Belgicko: Praktizujúci predvádzajú cvičenia pri príležitosti Fóra o nútených odberoch orgánov

(Minghui.org)  27. októbra 2021 sa v Tlačovom klube Európa v Bruseli konalo fórum s názvom „Čína – Nútené odbery orgánov a Čínska komunistická strana“. V rámci udalostí tohto dňa boli praktizujúci Falun Dafa pozvaní, aby pred začiatkom fóra predviedli cvičenia v miestnom parku.

2021 10 30 belgium demo falun gong exercises 01
Praktizujúci predvádzajú cvičenia Falun Dafa.

Fórum zorganizovali Gary Cartwright, redaktor vydavateľstva londýnskeho média EU Today a Andy Vermaut, člen Medzinárodnej aliancie pre ochranu práv a slobôd a obhajca ľudských práv.

Vystúpilo na ňom sedem prednášajúcich, medzi ktorými boli Edward McMillan-Scott, bývalý viceprezident Európskeho parlamentu; Hamid Sabi, poradca čínskeho tribunálu a právnik v oblasti ľudských práv; David Matas, kanadský právnik v oblasti ľudských práv; Harold King, zástupca riaditeľa organizácie Lekári proti násilným odberom orgánov (DAFOH); Andy Vermaut; Kayan Wang, hovorca za Falun Gong v Holandsku a Manel Msalmi, predseda Európskeho združenia na ochranu menšín. Annick Ponthier, poslankyňa Belgického federálneho parlamentu, bola prítomná na tejto udalosti a vypočula si prejavy.

2021 10 30 belgium demo falun gong exercises 01
Andy Vermaut, člen Medzinárodnej aliancie pre ochranu práv a slobôd, robí cvičenia so skupinou.  Navrhol, aby potom každý zvolal „Falun Dafa je dobrý!“.

Praktizujúci robia cvičenia každý týždeň v parku Parc du Cinquantenaire alebo v Jubelparku. V to ráno sa Andy Vermaut prišiel naučiť cvičenia a robil ich hodinu a pol. Na konci navrhol, aby každý zakričal „Falun Dafa je dobrý!“. Myslí si, že tí, korí praktizujú Falun Dafa, sú pokojnej povahy a že princípy pravdivosti-súcitu-znášanlivosti môžu zlepšiť morálne štandardy spoločnosti.

2021 10 30 belgium demo falun gong exercises 01
Susanne Guenther vyhlásila, že násilné odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu od ČKS sú vážnym zločinom.

Susanne Guenther pracuje v Európskom parlamente. Prechádzala okolo parku a zastavila sa, aby si pozrela, ako praktizujúci robia cvičenia. O prenasledovaní tejto duchovnej praxe počula po prvýkrát v roku 2010, keď vyučovala v Šanghaji. Povedala: „Na internete som si prečítala veľa o prenasledovaní Falun Dafa. Keďže som v Číne žila deväť rokov, viem, čo robili praktizujúcim. Je to veľmi smutné.“ Ohľadom odberov orgánov povedala: „Je to zločin. Je očividné, že ide o obrovský priestupok a na toto prenasledovanie neexistuje vôbec žiaden dôvod.“

Pani Guenther si myslí, že hlavnou príčinou, prečo západné krajiny nikdy nehovoria o tom, čo sa deje praktizujúcim v Číne, sú ekonomické záujmy. Podľa nej je to neprijateľné a praktizujúci Falun Dafa neurobili nič nesprávne. Povedala: „Tieto odbery orgánov sú úplne neprijateľné.“ Keď sa dozvedela, že v ten deň sa koná fórum o odberoch orgánov v tlačovom klube, povedala, že to pomôže viacerým ľuďom dozvedieť sa o Falun Dafa. Nechala na seba kontaktné údaje, aby jej mohli byť zaslané informácie, čo sa na fóre povedalo, pretože ju tento problém znepokojuje.

2021 10 30 belgium demo falun gong exercises 01
Okoloidúci sa zastavuje, aby sa porozprával s praktizujúcim a dozvedel sa viac o Falun Dafa.

Upokojujúca cvičebná hudba priťahovala okoloidúcich, ktorí sa zastavovali, aby si pozreli cvičenia a vyjadrili záujem o viac informácií o Falun Dafa. Mnohí povedali, že dúfajú, že sa vrátia a naučia sa cvičenia.

Pozadie: Čo je Falun Dafa?

Falun Gong, nazývaný tiež Falun Dafa, bol prvýkrát vyučovaný na verejnosti v roku 1992 a čoskoro si vďaka pozitívnym účinkom na zdravie a morálku ľudí získal obrovskú popularitu v celej Číne. V roku 1999 praktizovalo Falun Gong takmer 100 miliónov ľudí.

20. júla 1999 spustil zo závisti a strachu zo straty kontroly nad obyvateľstvom bývalý vodca Čínskej komunistickej strany Jiang Zemin prenasledovanie Falun Gongu.

Webstránka Minghui.org za posledných 22 rokov potvrdila smrť tisícok praktizujúcich Falun Gongu následkom prenasledovania. Skutočné číslo je však pravdepodobne omnoho vyššie. Mnohí boli za svoju vieru uväznení a mučení.

Existujú konkrétne dôkazy, že ČKS povoľuje odbery orgánov zadržaným praktizujúcim, ktorí sú takto vraždení na účely nelegálnych transplantácií orgánov.

Pod Jiangovym osobným vedením ČKS zriadila Úrad 610, organizáciu s mocou prevyšujúcou policajný i súdny systém a s jedinou funkciou – vykonávať prenasledovanie Falun Gongu.

Kľúčové slová: