Nepodceňujme silu spravodlivých myšlienok

(Minghui.org) Pri vysielaní spravodlivých myšlienok som vždy mal pocit, že to nerobím najlepšie ako viem. Niekedy som sa cítil dokonca trocha nahnevane a frustrovane. Jedného dňa som si potom spomenul na Majstrovo učenie.

Majster povedal:

„Počas procesu, v ktorom sa bytosti vo vesmíre odchýlili od Fa, bytosti už viac nevedia o existencii Fa alebo o skutočných požiadavkách Fa pre bytosti na rozličných úrovniach. Takže toto spôsobilo, že vnímajúce bytosti, keď stáli pred niečím takým významným ako je dnešná náprava Fa, sa neboli schopné správne vyrovnať so vzťahom k Fa, k učeníkom Dafa a ku mne.“ („Vyučovanie Fa  na medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone, D.C.“, Učiteľ vedie loď)

Potom som premýšľal, akým by som bol, ak by som sa umiestnil správne ohľadom Fa a Majstra. Odrazu som pochopil, že som vždy podceňoval moc, ktorú Majster udelil učeníkom Dafa. Majster napravuje Fa. Učeníci Dafa pomáhajú Majstrovi počas nápravy Fa a veci, ktoré učeníci Dafa robia, sú tým, čo Majster chce. Toto je zdrojom našej sily a moci.

Keď som znova vysielal spravodlivé myšlienky, zistil som, že som mal omnoho stabilnejšiu myseľ. Bolo to akoby som pokojne upratoval odpadky vo vesmíre z vysokej pozície a zároveň som súcitne sledoval vnímajúce bytosti vo vesmíre, ako sú zachraňované. Moje myšlienky boli pokojné a krásne a už som sa viac necítil preťažený a frustrovaný.

V súčasnosti si pred vysielaním spravodlivých myšlienok vždy pomyslím na to, aby som sa správne umiestnil vo vzťahu k Fa a Majstrovi.

Majster povedal, že moje spravodlivé myšlienky „...budú mať rovnakú moc ako je moc bohov,  že môžu rozťať horu na polovicu...“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2010“, Vyučovanie Fa na konferenciách - XI. časť)

Tiež musia mať „...monumentálnosť najvyššej moci, ktorá môže zničiť všetko zlo vo vesmíre.“ („Spravodlivé myšlienky“, Základy pre ďalší pokrok III)

Okrem toho „Slovo Mie musí byť také silné, že bude veľké ako kozmické telo, aby v každej dimenzii bolo obsiahnuté všetko a nebolo vynechané nič.“ („Spravodlivé myšlienky“, Základy pre ďalší pokrok III)

Staré sily, bez ohľadu na výšku ich úrovne, sa naozaj za nič nerátajú. Učeníci Dafa sú hlavnými postavami, ktoré pomáhajú Majstrovi počas nápravy Fa a to, čo nám Majster dal, siaha ďaleko za našu predstavivosť. Takže nepodceňujme naše vlastné schopnosti.   

Vyššie uvedené je moja nedávna skúsenosť s vysielaním spravodlivých myšlienok, ktorú som s vami chcel pozdieľať. Napredujme spolu usilovne vo Fa.

Kľúčové slová: