Výzva na posielanie prihlášok do maliarskej súťaže

(Minghui.org) 6. ročník Medzinárodnej maliarskej súťaže NTD (NIFPC) – známej svojím záväzkom k propagácii čistej krásy, čistej dobroty a čistej autenticity realistickej olejomaľby – odteraz prijíma registrácie a príspevky.

2021 11 25 ntd 6th international figure painting competition 2023
Výzva na registráciu a posielanie príspevkov na 6. ročník Medzinárodnej maliarskej súťaže NTD.

Cieľom NIFPC je poskytnúť umelcom priestor na prezentáciu ich talentu a výmenu poznatkov o tradičnom umení, aby sa mohli priblížiť k umeleckej dokonalosti. Pozývame umelcov z celého sveta, ktorí sa venujú realistickej maľbe, aby prispeli svojimi dielami, ktoré vyjadrujú tradičné hodnoty a pozitívne ideály ako krása, súcit a spravodlivosť. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci profesionálni realistickí umelci, ako aj učitelia a študenti z akadémií výtvarných umení bez ohľadu na ich národnosť.

V roku 2019 sa do súťaže NIFPC zapojilo 258 umelcov z 46 krajín, ktorí zaslali vyše 400 prác, pričom 103 z nich bolo vystavených v klube Salmagundi Club v New Yorku.

Dôležité dátumy

Koniec registrácie: 15. januára 2023

Vyhlásenie finalistov: 31. januára 2023

Zaslanie originálnych prác finalistov: do 1. marca 2023

Záverečná výstava a odovzdávanie cien: jún 2023 (New York, USA)

Ocenenia (v amerických dolároch)

Zlato $10 000 (jedno dielo)

Striebro $3 000 (dve diela)

Bronz $1 500 (tri diela)

Ocenenie za vynikajúcu techniku $1 000 (viacero)

Ocenenie za hlboký prínos pre humanitné odbory $1 000 (viacero)

Ocenenie pre vynikajúceho mladého umelca $1 000 (viacero)

Čestné uznanie (viacero)

Ďalšie informácie o súťaži je možné nájsť na stránke https://oilpainting.ntdtv.com

Večná hodnota klasických diel

Počas historického vývoja umenia sa tradičné olejomaľby, ktoré úspešne prešli skúškou času, zasadzovali o objektívne, realistické zručnosti a vnútorný zmysel čistej dobroty a čistej krásy. Hodnota týchto diel je trváca a ich vplyv prekračuje kultúrne a geografické hranice. Sú velebením božskej veľkoleposti, chválou vznešených ľudských hodnôt a majú silný a hlboký účinok na ľudské srdcia.

Klasické diela, ktoré nám boli odovzdané, zachytávajú múdrosť, inteligenciu a ohromnú usilovnosť našich predkov, ako aj trvalú hodnotu čestnosti, láskavosti a krásy. Ľudstvo sa týmito majstrovskými dielami po stáročia inšpiruje a povznáša. Najmä v súčasných časoch veľkej neistoty sú takéto inšpirácie a vizuálne odkazy viac cenené a vyhľadávané modernými ľuďmi.

Morálne a duchovné konotácie

Cieľom dobrých realistických diel nie je len objektívne zobrazovanie prírody, ale aj snaha o zdokonaľovanie hmatateľných aj nehmatateľných vecí, vrátane rôznych tvarov, foriem a hlavne duchovných hodnôt.

Nicholas Poussin, francúzsky maliar zo 17. storočia, zdôraznil: „Obraz musí obsahovať najvyššiu morálnu konotáciu, znázornenú štruktúrou, ktorá môže sprostredkovať obsah poznania.“

Spoločenská zodpovednosť realistických umelcov

Vplyv výtvarného umenia na ľudskú spoločnosť je síce jemný, ale zároveň veľmi hlboký a dôležitý. Diela maliarov usmerňujú estetické hodnoty a morálne štandardy ľudstva. Iba prostredníctvom neustáleho zlepšovania vlastnej integrity a vnútornej krásy môžu umelci vytvoriť majstrovské diela, ktoré povznášajú ducha človeka, a tým majú pozitívny vplyv na spoločnosť.

Svetlá budúcnosť

Svet je na križovatke a nadanie a talent prirodzeným spôsobom oprávňuje pravých umelcov vybrať si smer a viesť spoločnosť. NIFPC sa teší na spoluprácu s umelcami z celého sveta, na obnovovanie tradičných a spravodlivých morálnych hodnôt a na vytváranie čistých, autentických, súcitných a krásnych diel, ktoré budú inšpiráciou pre mnohé budúce generácie.

 

Informácie pre verejnosť sú dostupné na telefónnom čísle +1-888-477-9228, emailovej adrese oilpainting@globalcompetitions.org a na stránke https://oilpainting.ntdtv.com

Pre ďalšie informácie pre tlač a rozhovory prosím kontaktujte Richarda Yina, riaditeľa Medzinárodnej maliarskej súťaže NTD na adrese Richard.Yin@NTDTV.com

Výber obrázkov s vysokým rozlíšením a digitálny obsah z predchádzajúcich ročníkov tejto súťaže sú dostupné na požiadanie.

Kľúčové slová: