Praktizujúci z Hongkongu posielajú novoročné želania Majstrovi Li

(Minghui.org)  Praktizujúci v Hongkongu vyjadrujú pri príležitosti čínskeho nového roka svoju úctu a posielajú úprimné pozdravy Majstrovi Li Chung-č’, zakladateľovi Falun Dafa.

„Znášanlivosť nemusí byť bolestivá“

Jia Dong sa začal venovať Falun Dafa v roku 2015. Cítil, že počas týchto siedmich rokov sa stal človekom so širokou mysľou.

2022 1 29 hongkong new year greetings 01
Jia Dong sa vďaka praktizovaniu Falun Dafa stal zdravým a veľkorysým človekom.

Jiadong sa podelil o svoju skúsenosť: „Keď som bol dieťa, chcel som byť čestný a milý. V roku 2015 som si prečítal knihu Čuan Falun, ktorá ma veľmi inšpirovala, hlavne keď som si prečítal o najzákladnejšej charakteristike vesmíru – Pravdivosti, Súcite, Znášanlivosti. Predtým som si znášanlivosť spájal s bolesťou a bezmocnosťou. Nebolo pre mňa ľahké ju pochopiť.“

„Mával som prchkú povahu a keď som sa stretol s niečím zlým, ľahko som sa nahneval. Nechcel som sa dostať do ťažkostí, takže som len zriedka bojoval s inými. No kvôli hnevu som sa dostal do depresie. Kedysi som si myslel, že sa v tomto ohľade činím dobre, keďže som sa dokázal zastaviť, aby som sa vyhol konfliktom. Keď som čítal Čuan Falun, uvedomil som si, že moje pochopenie znášanlivosti bolo povrchné,“ pokračoval Jiadong. 

Keď získal hlbšie pochopenie Fa a bol na seba v kultivácii prísny, Jiadong si uvedomil, že jedinou cestou, ako rozriešiť konflikty, je opustiť svoje pripútanosti. Len tak je človek schopný skutočne zniesť ťažkosti a rozriešiť konflikty s inými ľuďmi. Postupne sa Jiadong dokázal vyrovnať s problémami pokojnejšie a ľahšie. Rozšíril tiež svoju perspektívu myslenia a uvedomil si, že byť tolerantný nemusí byť nevyhnutne bolestivé.

Jiadong tiež hovorí, že toto je iba jedna z jeho skúseností počas praktizovania. Je mnoho ďalších, ktoré nedokáže vyjadriť slovami.

Jiadong na záver povedal: „Zažil som krásu a nádheru Falun Dafa a mám z neho fyzický a duševný prospech. Moje vzťahy s ostatnými sa zharmonizovali, keďže som začal myslieť najskôr na druhých. Keď sa držím princípov Fa, dokážem robiť lepšie svoju prácu. Som Majstrovi veľmi vďačný za jeho súcitnú starostlivosť v priebehu rokov a rád by som využil túto príležitosť nového roka, aby som Majstrovi zaželal šťastný nový rok!“

„Dafa mi umožnil nájsť v živote zmysel“

Xiao Xiang, ktorý začal praktizovať Falun Dafa v roku 2017, hovorí, že Falun Dafa mu pomohol nájsť zmysel života.

2022 1 29 hongkong new year greetings 01
Xiao Xiang: „Zmyslom života je kultivovať sa a vrátiť sa k svojmu pravému ja.“

„Od detstva som vždy premýšľal o zmysle ľudského života. Kniha Čuan Falun mi odpovedala na všetky moje otázky o živote a vesmíre. Pochopil som, že zmyslom života je kultivovať sa a vrátiť sa k svojmu pôvodnému, pravému ja.“

Xiao Xiang tiež spomenul, že predtým než začal praktizovať kultiváciu, nebral ohľad na ostatných a bojoval o osobné záujmy. Vďaka kultivácii však pochopil, že človek by mal byť nesebecký a vždy by mal dať na prvé miesto iných. Napísal: „Hoci ani teraz nedokážem byť úplne nesebecký a neviem urobiť všetko dobre, mám v živote jasný cieľ. Budem sa neustále zlepšovať.“

Minulý rok sa oženil s praktizujúcou. „Občas sme mali doma konflikty, no obaja sme sa pozerali dovnútra, ako to učil Majster, takže naša rodina bola harmonická. Ďakujem Majstrovi za to, že nám povedal, ako byť dobrými ľuďmi. Pri príležitosti čínskeho nového roka Majstrovi úprimne želáme šťastný nový rok!“ 

„Pozeranie sa dovnútra je kľúčom od všetkých ťažkostí“

Pani Chen vedie pracovnú agentúru v Hongkongu. V roku 2012 sa zúčastnila na deväťdňovom seminári Falun Gongu, no nedokončila ho, pretože nerozumela mandarínskej čínštine. Začala však čítať knihu Čuan Falun.

Falun Gong začala praktizovať až v roku 2015. Jedného dňa sa jej priateľ chcel dozvedieť o Falun Gongu a poprosil ju, aby mu našla cvičebné miesto. Zaujímavé je, že jej priateľ ešte nezačal praktizovať, pani Chen však už odvtedy Falun Gong praktizuje.

Hovorí: „Mám rada meditáciu. Po niekoľkých rokoch praktizovania je moje telo ľahké a kráčam ako ľahký vánok.“

2022 1 29 hongkong new year greetings 01
Pani Chen je presvedčená, že pozeranie sa dovnútra je kľúčom na prekonanie všetkých ťažkostí

Manžel pani Chen jej však zo začiatku nedovolil chodiť cvičiť. Dokonca ju sledoval, keď sa šla pripojiť k študijnej skupine Fa. Nebojovala však s ním. Namiesto toho sa stále pozerala dovnútra a odstraňovala si pripútanosti. Postupne manžel už do jej kultivácie nezasahoval. Povedala: „Teraz už chápem, že proces kultivácie je procesom neustáleho odstraňovania mojich pripútaností.“

„Minulý rok mi manžel opäť začal robiť problémy a dokonca ma nenechal v noci spať. Jednej noci mi vynadal, keď som sa vrátila domov zo študijnej skupiny Fa. Nedokázala som sa udržať a hnevlivo som mu odsekla. Keď videl, že som sa nahnevala, prestal kričať. Na druhý deň ráno sa mi však točila hlava a boleli ma zuby. Pozrela som sa dovnútra a uvedomila som si, že som sa nesprávala ako praktizujúca a nespĺňala som požiadavky Majstra. Nerozmýšľala som z pohľadu môjho manžela. Uvedomila som si, že mám pripútanosť k súťaživosti a k predvádzaniu sa.

Potom som sa mu úprimne ospravedlnila. Zdalo sa, že už aj zabudol, čo sa stalo minulý večer. Takto sa ťažkosti z domu stratili. Moja bolesť zubov tiež zázračne zmizla. Teraz môžem znova chodiť von na cvičenia.“

Pani Chen uzatvára: „Želám Majstrovi šťastný nový rok. Budem sa dobre kultivovať, vzdám sa pripútaností a budem v praktizovaní usilovná.“

Pravidelné cvičenia vonku o 4:00 ráno

Ďalšia pani Chen sa tiež podelila o svoje skúsenosti s praktizovaním Falun Gongu. Začala praktizovať v roku 1994.

Pani Chen napísala: „V tom čase bola moja mladšia sestra chorá. Jedna moja priateľka mala zhodou okolností rovnakú chorobu. Raz som sa tejto kamarátky spýtala, ako sa jej darí.  Povedala, že sa uzdravila potom, čo začala praktizovať Falun Gong. Hneď som vtedy šla do kníhkupectva a kúpila som si dve knihy Čuan Falun. Jednu som dala svojej mladšej sestre a jednu som si nechala pre seba.“

Keď jej rodina videla zmeny, ktorými Chen prešla, ďalší piati členovia rodiny začali tiež praktizovať.

Všetky tri sestry pani Chen praktizujú Falun Gong a zapojili sa tiež do mediálnych projektov. Počas práce v médiách pani Chen zvyčajne cvičievala v noci. Niekedy však nemala čas urobiť všetkých päť cvičení. Neskôr jeden praktizujúci navrhol, aby cvičili pred začiatkom pracovného dňa v blízkosti ich firmy. Odvtedy pani Chen robí cvičenia každý deň o 4:00.  Nosí so sebou hudobný prehrávač a prirodzene sa stala osobou zodpovednou za toto cvičebné miesto.

Keď pani Chen ráno odchádza z domu, nechodí ešte žiadna verejná doprava, a tak musí každý deň chodiť taxíkom. V priebehu rokov na pani Chen vždy ráno čaká taxikár. Vďaka tomu sa dostane na miesto načas o niečo ľahšie. V jeden rok, keď mal tento taxikár narodeniny, mu pani Chen darovala knihu Falun Gongu, úvodnú knihu k Falun Gongu.

2022 1 29 hongkong new year greetings 01
Piati členovia rodiny pani Chen praktizujú Falun Gong.

Pani Chen chodí na cvičebné miesto každý deň, hoci niekedy je jediná, kto tam cvičí. Ostatní praktizujúci obdivujú jej vytrvalosť a často sa jej pýtajú, ako v tom dokázala vytrvať toľko rokov. Pani Chen povedala: „Boli chvíle, keď som to chcela vzdať. Ale ako praktizujúca by som mala cvičenia robiť každý deň, takže som cítila, že je mojou povinnosťou chodiť na cvičenie každý deň.“

Pani Chen nedávno počúvala na rádiu Minghui reláciu „Spomíname na staré časy, keď Majster predstavil Fa“. Povedala: „Bola som dojatá príbehmi z obdobia, keď Majster prvýkrát predstavil Fa verejnosti. Dozvedela som sa o Majstrovej nesebeckosti a o tom, ako sa správal k ostatným ľuďom. Uvedomila som si, že Majster nám dáva príklady a my by sme mali nasledovať to, čo robil Majster, aby sme boli kvalifikovanými praktizujúcimi.“

Pani Chen povedala: „Budem sa usilovne kultivovať. Majster chce, aby sme zachránili viac ľudí a ja dúfam, že sa mi podarí naplniť moje poslanie. Mojím želaním do nového roka je robiť tri veci, o ktoré nás Majster požiadal. Chcela by som sa Majstrovi poďakovať za jeho súcitnú záchranu!“

Článok v čínštine