Praktizujúci z Veľkej Británie, Francúzska a Írska úctivo želajú Majstrovi Li šťastný čínsky nový rok

(Mibghui.org)  V čínskom novom roku 2022 zasielajú učeníci Falun Dafa z Veľkej Británie, Francúzska a Írska Majstrovi Li svoje pozdravy.

 

image
Novoročné pozdravy Majstrovi od všetkých praktizujúcich z Veľkej Británie

 

image
Novoročné pozdravy Majstrovi od rodiny praktizujúcich z Londýna

 

image
Novoročné pozdravy Majstrovi od praktizujúcich z miesta objasňovania pravdy v londýnskom Chinatowne

 

image
Novoročné pozdravy Majstrovi od vietnamských praktizujúcich z telefonického projektu objasňovania pravdy vo Francúzsku

 

image
Novoročný pozdrav Majstrovi od praktizujúceho z Írska

 

image
Novoročný pozdrav Majstrovi od praktizujúcich z mesta Newcastle

 

image

 

image
Novoročný pozdrav Majstrovi od praktizujúcich z Glasgowa

 

image
Novoročný pozdrav Majstrovi od praktizujúcich z Paríža

 

image
Novoročný pozdrav Majstrovi od praktizujúceho z Írska

 

 

Ďalšie blahoprianie prišli od:

troch praktizujúcich z jednej rodiny v Paríži vo Francúzsku

rodiny praktizujúcich v Londýne s piatimi dlhoročnými a dvoma mladými praktizujúcimi,

od podporovateľa, ktorý sa dozvedel fakty o Falun Dafa

od praktizujúceho vo Francúzsku

Článok v čínštine

Kľúčové slová: