Pri príležitosti 23. výročia prenasledovania Falun Gongu bol 38 vládam predložený nový zoznam páchateľov

(Minghui.org) 20. júla tohto roku uplynulo presne 23 rokov odkedy Čínska komunistická strana (ČKS) začala prenasledovať Falun Gong. Počas uplynulých dvoch týždňov praktizujúci Falun Gongu v 38 krajinách zostavili a predložili svojim vládnym predstaviteľom nový zoznam páchateľov zapojených do prenasledovania a vyzvali ich, aby voči nim vyvodili zodpovednosť. Praktizujúci navrhujú, aby tieto krajiny zakázali páchateľom prenasledovania a ich rodinám vstup a zmrazili ich majetok v daných štátoch.

Medzi tieto krajiny patria Spojené štáty, Veľká Británia, Kanada, Austrália, Nový Zéland a 23 krajín Európskej únie vrátane Francúzska, Talianska, Španielska, Holandska, Poľska, Belgicka, Švédska, Rakúska, Írska, Dánska, Fínska, Česka, Portugalska, Grécka, Maďarska, Slovenska, Luxemburska, Chorvátska, Slovinska, Lotyšska, Estónska, Cypru a Malty. Okrem toho sa zapojilo 10 krajín Ázie, Európy a Ameriky vrátane Japonska, Južnej Kórey, Indonézie, Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska, Izraela, Mexika, Čile a Dominikánskej republiky. Lotyšsko, Čile a Dominikánska republika sa tejto iniciatívy zúčastnili po prvýkrát.

Všetci z páchateľov sa podieľali na prenasledovaní Falun Gongu v Číne. Predložený zoznam obsahuje podrobnosti o ich zločinoch zostavených zo správ Minghui. Predstavitelia amerického ministerstva zahraničných vecí pred troma rokmi uviedli, že informácie poskytnuté praktizujúcimi Falun Gongu boli aj v minulosti dôveryhodné a prezentované profesionálne, čo by mohlo slúžiť ako vzor pre iné organizácie.

Vláda USA každoročne zverejňuje súhrnné správy o stave ľudských práv a náboženských slobôd vo svete, v ktorých sa uvádzajú údaje o prenasledovaní Falun Gongu priamo z platformy webstránky Minghui (napríklad počet odsúdených praktizujúcich, počet zadržaných praktizujúcich, ako aj jednotlivé prípady mučenia či úmrtia).

Podobne ako v prípade predchádzajúcich predložených zoznamov, aj v tomto najnovšom zozname sú uvedení funkcionári ČKS zapojení do prenasledovania na rôznych úrovniach vlády, v rôznych agentúrach a organizáciách. Tu je niekoľko príkladov:

 

* Tang Yijun: tajomník vedúcej skupiny strany a minister spravodlivosti, člen Výboru pre politické a právne záležitosti (PLAC) Ústredného výboru ČKS

* Liu Zhenyu: bývalý námestník ministra spravodlivosti, člen vedúcej skupiny strany

* Shao Lei: bývalý riaditeľ Úradu pre správu väzníc na ministerstve spravodlivosti

* Xu Jiaxin: tajomník vedúcej skupiny strany a predseda vyššieho súdu provincie Jilin

* Ding Shunsheng: tajomník vedúcej skupiny strany a hlavný prokurátor prokuratúry provincie Hebei

* Wei Yanming: predseda Najvyššieho súdu provincie Hebei, tajomník vedúcej straníckej skupiny, člen provinčnej prokuratúry

* Zhang Jiatian: tajomník vedúcej straníckej skupiny a predseda Najvyššieho súdu Shandong, predseda Inštitútu pre vzdelávanie sudcov Shandong

* Bi Baowen: bývalý viceguvernér provincie Heilongjiang, člen vedúcej straníckej skupiny, zástupca straníckeho tajomníka PLAC, riaditeľ provinčného policajného oddelenia, tajomník straníckeho výboru a hlavný inšpektor

* Ma Tingdong: zástupca riaditeľa úradu 610 provincie Liaoning, zástupca tajomníka PLAC provincie Liaoning

* Lin Zhimin: tajomník vedúcej straníckej skupiny a riaditeľ odboru spravodlivosti provincie Liaoning, politický riaditeľ provinčného úradu pre správu väzníc, člen PLAC provincie Liaoning

* Lin Fenghai: bývalý člen stáleho výboru provinčného výboru strany Shandong, tajomník PLAC Shandong, podpredseda provinčnej politickej poradnej konferencie

* Yi Zhenli: zástupca straníckeho tajomníka PLAC provincie Henan, riaditeľ Úradu 610

* Fan Huaping: člen vedúcej straníckej skupiny vlády provincie Shandong, viceguvernér, zástupca tajomníka PLAC provincie Shandong, stranícky tajomník a riaditeľ provinčného policajného oddelenia, prezident policajnej akadémie provincie Shandong

* Liu Jianmin: zástupca riaditeľa a zástupca straníckeho tajomníka ministerstva spravodlivosti provincie Hebei, riaditeľ provinčného úradu väzenskej správy, tajomník straníckeho výboru

* Feng Gang: člen straníckeho výboru a zástupca riaditeľa ministerstva spravodlivosti provincie Jilin, stranícky tajomník a riaditeľ provinčného úradu väzenskej správy

* Liu Yazhou: zástupca primátora mesta Harbin v provincii Heilongjiang, člen straníckej skupiny Harbin, riaditeľ a stranícky tajomník policajného oddelenia Harbin, hlavný inšpektor, riaditeľ úradu vedúcej skupiny pre koordináciu bezpečnosti mestskej správy presadzovania práva

* Wu Zhe: bývalý hlavný prokurátor mesta Dalian, provincia Liaoning

* Jian Biao: zástupca straníckeho tajomníka Čínskej ľudovej politickej poradnej konferencie (CPPCC) v Shenyang v provincii Liaoning, bývalý stranícky tajomník mesta Chaoyang v provincii Liaoning

* Yang Mingxin: riaditeľ ženskej väznice v provincii Heilongjiang

* Shi Genghui: Politický riaditeľ ženskej väznice Heilongjiang

* Tao Shuping: vedúci deviatej cely ženskej väznice Heilongjiang

 

Páchatelia strednej a nižšej úrovne v tomto v zozname nie sú uvedení.

Sankcie voči porušovateľom ľudských práv sa uplatňujú v čoraz viac krajinách. Globálny Magnitského zákon prijatý v roku 2016 mal pôvodne platiť v USA šesť rokov a jeho platnosť sa mala ukončiť 23. decembra 2022. Americký Kongres však tento rok zákon aktualizoval tak, aby sa stal trvalým.

Predstavitelia Ministerstva zahraničia z USA vyzvali náboženské organizácie, aby predložili zoznamy páchateľov trestných činov porušujúcich ľudské práva. Uviedli tiež, že na vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom sú k dispozícii rôzne právne opatrenia.

Okrem globálneho Magnitského zákona existuje aj oddiel 7031 písm. c) Zákona o rozpočtových prostriedkoch ministerstva zahraničných vecí, zahraničných operácií a súvisiacich programov, ktorý sa týka porušovania ľudských práv. Okrem toho existujú zákony o všeobecnom prisťahovalectve a bezpečnosti hraníc. Predstaviteľ z ministerstva zahraničných vecí USA uviedol, že vždy existuje aspoň nejaké uplatniteľné právne opatrenie. Hoci právne postupy týkajúce sa globálneho Magnitského zákona môžu byť komplikované, iné zákony sa uplatňujú jednoduchšie a môžu sa vzťahovať na páchateľov aj ich rodinných príslušníkov. Pri odmietnutí udelenia víz tiež nie je potrebné podávať vysvetlenia, keďže získanie povolenia na udelenie víza je výsadou. Samotní páchatelia v takom prípade vedia, prečo mohli byť ich žiadosti o víza zamietnuté, aj keď dôvod nemusí byť zverejnený.

Momentálne boli prijaté zákony o zodpovednosti voči ľudským právam v USA, Kanade, Veľkej Británii, Austrálii a vo všetkých 27 krajinách EÚ. Hoci Nórsko nie je súčasťou EÚ, má tiež zákon o uplatňovaní medzinárodných sankcií voči porušovateľom ľudských práv. O podobných zákonoch diskutuje aj parlament a skupiny pre ľudské práva v Japonsku. Hovorí sa o tom, že japonská vláda sa môže odvolávať na existujúce zákony týkajúce sa zahraničného obchodu a sankcionovať porušovateľov ľudských práv prostredníctvom zmrazenia majetku alebo odopretia vstupu do krajiny.

Západné krajiny si tiež vymieňajú informácie o porušovateľoch ľudských práv. USA, Kanada a Veľká Británia v tejto oblasti úzko spolupracujú na pravidelných, každoročných medzivládnych stretnutiach. Pozývajú na ne i prenasledované náboženské skupiny (vrátane Falun Gongu). Na týchto stretnutiach sa diskutuje o politikách a postupoch v oblasti zákonov o zodpovednosti za ľudské práva. Zvažujú sa aj otázky a návrhy prenasledovaných skupín.

Na druhom výročnom Medzinárodnom samite o náboženskej slobode, ktorý sa konal koncom júna 2022 vo Washingtone, boli horúcou témou sankcie voči páchateľom, ktorí popierajú náboženskú slobodu. Táto téma bola na konferencii prijatá s veľkým záujmom. Stánok praktizujúcich Falun Gongu navštívili aj predstavitelia amerického ministerstva zahraničných vecí pre bezpečnosť a ľudské práva. Po vypočutí si informácií o prenasledovaní v Číne uviedli, že je to jednoducho nepredstaviteľné a že ide o genocídu.

Akákoľvek forma prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu je nezákonná a páchatelia budú nakoniec braní na zodpovednosť. Na tomto mieste varujeme páchateľov, aby neriskovali, pretože je len otázkou času, kedy budú zaradení na sankčný zoznam v západných krajinách. Pokračovanie v prenasledovaní by týmto osobám a ich rodinám zabránilo cestovať, študovať, podnikať alebo usadiť sa v týchto krajinách. Ak by títo ľudia prestali so svojím nevhodným správaním, mohli by ešte vykonať skutky, ktorými by praktizujúcim Falun Gongu vynahradili straty, ktoré spôsobili.

V boji medzi dobrom a zlom si všetci vyberáme, na ktorej strane budeme stáť. Tí, ktorí pracujú v orgánoch činných v trestnom konaní, prokurátori, sudcovia a dozorcovia vo väzenských zariadeniach, majú chrániť a presadzovať spravodlivosť pre nevinných. Na základe pokynov Úradu 610 však nasledujú politiku prenasledovania s cieľom poškodiť nevinných praktizujúcich. Keď príde deň, kedy sa ČKS bude zodpovedať za svoje zločiny proti praktizujúcim, neuniknú spravodlivosti. Úprimne dúfame, že prestanú nasledovať ČKS a robiť zlé skutky, aby tak  pomohli praktizujúcim Falun Gongu, ako aj sebe.