[Oslava Svetového dňa Falun Dafa] Spomienky na predstavenie Falun Dafa v mojom rodnom meste (1. časť)

(Minghui.org) Pochádzam z malého mesta v severovýchodnej Číne, ktoré susedí s riekami Heilongjiang a Lalin. V máji 1994 sa tu ústnym podaním začala šíriť starobylá kultivačná prax Falun Dafa. Odvtedy bolo toto malé mesto svedkom mnohých dojímavých príbehov, ktoré ukazujú, aký je Falun Dafa úžasný a ako praktizujúci potvrdzovali Falun Dafa počas prenasledovania.

Predstavenie Falun Dafa

V apríli 1994 sa päť ľudí z môjho rodného mesta zúčastnilo siedmeho seminára Falun Dafa, ktorý usporiadala Asociácia pre vedecký výskum čchi-kungu v Changchune v posluchárni paláca Mingfang na Jilinskej univerzite. Po návrate povedali o Falun Dafa ďalším ľuďom, ale neurobili nič iné na jeho propagáciu. Čoskoro ho však začalo praktizovať čoraz viac ľudí. V priebehu troch mesiacov začalo Falun Dafa praktizovať viac ako tristo ľudí.

Každé ráno praktizujúci robili cvičenia za sprievodu upokojujúcej hudby v parkoch. Bol to posvätný a upokojujúci pohľad.

Image
Ľudia praktizujúci cvičenia Falun Dafa pred rokom 1999.

Rýchle rozšírenie a popularita Falun Dafa boli spôsobené jeho zázračným účinkom pri liečení chorôb a udržiavaní kondície. Ešte dôležitejšie však bolo, že obnovil dávno stratený zmysel pre morálku: ľudia riešili všetko, s čím sa stretli, úprimne, láskavo a tolerantne. Predstavenie Falun Dafa prinieslo ľuďom nádej a ukázalo im, ako sa vrátiť k svojmu pravému ja – cítili sa ako znovuzrodení.

V tých dňoch ľudia spontánne chodili po práci na cvičebné miesta, aby spoločne robili cvičenia a čítali Fa, bez ohľadu na ich povolanie, vek alebo pohlavie.

Čína bola presiaknutá ateistickou ideológiou komunizmu presadzujúcou „boj“ proti Bohu a proti sebe navzájom. Zavedenie Falun Dafa im pripomenulo ich dávno stratenú kultúru a prinieslo prudký nárast morálky ľudí. To krátke obdobie, keď praktizujúci mohli otvorene praktizovať Falun Dafa, je pre tých, ktorí boli pri tom, stále nezabudnuteľné.

Ako praktizujúci šírili Dafa

Štyri roky, od júla 1995 do júla 1999, praktizujúci predstavovali Falun Dafa vo všetkých okolitých mestách, okresoch a dedinách. V skupinkách po dvoch alebo troch chodili na vidiek, kde púšťali videá s Majstrovým učením a ponúkali ľuďom, že ich budú zadarmo učiť cvičenia.

Do odľahlých dedín zvyčajne jazdili na bicykloch a rozprávali ľuďom, ako im Dafa prospieva po fyzickej a duševnej stránke. Počas obdobia žatvy cez deň pomáhali na poliach a v noci púšťali videá s Majstrovým učením.

V zime museli chodiť na bicykloch v prudkom vetre a snehu. V daždivých dňoch niekedy padali na zablatených poľných cestách. Napriek mnohým nepredvídaným ťažkostiam, s ktorými sa stretli, praktizujúci chodili od mesta k mestu, aby predstavili Falun Dafa ďalším ľuďom. Cvičebné miesta a skupiny na štúdium Fa boli zakladané jedna za druhou.

V apríli a máji 1998 sa stovky ľudí zo štrnástich miest a dedín spojili, aby propagovali Dafa na vidieckych jarmokoch. Skupiny mladých praktizujúcich jazdili vpredu na motocykloch, za nimi nasledovali bicykle, vozy ťahané koňmi a trojkolky. Väčšina praktizujúcich išla pešo. Tieto dojímavé scény sú dodnes nezabudnuteľné.

Boli tam ľudia nad 70 rokov a deti od troch rokov. V každej dedine vystavili tabuľu s informáciami o Falun Dafa. Dedinčania ich nadšene vítali pokrikmi: „Falun Dafa je tu! Falun Dafa je tu!“

Dňa 4. apríla 1998 praktizujúci usporiadali skupinové cvičenia pri východnej bráne mesta. Na námestí bolo asi sedemtisíc praktizujúcich. Bola to nádherná scéna a atmosféra bola pokojná a mierumilovná. Silné energetické pole priťahovalo davy ľudí, ktorí cvičenia v úžase sledovali. Keď sa ukážka cvičenia skončila, mnohí ľudia tlieskali a hovorili: „Skvelé! Je to úžasné! Keď sa na to pozerám, cítim sa skvele!“

S pribúdajúcim počtom praktizujúcich ľudí vznikli v dvadsiatich ôsmich mestách a dedinách v okolí môjho rodiska miesta na skupinové cvičenia.

Posledné skupinové cvičenie sa konalo 21. júla 1999, deň po spustení prenasledovania Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Polícia obkľúčila praktizujúcich a potom ich násilne rozohnala.

Aktivity pred prenasledovaním

Po spoločnom študovaní Fa niektorí praktizujúci hovorili o tom, ako realizovali učenie Dafa v každodennom živote, a zdieľali svoje skúsenosti. Mali pocit, že sa rýchlo zlepšili.

Postupne chcelo viac praktizujúcich hovoriť o svojich kultivačných skúsenostiach a rozhodli sa usporiadať malé konferencie. Počas konferencií praktizujúci hovorili o tom, ako im Dafa prospieva po fyzickej a duševnej stránke, a z celého srdca ďakovali Majstrovi Li (zakladateľovi Dafa). Noví praktizujúci sa dozvedeli, aká je kultivácia posvätná, a začali si hlbšie vážiť príležitosť zlepšiť sa.

Praktizujúci tiež usporiadali dve výstavy obrazov a kaligrafie. Počas druhej výstavy, ktorá sa konala v máji 1998, bolo vystavených viac ako 300 kaligrafií, obrazov, výšiviek a iných diel. Ako povedal jeden praktizujúci: „Každý ťah, steh a slovo vyjadruje úctu k Falun Dafa a vďaku Majstrovi.“

Po pozretí si umeleckých diel vytvorených praktizujúcimi Falun Dafa mnohí návštevníci začali praktizovať Falun Dafa.

V roku 1999 bola tretia výstava zrušená kvôli prenasledovaniu. Všetky umelecké diela boli skonfiškované a zničené.

Začína sa prenasledovanie

Po 20. júli 1999, keď sa začalo prenasledovanie, mnohí praktizujúci obetovali svoje životy, aby apelovali za Falun Dafa a napravili ohováranie, ktoré ČKS vysielala vo svojich štátnych médiách.

S cieľom vyvinúť nátlak na praktizujúcich, aby sa vzdali svojej viery, miestne orgány urobili všetko, čo mohli, aby praktizujúcich prenasledovali, vrátane zatýkania, väznenia a mučenia. Zadržiavacie centrá boli plné praktizujúcich, takže miestne úrady zriadili najmenej päť centier na vymývanie mozgov, aby praktizujúcich zadržiavali a vymývali im mozgy.

V roku 2001 starosta sľúbil provinčnej vláde, že „zaručí, že počas čínskeho nového roka v Pekingu nedôjde k žiadnemu apelu praktizujúcich Falun Dafa“. Väčšina miestnych praktizujúcich bola teda počas čínskeho nového roka zatknutá a zadržiavaná v centrách na vymývanie mozgov.

Len v jednom veľkom centre na vymývanie mozgov v centre mesta bolo uväznených takmer 1 000 ľudí vrátane ľudí vo veku 80 rokov a detí vo veku od troch rokov. Boli zadržiavaní až do júna 2001. Praktizujúci boli bití, nútení stáť celé hodiny (forma mučenia), nútení stáť vonku v zime a násilne kŕmení. Viac ako osemdesiat ľudí bolo poslaných na prevýchovu prostredníctvom pracovných táborov.

Spustenie výroby materiálov

Pod vplyvom nespravodlivého zaobchádzania a bez možnosti odvolania sa a domáhania sa spravodlivosti sa praktizujúci Falun Dafa rozhodli objasniť ľuďom pravdu a potvrdzovať ju svojimi vlastnými prostriedkami.

Praktizujúci začali tlačiť materiály a distribuovať ich, ale výrobné miesto čoskoro objavili agenti ČKS a zničili ho. Museli začať od nuly. Prenajali si priestory od ľudí, ktorí ich podporovali, a sami sa učili, ako materiály vyrábať.

Praktizujúci platili za vybavenie a spotrebný materiál. Keďže mnohí praktizujúci prišli o prácu, pretože sa odmietli vzdať svojej viery, mnohí mali finančné problémy. Vedeli však, aké naliehavé je objasniť ľuďom pravdu, a tak dávali všetko, čo mohli. Keď praktizujúci zodpovedný za nákup vybavenia dostal ich príspevky, rozplakal sa, pretože väčšina peňazí bola v drobných minciach.

Používanie rôznych spôsobov objasňovania pravdy

Praktizujúci používali mnoho spôsobov, ako ľuďom objasniť skutočnú situáciu prenasledovania. V noci chodili von a na verejných miestach vyvesovali informačné materiály objasňujúce pravdu. Počas festivalov vyvesovali malé trojuholníkové vlajky z farebného papiera s nápisom „Falun Dafa je dobrý“. Na stromy vešali malé transparenty s nápisom „Falun Dafa je dobrý“.

Niektorí praktizujúci v noci nastriekali na steny farbou slová „Falun Dafa je dobrý“. Mnohokrát boli slová stále jasne viditeľné aj potom, čo sa ich polícia pokúsila zamaľovať bielou farbou.

Jednej noci, keď praktizujúci na stenu písal posledný znak z „Falun Dafa je dobrý“, prišlo policajné auto. Dokončil to a stihol ujsť.

 

(na pokračovanie)