stalo sa však to, že správu neodoslala, pretože jej náhle vyletel mobil z ruky a s ním aj všetky veci zozadu — ich auto náhle narazilo do iného auta spredu.

Našťastie mala záchranný pas a sedela vzadu, ale bolo to pre ňu desivé. Prvé, čo ju napadlo bolo - stalo sa to kvôli hnevu! Hoci z auta sa dymilo, nikomu sa nič nestalo a ona mala len zopár modrín zo záchranného pásu. Avšak plne vedela, že to náhoda nebola – hnevlivá správa našťastie nebola odoslaná, čo bol hlboký náznak.

Odvtedy si dáva pozor a hneď odmieta hnev, keď sa objaví a cíti, že pripútanosť k hnevu ustúpila.

Tiež si vďaka skúsenosti jedného praktizujúceho uvedomila, že súťaživosť sa prejavuje aj v tom, že chceme niekomu v niečom radiť a poučovať ho. Stalo sa jej to s jednou priateľkou. Chcela jej „pomôcť“ a poradiť. Najskôr priateľka poďakovala. Avšak ona jej písala o tom ešte viac, v snahe presvedčiť druhého, že má pravdu a on to má nasledovať. Samozrejme, reakcia bola protichodná a čím viac sa pokúšala presvedčovať o „svojej pravde“, tým väčší odpor tam bol.

Napokon si uvedomila, že s tým musí prestať, lebo sa nespráva ako praktizujúca a musí odstrániť súťaživosť, keďže tu nešlo už o pomoc, ale vlastne o sebeckosť. Keď s tým prestala, situácia sa zharmonizovala. Zistila, že sebeckosť sa skrýva aj veľmi „nevinne“ za túžbou pomôcť, poradiť a tým si nevedome potvrdiť svoje sebecké ego.

Tiež zdieľala o pripútanosti o kultivácii reči. Raz klebetila o druhých ľuďoch a následne dostala infekciu do úst. Došlo to k bodu, že rozprávanie bolo pre ňu veľmi bolestivé, čiže už nemohla vôbec rozprávať. Ihneď si uvedomila, že to bolo z hovorenia negatívnych vecí – ohovárania iných. Keď si to uvedomila a začala kultivovať svoju reč, situácia sa zlepšila.

Práca pre NTD

Praktizujúci Peter zo Slovenskej Republiky, ktorý pracuje pre NTD TV New York, sa poohliadol po svojej ceste kultivácie.

V NTD je jeho prácou kontaktovať majiteľov videí a dostať od nich povolenie pre ich publikovanie.

Keďže sa mu darilo, stanovil si vysoký týždenný cieľ, ktorý ale nebolo možné dosiahnuť inak než prácou 8 hodín 6 dní v týždni. Pracovať 6 dní 8 hodín každý týždeň bolo pre neho dlhodobo veľmi náročné. Práca bola veľmi detailná a vyžadovala si vysokú mieru sústredenia sa po celý čas. Počas prvého roka nemal voľno tri dni po sebe. Voľné 2 dni mal na Vianoce. Práca sa postupne stávala monotónnou a ako praktizujúci musel neustále robiť prielomy, aby pokračoval. Je to ako byť každý deň 8 hodín na informačnej aktivite na ulici a sústredene ľudí oslovovať, odpovedať na ich otázky a potom ešte všetky ich odpovede presne zapísať. Do mysle sa pod vplyvom únavy postupne vkrádajú nespravodlivé myšlienky.

Vysielanie, meditácia alebo štúdium pred prácou alebo počas práce mu veľmi pomáha, aby nebol ovplyvnený ľudskými faktormi, ktoré do neho zasahovali. Veľakrát ani nechcel otvárať email, keďže vedel, že ho tam čakajú komplikované prípady. Ak bol v zlom stave, hľadal spôsob, ako sa povinnostiam vyhnúť a ako ich presúvať na neskôr. Ak pred prácou študoval, meditoval alebo vysielal spravodlivé myšlienky, mal harmonický stav a na všetky emaily odpovedal jeden po druhom. Bolo mu potom jedno, aký komplikovaný to bol prípad alebo aké emócie boli v emaily.

Tiež zdieľal o tom, ako zaúča do práce nových ľudí. Najprv doma trénoval jedného praktizujúceho, potom dvoch a nakoniec ho poslali trénovať štyroch praktizujúcich do Indie, s čím mu manželka našťastie pomohla. Bola to veľká skúška jeho trpezlivosti, ktorou často vo svojej mysli neprešiel a vytváral si na praktizujúcich rozličné negatívne názory typu: toto mal už dávno vedieť, opakujem mu to dnes už tretíkrát, zas to pokazil a ja budem na vine, ten je lenivý, tamten je spomalený, atď. Popri tom si začal vytvárať negatívne názory aj na ostatných kolegov, ktorých ani netrénoval – ten skomplikoval to, po inom musím opravovať tamto. Do toho sa mu začal kaziť počítač, nefungoval mu internet, majitelia videí mali neprimerané požiadavky a komplikovali veci. Jeho súcit bol hlboko zahrabaný a jeho myseľ všetko komentovala. Dráždila ho každá nová chyba, napriek tomu, že ich praktizujúci robili neúmyselne. On však negatívne myslenie u seba nepozoroval a vôbec si ho neuvedomoval. Vďaka náznaku od Majstra si však uvedomil, že nie je na správnej ceste a začal si vážiť všetkých praktizujúcich, ktorí sa podieľajú na spoločnej misii, tiež váži si aj svetských ľudí, ktorí praktizujúcim umožňujú zlepšovať sa.

Vďaka svojim pochopeniam a práci pre NTD bol nedávno povýšený na vedúceho tímu, čo je pre neho ďalším krokom na jeho kultivačnej ceste.

Kultivácia v rôznych prostrediach a za rôznych podmienok

Ďalší praktizujúci zdieľal o tom, ako sa mu v novej práci vytvorilo dobré kultivačné prostredie a o tom, ako sa mu podarilo potvrdiť Dafa na pracovisku. Ľudia z jeho pracoviska mu hovorili, že by mal naučiť cvičenie aj ostatných pracovníkov, aby neodchádzali.

14-ročná vietnamská praktizujúca Hoang z Českej republiky zdieľala o tom, ako jej praktizovanie Dafa zmenilo celý život. Pomocou praktizovania sa taktiež stratili jej problémy so žalúdkom, ktorými trpela. Taktiež zdieľala o tom, ako sa zúčastňuje aktivít Dafa, rozdáva letáčiky a aké sú to pre ňu vzácne momenty.  

Vietnamská praktizujúca Quah z Českej republiky zdieľala o tom, ako kultivácia zmenila jej pohľad na jej podnikanie. Prestala predávať veci, ktoré iným môžu škodiť a hoci sa jej v tom manžel spočiatku pokúšal zabrániť, podarilo sa jej ho presvedčiť pomocou láskavého a trpezlivého vysvetľovania.

Ďalší praktizujúci zdieľali o nutnosti byť v kultivácii pevný, o tom, ako Majster ochraňuje praktizujúcich, a ako v každodennom živote potvrdzovali Fa.

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha