Skúsenosti mladých praktizujúcich

Nezvoľňujme, aby sme neboli vynechaní

13.6.20 | Od mladého praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Som mladý praktizujúci, ktorý sa začal kultivovať spolu so svojou rodinou ešte ako malé dieťa – bolo to pred 20 rokmi. Moje odhodlanie v kultivácii bolo niekedy ovplyvnené farebným kotlom bežnej spoločnosti, a tak ma niekedy viedlo k usilovnosti, no inokedy k poľavovaniu.

Nebezpečie modernej technológie

Moja najzjavnejšia pripútanosť je moja závislosť na mobile, ktorý používam v práci ale i v bežnom živote. Prvá vec, ktorú ráno spravím, je, že skontrolujem mobil a nové správy. Kontrolujem ho i keď čakám na zelenú na semafore, či počas pracovných prestávok. Viem veľmi dobre, že správy, ktoré dostávam, nesú negatívne faktory, no kvôli pocitu nudy som s tým nedokázal prestať.

Praktizujúci z mojej rodiny ma už veľakrát upozornil na moju závislosť na mobile. Jeho radu som však neprijal a bol som v stave úplného popierania. Ostával som v stave závislosti a ako výhovorku som používal svoju prácu.

Majster povedal:

„Bez ohľadu na to, čo to je, či je to v televízii alebo v počítači, vstúpi to len čo sa na to pozriete. Keď sa do vášho mozgu a do vášho tela naplní viac týchto nedobrých vecí, napokon budú riadiť vaše činy. Vaše vyjadrovanie, váš spôsob uvažovania, váš pohľad na veci – všetko to bude ovplyvnené.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2010“)

Najprv som chcel dobre využiť to, čo som sa naučil, pri rozhovoroch s ľuďmi o Falun Gongu. Majster Li vynaložil veľa námahy, aby mi usporiadal tú najlepšiu cestu. Mám výbornú prácu, jej prostredie je relatívne čisté a jednoduché a navyše mám tiež dobrý zárobok. Ako som sa postupne stával závislejším na materiálnych veciach, zabúdal som na svoj pôvodný zámer. Keď som narazil na problém, mal som silnú myšlienku sebapotvrdzovania a zabudol som, že všetko mi dal Majster Li. Nakoniec som bol hlboko pohltený tým, že som sa naháňal za slávou a šťastím.

Kedysi som si myslel, že som ďaleko od svetských úspechov a materiálnych ziskov, no ako šiel čas, začal som sa na ľudí, ktorí zarábali menej, pozerať zhora. Často som sa predvádzal. Vždy keď ma môj šéf pochválil, bol som veľmi naradostený. Keď som sa stretol s problémom, často som sa hádal.

Moja pripútanosť k prechovávaniu nenávisti a negatívnych myšlienok bola dosť významná. V tomto momente, keď sa zastavím a zamyslím sa nad tým, ako som vnímal, keď mi nadriadení pridelili prácu, moje myšlienky boli veľmi negatívne. Táto negativita prechádzala z prechovávania nenávisti voči mojim nadriadeným. Tieto silné pripútanosti mi spôsobovali nepohodu v práci, keďže som kvôli nim nebol schopný spolupráce. Dokonca som o týchto veciach povedal aj kolegom, v nádeji, že sa obhájim pred ostatnými. Kolegovia a priatelia mi hovorili: „Čo sa s tebou stalo? Nikdy predtým ťa takéto veci netrápili.“

Sen mi ukázal moje odchýlenie sa od Fa

Raz som mal sen, ako sa obrovský výťah rúti dole zo 69. poschodia veľmi veľkou rýchlosťou. Keď som sa zobudil, vedel som, že som sa vážne odchýlil od Fa. Stále som sa nevedel upokojiť a čítať Čuan Falun a dokonca aj keď som študoval Fa, moja myseľ bola znečistená inými myšlienkami.

Majster povedal:

„Učeníci Dafa žijú svoje životy povedľa bežných ľudí ako súčasť iluzórnej bežnej spoločnosti a vo svojom spôsobe myslenia sa naozaj ľahko nechajú uniesť prúdom, prinajmenšom v niektorých ohľadoch.“ („Čo je učeník Dafa“)

Som príkladom plávania s prúdom. Majster sa mnohokrát snažil osvietiť ma prostredníctvom slov môjho kolegu. Raz sme sa stretli s pracovným problémom a ja som sa po návrate ku svojmu stolu začal hneď sťažovať: „Prečo sa s mojimi klientami tak ťažko komunikuje? Prečo nemôžu byť kooperatívnejší? Sú veľmi sebeckí! Toto je úplne neskutočné!“

Kolega ma počul a povedal: „Tvoji klienti sú tvojím vlastným odrazom. Len zriedka počúvaš šéfov a vždy máš vlastné ego a názory. Teraz tvoji klienti robia to isté a nespolupracujú. Pozri sa napríklad na mňa, nasledujem príkazy a moji klienti spolupracujú tiež. Len zriedkavo mám s nimi problém.“

Po týchto vetách som pocítil veľkú ľútosť. Po 20 rokoch praktizovania Dafa som sa stal ešte obyčajnejší ako bežní ľudia. Moja myseľ aj činy sú pokrivené, som sebecký a nesúcitný. Keby ľudia vedeli, že som praktizujúci Falun Dafa, podkopával by som obraz Dafa. Ovplyvňuje ma moderné myslenie – môj spôsob uvažovania je veľmi pokrivený. Kvôli vlastnej povesti sa vždy snažím prezentovať ako dokonalý. Avšak vôbec to nie je úprimné a nakoniec je to len sebapotvrdzovanie.

Jeden dlhoročný klient mi povedal: „Keď som vás prvý raz videl, pomyslel som si, že ste iný než ostatní ľudia. Súcitný a čistý. Preto som s vami rád spolupracoval. V mnohom ste mi pomohli. Zakaždým som sa po rozhovore s vami cítil prečistený. No posledný rok ste sa zmenili. Už nie ste iný ako ostatný. Pravdupovediac, už nie ste človekom, ktorého som poznal.“

Na dlhé mesiace som upadol do depresií a negatívnych myšlienok. Vedel som, že pokiaľ študujem Fa, Majster ma bude tlačiť vpred. No kvôli nedostatku štúdia Fa a neschopnosti kráčať po spravodlivej ceste moja pracovná záťaž rástla. Túžil som po pauze v práci, aby som sa mohol sústrediť na štúdium Fa. No keď som si dal pauzu, vyhováral som sa na oddych a neštudoval som Fa. Keď som mal čas, bol som prilepený na obrazovke a pozeral som filmy.

Hrozivý sen

Živo si spomínam na jeden sen. V skutočnosti to sen vlastne nebol. Okolo krku ma pevne držala kostra, s nohami prekríženými okolo môjho trupu. Chcela sa dostať do môjho tela. Bolo to veľmi desivé. I keď moje telo spalo, vedomie som mal jasné. Kostra mala dlhé špicaté nechty a zadrapovala sa mi nimi do kože, pričom všetky jej studené kosti boli na mne prilepené. Naozaj som sa bál. Nevedel som, ako ju zo seba dostať. Keď som prudko otočil hlavu, uvidel som mobil. Okamžite mi napadla myšlienka, že tá kostra je transformáciou telefónu, ktorý po celý deň držím. Čím dlhšie na ňom som, tým silnejšia látka sa tvorí v inej dimenzii.

Čo by som mal robiť? Pomyslel som na Majstra. Každým kúskom svojho vedomia som zvolal: „Majster Li Chung-č’, prosím zachráňte ma! Majster Li Chung-č’, prosím zachráňte ma!“ Kričal som dosť dlho, až tá vec zmizla. Dosť sa jej nechcelo a poznamenala pri tom: „Sám si toho príčinou.“

Keď som otvoril oči, pol som úplne spotený, no aj tak som sa silno držal paplóna. Stále som cítil bolesť zo zovretia okolo krku. Mobily sú skutočnou transformáciou démonov, ktorí prišli do sveta vniesť neporiadok a zničiť ľudstvo. Rád by som odkázal mladým praktizujúcim – buďte k mobilom vo svojich rukách pozornejší. Je to brána pre jed. Na začiatok vám to dá výhody v živote i v práci, až tomu postupne začnete dôverovať a závisieť od toho. Nevedome sa do toho zahĺbite, až sa nebudete môcť dostať von. Bude vás to ovládať a zaberať všetko vo vašom poli, bude vás to oberať o čas a spravodlivé myšlienky. Ich cieľom zničiť kultivujúcich.

Vírus spôsobil zmenu

Keď na začiatku roka 2020 vírus napadol svet, uvedomil som si, aký tesný je čas. Na začiatku som slepo sledoval správy a bol som frustrovaný alebo vystrašený. Kvôli pandémii sa moja prestávka predĺžila. všetky moje úsilia boli na čas zastavené. Nakoniec som bol schopný študovať knihy Dafa a všetko sa postupne vracalo do správneho smeru.

Pripútanosť ku pohodliu a lenivosti je ako otrávené jablko na ceste kultivácie

Vyhľadávanie pohodlia ma spravilo materialistickejším. Môj denný režim bol tiež nepravidelný. Vstával som ráno neskoro a chodil som spať neskoro v noci. Spával som 12 hodín bez prestávky. praktizujúci z rodiny mi poradil, aby som ráno cvičil, no neuvažoval som nad tým.

Pred nejakým časom som počúval zdieľanie skúseností zo zahraničia. Praktizujúci v zámorí nežijú v zlom čínskom prostredí, kde môžu byť prenasledovaní zlom, no mnoho praktizujúcich z Hongkongu zažilo pri práci pre médiá granáty slzného plynu. Ich príbehy ma naplnili obdivom. vzali na seba obrovské zodpovednosti a stále trvali na tom, že budú ráno vstávať a robiť cvičenia. Ako teda ja môžem ostávať v posteli počas mojej prestávky?

Majster povedal:

„Premýšľali ste niekedy nad faktom, že praktizovanie kultivácie je tá najlepšia forma oddychu? Získate taký odpočinok, ktorý sa spánkom získať nedá. Nikto nehovorí: ‚Tie cvičenia ma tak unavujú, že dnes nemôžem nič robiť.‘ Človek môže len povedať: ‚Vďaka cvičeniam sa cítim ľahký po celom tele. Aj keď som celú noc nespal, nie som unavený a cítim sa plný energie. Nezdá sa, že by ma to po celodennej práci obťažovalo.‘“ („Prednáška na prvej konferencii v Severnej Amerike“)

Osvietil som sa k tomu, že ranné vstávanie na cvičenia ja tiež formou spolupráce. Musím sa zbaviť pripútanosti k pohodliu a viac spolupracovať. Začal som ráno robiť cvičenia. Stále robím druhé cvičenie len pol hodiny, no budem sa snažiť viac, aby som dobehol ostatných, ktorí ho cvičia hodinu.

Dnes som mal o 3.50 ráno sen. Bol som v triede a sedel som v prvom rade. Učiteľka nám dávala výsledky testu a môj bol 89,5 bodov. Keď som sa pozrel bližšie, najprv som dosiahol 86 bodov, no potom som získal ďalších 3,5, čo bolo spolu 89,5.

Pochopil som, že 3,5 boda som získal za ranné vstávanie o 3. 50. Ďakujem Majster!

Po nejakom čase ranného cvičenia sa môj fyzický stav zlepšil. Vyzeralo to, akoby sa moja súcitná a pozitívna stránka vrátila. Moje negatívne myšlienky a všetky rušenia boli pomaly nahradené spravodlivými myšlienkami. Ďakujem Majster za vašu ochranu.

Moja skúsenosť mi pripomína, že mladí praktizujúci by nemali premárniť čas a mali by odstrániť moderné myšlienky a činy. Počas týchto najťažších časov sa musíme očistiť a dobre sa kultivovať.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/27/185232.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha