Virgínia: Rezolúcia dôrazne odsudzuje prenasledovanie Falun Gongu v Číne

(Minghui.org) Valné zhromaždenie štátu Virgínia prijalo 11. februára 2022 rezolúciu snemovne č. 9 (H. R. 9), ktorá vyzýva komunistickú Čínu, aby okamžite zastavila prenasledovanie Falun Gongu. Táto rezolúcia podporovaná obomi stranami s názvom „Odsúdenie prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou“ bola prijatá jednohlasne (82:0).

2022 3 28 2022feb11 hr9 01
Rezolúcia snemovne č. 9 prijatá valným zhromaždením Virgínie 22. februára 2022

Túto rezolúciu, ktorú iniciovali republikánsky delegát za Virgíniu John Avoli a demokratická delegátka Kaye Kory, spoločne podporilo 31 členov snemovne. Okrem odsúdenia mučenia, nútených prác a odoberania orgánov praktizujúcim Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou (ČKS) vyzýva na odhalenie brutality ČKS na verejnosti a okamžité ukončenie týchto zverstiev.

„Cieľom H. R. 9 je poukázať na závažné porušovanie ľudských práv zo strany ČKS,“ vysvetlil delegát Avoli počas pojednávania 8. februára. Rezolúcia tiež pomáha obyvateľom Virgínie pochopiť kruté nútené práce a násilné odoberanie orgánov, ku ktorým dochádza v Číne, ktorá je dôležitým obchodným partnerom Spojených štátov.

Falun Gong je duchovná prax, ktorá učí princípy Pravdivosť – Súcit – Znášanlivosť. Od júla 1999 ČKS túto prax prenasleduje. Ministerstvo zahraničných vecí USA v rôznych správach potvrdilo, že počas viac ako 20-ročného prenasledovania ČKS zatvára praktizujúcich Falun Gongu do pracovných táborov, kde sú nútení pracovať v neľudských podmienkach. Produkty tejto nútenej práce sa v skutočnosti dajú bežne kúpiť v USA. ČKS tiež odoberá praktizujúcim orgány na účely zisku z transplantačného priemyslu.

Tatiana Denning, lekárka z Virgínie, ktorá praktizuje Falun Gong, vypovedala na pojednávaní. „Hoci sa o tom stále veľmi málo informuje, lokálna podpora zdola bola v celom štáte veľmi silná,“ povedala. „Rezolúciu snemovne č. 9 vnímame ako vyjadrenie nášho kolektívneho svedomia. Zabráni obyvateľom Virgínie, aby sa stali nevedomými spolupáchateľmi vrážd nevinných ľudí. Zároveň pomôže našim občanom pochopiť, že čínsky ľud a Čínska komunistická strana nie sú jedno a to isté.“

Na vypočutí sa zúčastnila aj Wang Chunyan, ktorá zažila prenasledovanie na vlastnej koži. Podobne ako ostatným praktizujúcim Falun Gongu, aj jej praktizovanie Falun Gongu pomohlo po fyzickej aj duchovnej stránke. Kvôli svojej viere však bola 7 rokov väznená v pracovnom tábore.

„[Pani Wang] bola nútená 18 hodín denne vykonávať otrockú prácu. Viac ako 20 ďalších praktizujúcich Falun Gongu, ktorých poznala, prišlo o život v dôsledku prenasledovania,“ vysvetlila doktorka Denning. „Počas väznenia jej boli odobraté aj vzorky krvi na zistenie kompatibility tkanív na transplantáciu orgánov. To znamená, že ČKS ju považovala za potenciálneho ‚darcu‘ orgánov.“

Zverstvá násilného odoberania orgánov praktizujúcim Falun Gongu zo strany ČKS sú vo Virgínii všeobecne známe. Len v roku 2021 prijalo 24 miestnych samospráv v štáte podobné rezolúcie s cieľom zvýšiť povedomie o tomto probléme. Volení predstavitelia boli veľmi vďační za tieto dôležité informácie od praktizujúcich Falun Gongu, pretože bez nich by o tomto prenasledovaní – najmä o násilnom odoberaní orgánov, ku ktorému dochádza už viac ako 20 rokov – nevedeli.

Na zasadnutí Valného zhromaždenia 25. januára 2022 delegátka Kaye Kory predstavila praktizujúcich Falun Gongu a systém praxe svojim kolegom. Jeden z jej asistentov, ktorý pre ňu pracoval pred štyrmi rokmi, bol praktizujúci Falun Gongu, ktorého otec zomrel v dôsledku prenasledovania v Číne. Druhou bola pani Wang, ktorá strašne trpela a jej manžel zomrel, keď sa ju snažil chrániť. Na pojednávanie si priniesla bundu, ktorú mala na sebe, keď ju zadržali.

2022 3 28 2022feb11 hr9 02
Delegát valného zhromaždenia Virgínie John Avoli (druhý sprava) 8. marca 2022 na valnom zhromaždení Virgínie odovzdal praktizujúcim Falun Gongu Uznesenie snemovne č. 9.

Delegát Avoli povedal, že je rád, že táto rezolúcia bola prijatá jednohlasne. Tešil sa na ďalšie podobné rezolúcie v iných štátoch. Dúfa, že spoločným úsilím Kongresu USA a Bieleho domu sa podarí ukončiť prenasledovanie.

Úplné znenie rezolúcie je uvedené nižšie a je k dispozícii aj online.

Odsúdenie prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou

Predkladatelia: Avoli, Kory, Batten, Bulova, Campbell, R.R., Davis, Delaney, Edmunds, Fowler, Freitas, Greenhalgh, Guzman, Head, LaRock, March, McGuire, McNamara, McQuinn, Mullin, Plum, Runion, Tata, VanValkenburg, Walker, Ware, Watts, Webert, Williams, Wilt, Wright a Wyatt

KEĎŽE Falun Gong, duchovná prax zahŕňajúca meditačné cvičenia „čchi-kung“ a zameraná na hodnoty pravdivosti, súcitu a znášanlivosti, sa koncom 90. rokov 20. storočia stala v Číne nesmierne populárnou, pričom podľa viacerých odhadov je počet praktizujúcich až 70 miliónov; a

KEĎŽE v júli 1999 sa Čínska komunistická strana (ČKS) snažila zlikvidovať Falun Gong prostredníctvom intenzívneho celonárodného prenasledovania a státisíce praktizujúcich boli odvtedy nezákonne zadržiavané v čínskych pracovných táboroch, zadržiavacích centrách a väzeniach, kde bežne dochádza k fyzickému a psychickému mučeniu; a

KEĎŽE medzinárodné médiá a organizácie na ochranu ľudských práv zdokumentovali rozsiahle zneužívanie otrockej práce väzňov, vrátane veľkého počtu praktizujúcich Falun Gongu, vo väzniciach a pracovných táboroch po celej Číne a výrobky z týchto táborov sa často vyvážajú na zahraničné trhy vrátane Spojených štátov; a

KEĎŽE v júni 2016 Snemovňa reprezentantov USA jednohlasne prijala rezolúciu č. 343, v ktorej odsúdila systematické, štátom schvaľované odoberanie orgánov praktizujúcim Falun Gongu a iným väzňom svedomia v Číne; a

KEĎŽE v roku 1996 bol Falun Gong predstavený vo Virgínii, kde v súčasnosti existuje mnoho dobrovoľníckych cvičebných miest, ktoré ponúkajú bezplatné meditačné a cvičebné kurzy, a kde sa usídlili desiatky praktizujúcich Falun Gongu potom, čo v Číne zažili väznenie, mučenie, nútené práce a lekárske testy na určenie kompatibility orgánov; a

KEĎŽE štátom riadené čínske médiá v Číne i mimo nej používajú očierňovanie a ohováranie na dehumanizáciu praktizujúcich Falun Gongu, aby ospravedlnili tieto brutálne formy prenasledovania a podnecovali diskrimináciu praktizujúcich aj na americkej pôde, čo viedlo k prijatiu rezolúcie Snemovne reprezentantov č. 304, ktorá odsúdila obťažovanie, vyhrážanie a diskrimináciu namierené proti praktizujúcim Falun Gongu v Spojených štátoch; a

KEĎŽE čínske pracovné tábory a väznice prinášajú čínskej vláde obrovské príjmy prostredníctvom rozsiahleho systému otrockej práce, v ktorom sú praktizujúci Falun Gongu, príslušníci náboženských a etnických menšín a ďalší väzni svedomia bežne nútení v neľudských pracovných podmienkach vyrábať tovar na vývoz do západných krajín, vrátane Spojených štátov, čo je hrubým porušením medzinárodných dohôd proti takýmto praktikám; a

KEĎŽE napriek tomu, že médiá málo informujú o prenasledovaní Falun Gongu zo strany ČKS, viac ako 5 000 obyvateľov Virgínie podpísalo petície adresované miestnym vládam a viac ako 20 miest Virgínie prijalo príslušné uznesenia odsudzujúce zverstvá ČKS voči praktizujúcim Falun Gongu v Číne vrátane násilného odoberania orgánov a otrockej práce; a

KEĎŽE praktizujúci Falun Gongu prispeli komunitám v celom Spoločenstve národov a všetci obyvatelia Virgínie sú solidárni so snahami praktizujúcich Falun Gongu o slobodu svojho vierovyznania; a

KEĎŽE obyvatelia Virgínie musia byť plne informovaní o možnosti, že tovar dostupný v miestnych obchodoch je produktom systému otrockej práce v Číne; a

KEĎŽE obyvatelia Virgínie a lekárska komunita v Spoločenstve národov musia byť tiež plne informovaní o rizikách cestovania do Číny za účelom transplantácie orgánov, aby sa zabránilo tomu, že sa občania nevedomky stanú spolupáchateľmi štátom schvaľovaného násilného odoberania orgánov praktizujúcim Falun Gongu a iným väzňom svedomia; preto

SA ROZHODLO, že Snemovňa delegátov odsudzuje prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou; a

ĎALEJ SA ROZHODLO, že Snemovňa delegátov dôrazne odsudzuje väznenie, mučenie, otrockú prácu a štátom schvaľované násilné odoberanie orgánov praktizujúcim Falun Gongu v Číne a požaduje okamžité ukončenie prenasledovania Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou; a

NA ZÁVER SA ROZHODLO, aby tajomník Snemovne delegátov odovzdal kópie tohto uznesenia guvernérovi Virgínie, členom delegácie Kongresu Virgínie a ministerstvu zdravotníctva Virgínie a požiadal ich, aby kópie tohto uznesenia ďalej rozposlali svojim voličom, aby boli informovaní o názore Snemovne delegátov v tejto veci.

Kľúčové slová: