Veľká Británia: Poslanci a predstavitelia miest posielajú blahopriania pri príležitosti 30. výročia predstavenia Falun Dafa verejnosti

(Minghui.org) Svetový deň Falun Dafa je 13. mája 2022 a je 30. výročím predstavenia Falun Dafa vo svete.

Miestni praktizujúci usporiadali 7. mája sprievody a oslavy v Londýne. Mnohí predstavitelia miest poslali svoje blahoželania, v ktorých vyjadrili uznanie princípom Falun Dafa, Pravdivosť- Súcit- Znášanlivosť a tiež svoju podporu snahám praktizujúcich o dosiahnutie slobody vierovyznania. Vyjadrili tiež veľké znepokojenie nad tým, že Čínska komunistická strana (ČKS) násilne odoberá orgány praktizujúcim Falun Dafa v Číne.

Niektorí poslanci povedali, že budú naďalej vyvíjať tlak na britskú vládu, aby pomohla zastaviť prenasledovanie. Nebudú sa nečinne prizerať a nebudú tolerovať závažné porušovanie ľudských práv zo strany ČKS.

Poslanec Ian Murray vo svojej správe uviedol: „Je mi ľúto, že dnes nemôžem byť s vami osobne. Počas môjho pôsobenia vo funkcii poslanca parlamentu za južný Edinburg ma oddaná skupina aktivistov v mojom volebnom obvode informovala o prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Je neprijateľné, že po desiatkach rokov od začiatku tejto neprípustnej praxe prenasledovania sa to stále deje.“

„Prenasledovanie akejkoľvek skupiny v Číne a vo svete je neprijateľné a čínska vláda by za to mala niesť zodpovednosť. Nedávne odhalenie zaobchádzania s Ujgurmi je ďalším dôkazom, že ich konanie je v rozpore so všetkými medzinárodnými právnymi zákonmi a normami.“

„Okrem toho by sa medzinárodné spoločenstvo malo zjednotiť, aby sa postavilo proti prenasledovaniu Falun Gongu a zjednotilo sa proti všetkým formám rasizmu a nerovnosti. Hodnoty Falun Gongu hlásajú pravdivosť, súcit a znášanlivosť. Nemohli by sme v súčasnosti vo verejnom živote uplatniť trochu viac týchto hodnôt?“

image
Poslanec Ian Murray

Poslankyňa Cat Smith napísala: „Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ma kontaktovali v súvislosti s praktizujúcimi Falun Dafa a informovali ste ma o tom, ako hrozne s nimi čínska vláda zaobchádza.“

„Tieto činy veľmi odsudzujem a podporujem všetky právne predpisy, ktoré dokazujú, že Spojené kráľovstvo sa tvárou v tvár takémuto útlaku zasadzuje za ľudské práva a ctí si ich.“

„Sloboda náboženského vyznania a viery je jedným zo základných a neodňateľných ľudských práv, ktoré si zaslúži každý človek. Jednou z najväčších tragédií našej doby je systematické a násilné prenasledovanie ľudí len kvôli ich náboženskej viere, ktorý pretrváva na celom svete.“

„Praktizujúci Falun Dafa majú moju plnú solidaritu a stále dúfam, že oduševnená kampaň a oddanosť základným princípom dôstojnosti a láskavosti, ako aj zmysluplné vládne kroky, im môžu priniesť prosperujúcu budúcnosť. Je teda správne, že sme sa dnes zišli, aby sme zvýšili povedomie o náboženskom prenasledovaní a intolerancii, ktoré sa šíria po celej Číne, a aby sme sa zasadzovali za dôstojnosť a spravodlivosť.“

image
Poslankyňa Cat Smith

Poslankyňa Feryal Clark uviedla vo svojom liste: „Naďalej som hlboko znepokojená prenasledovaním ľudí kvôli ich náboženstvu alebo viere v Číne, či už ide o ujgurských moslimov v Xinjiangu, kresťanov, budhistov alebo praktizujúcich Falun Gongu. Sloboda praktizovať, zmeniť alebo zdieľať svoju vieru alebo presvedčenie bez diskriminácie alebo násilného odporu, je ľudské právo, ktoré by mali mať všetci ľudia.“

„Ako som už uviedla, som si vedomá neuveriteľne znepokojivých obvinení, ktoré sa v priebehu niekoľkých rokov objavili v súvislosti s odberom ľudských orgánov v Číne. Chápem tiež, že menšiny a náboženské skupiny vrátane praktizujúcich Falun Gongu, môžu byť ich špecifickými obeťami.“

„Koncom roka 2014 čínske úrady vyhlásili, že sa zastavia odber orgánov popraveným väzňom. Zavedenie tejto politiky by bolo dôležitým krokom. Viem však, že podľa nedávnych správ táto prax pokračuje, čo potvrdzuje aj rozsudok čínskeho tribunálu, ktorý iniciovala Medzinárodná koalícia za ukončenie zneužívania transplantácií v Číne (ETAC). Čínsky tribunál skutočne dospel k záveru, že násilné odoberanie orgánov sa v Číne vykonáva už roky vo veľkom rozsahu, pričom hlavnými obeťami sú praktizujúci Falun Gongu a Ujguri.“

„Naďalej sa domnievam, že vláda Veľkej Británie musí klásť čínskym úradom ďalšie otázky v tejto veci a zabezpečiť, aby naďalej skúmala všetky predložené nové dôkazy. Domnievam sa, že britská vláda by tiež mala naliehať na Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby jasne reagovala na zistenia čínskeho tribunálu a aby vykonala nezávislé posúdenie.“

„Môžem vás ubezpečiť, že budem naďalej naliehať na vládu Veľkej Británie, aby vyslala jasný signál, že sa nebudeme prizerať a tolerovať takéto hrubé porušovanie ľudských práv.“

image
Poslankyňa Feryal Clark

Poslanec Hon Mark Pritchard vo svojom liste uviedol: „Som naďalej hlboko znepokojený pokračujúcim prenasledovaním praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Zlé zaobchádzanie s praktizujúcimi Falun Gongu je jednou z mnohých príčin, prečo je Čína jednou z 31 prioritných krajín v oblasti ľudských práv pre Britániu a prečo Británia naďalej vyjadruje v OSN znepokojenie nad správaním čínskej vlády voči náboženským menšinám.“

„Spomenuli ste nezákonné transplantácie orgánov. Ministerstvo zahraničných vecí pozorne zvážilo správu, ktorú vypracoval „Čínsky tribunál“ iniciovaný Medzinárodnou koalíciou za ukončenie zneužívania transplantácií v Číne (ETAC). Pozícia Veľkej Británie ostáva taká, že ak je to pravda, prax systematického, štátom podporovaného odoberania orgánov by predstavovala vážne porušenie ľudských práv.“

image
Poslanec  Rt Hon Mark Pritchard

Barónka Caroline Cox vo svojej správe uviedla: „Veľmi obdivujem vašu oddanosť Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a pomoc, ktorú ste poskytli toľkým ľuďom.“

„Hlboko ma tiež znepokojuje utrpenie mnohých ľudí – vrátane hlboko šokujúcich správ o väznení, mučení, elektrických šokoch a odbere orgánov.“

image
Barónka Caroline Cox

Barónka Ruth Lister z Burtersett vo svojej správe uviedla: „Odovzdajte prosím zhromaždeniu moje priania – Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť sú hodnoty, pre ktoré sa oplatí pracovať aj v politike. Preto želám všetkým na zhromaždení veľa úspechov vo vašej práci.“

image
Barónka Ruth Lister z Burtersett

Barónka Janet Fookes napísala: „Je mi ľúto, že nemôžem byť s vami osobne, no prajem vám úspešné zhromaždenie. Princípy, ktoré Falun Dafa presadzuje – Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť – majú zásadný význam pre všetky civilizované spoločnosti a sú naozaj hodné oslavy. Želám si len, aby sa týmito zásadami v praxi riadilo oveľa viac spoločností a národov.“

image
Barónka Janet Fookes

Lord Hylton uviedol: „Môj odkaz je: Sloboda náboženského vyznania a viery bola málokedy potrebnejšia ako dnes, keď je mier v mnohých častiach sveta ohrozený. Modlím sa, aby viac ľudí rešpektovalo vaše hodnoty a uplatňovalo ich v praxi.“

image
Lord Hylton

„David Walker, biskup Manchestru uviedol: „Z celého srdca súhlasím so svojím kolegom, biskupom zo St Alban's, ktorý povedal: ,Pokračujúce tragické prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu spolu s ďalšími náboženskými menšinami v celej Číne je situáciou, ktorá vyvoláva najhlbšiu ľútosť.ʻ Náboženská sloboda je ľudské právo, ktoré si zaslúži všeobecnú úctu. Národy, ktoré vyznávajú a dodržiavajú hodnoty ľudských práv, by mali spoločne čo najdôraznejšie odsúdiť utláčanie viery zo strany Čínskej komunistickej strany.“

image
David Walker, biskup Manchestru

Asistentka poslankyne Marie Rimmer uviedla: „Obávam sa, že Marie je 7. mája žiaľ mimo krajiny, a preto sa nemôže zúčastniť osobne. Požiadala ma, aby som odovzdala jej priania a dúfa, že to pôjde hladko. Ďalej ma požiadala, aby som vám odkázala, že bude naďalej bojovať proti odberom orgánov v Číne, najmä praktizujúcim Falun Gongu. Je to vec, pri ktorej sa nikdy nevzdá.“

image
Poslankyňa Marie Rimmer

Poslanec Dr. Matthew Offord uviedol: „Prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu v Číne je niečo, čoho som si vedomý už mnoho rokov a viem, že britská vláda zdieľa moje hlboké obavy. Zaobchádzanie s nimi je jedným z mnohých dôvodov, prečo je Čína jednou z 31 prioritných krajín v oblasti ľudských práv pre Veľkú Britániu.“

„Správy o systematických násilných odberoch orgánov sú obzvlášť znepokojujúce a budem naďalej spolupracovať so svojimi kolegami v britskom parlamente a naliehať na vládu, aby preskúmala zistenia správy Medzinárodnej koalície za ukončenie zneužívania transplantácií v Číne.“

image
Poslanec Dr. Matthew Offord

Pán Benedict Rogers, podpredseda Výboru pre ľudské práva Konzervatívnej strany Spojeného kráľovstva, vyhlásil: „Bez ohľadu na naše náboženské, duchovné alebo politické presvedčenie nás spája naša ľudskosť.“

„Počas mnohých rokov, keď som viedol kampaň a obhajoval disidentov v Číne, prenasledovaných kresťanov v Číne, Ujgurov, Tibeťanov, obyvateľov Hongkongu a tých, ktorí čelia prenasledovaniu v celej Číne, som vždy stál na strane praktizujúcich Falun Gongu a bol som proti barbarskému zločinu proti ľudskosti, ktorým je násilný odber orgánov.“

„Režim v Pekingu musí niesť zodpovednosť. Spravodlivosti musí byť učinené zadosť. Pravda musí zaznieť. Ľudia musia niesť zodpovednosť.“

„Som s vami. Bojujem za vás. Nikdy vás neopustím.“

„Dnes sa k vám nemôžem pripojiť, pretože dokončujem písanie knihy o vás. Tá kniha bude rozprávať váš príbeh. Tiež príbeh všetkých ľudí v Číne, ktorí hľadajú spravodlivosť. Dúfam, že bude pre vás svetlom a výzvou k činom. Dúfam, že prispeje k dosiahnutiu zmeny.“

image
Benedict Rogers

Lan Guoyu, predsedníčka Európskeho združenia taiwanských žien a členka Poradného výboru Čínskej republiky pre zámorské záležitosti, v liste uviedla: „Pochádzam z Taiwanu a do Veľkej Británie som prišla po ukončení univerzity na Taiwane. V Británii žijem už viac než 40 rokov.“

„V Londýne som v kontakte s Falun Gongom viac ako 20 rokov. Čo sa týka popularity Falun Gongu v Británii, proces rastu je jasne viditeľný.“

„Falun Gong nie je populárny len v čínskej spoločnosti, ale je tiež vysoko cenený v západnej spoločnosti. Jeho prínos je mimoriadny. Tento rok si pripomíname 30. výročie predstavenia Falun Dafa vo svete. Vyjadrujem svoje osobné uznanie a blahoželanie. Želám si, aby sa Falun Dafa vo svete šíril a praktizoval po milióny rokov.“

Medzi vysokými predstaviteľmi, ktorí poslali správy pri príležitosti Svetového dňa Falun Dafa, boli aj Rt Hon Lord John Kilclooney zo Severného Írska a Cllr Sharon Holder, poslankyňa za Fulham v Londýne. Všetci vo svojich listoch vyjadrili podporu a zablahoželali praktizujúcim na zhromaždení.

image
Rt Hon Lord John Kilclooney zo Severného Írska

 

image
Poslankyňa Cllr. Sharon Holder

Pozadie: Čo je Falun Dafa a prečo ho ČKS prenasleduje?

Falun Dafa (známy aj ako Falun Gong) bol prvýkrát na verejnosti vyučovaný pánom Li Chung-č’ v roku 1992, v čínskom meste Changchun. Tejto duchovnej praxi sa v súčasnosti venujú ľudia vo viac ako 100 krajinách a regiónoch sveta. Milióny priaznivcov, ktorí prijali učenie založené na princípoch Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a naučili sa päť cvičení, zaznamenali zlepšenie zdravotného stavu a duševnej pohody.

20. júla 1999 spustil zo závisti a strachu zo straty kontroly nad obyvateľstvom bývalý vodca Čínskej komunistickej strany, Jiang Zemin, prenasledovanie Falun Gongu.

Webstránka Minghui.org za posledných 20 rokov potvrdila smrť tisícok praktizujúcich Falun Gongu následkom prenasledovania. Skutočné číslo je však pravdepodobne omnoho vyššie. Mnohí boli za svoju vieru uväznení a mučení.

Existujú konkrétne dôkazy, že ČKS povoľuje odbery orgánov zadržaným praktizujúcim, ktorí sú takto vraždení na účely nelegálnych transplantácií orgánov.

Pod Jiangovým osobným vedením ČKS zriadila Úrad 610, organizáciu s mocou prevyšujúcou policajný i súdny systém a s jedinou funkciou – vykonávať prenasledovanie Falun Gongu.

Kľúčové slová: