Fórum oGate a Tiandixing

(Minghui.org) Fórum Tiandixing spoločnosti Minghui je technická platforma, ktorá poskytuje služby pre miesta výroby materiálov v pevninskej Číne a pomáha im riešiť technické problémy pri výrobe materiálov na odhaľovanie prenasledovania Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Radi by sme pripomenuli všetkým praktizujúcim v pevninskej Číne, ktorí používajú Tiandixing, aby si skontrolovali, či používajú primerané bezpečnostné opatrenia. Kdekoľvek nájdeme bezpečnostné medzery, či už sa týkajú počítačového vybavenia alebo našich vlastných myšlienok, musíme okamžite vykonať potrebné zmeny a medzery odstrániť, aby sme sa vyhli problémom. Keď budeme dobre kráčať po svojich cestách, nebude tam vonkajšie zasahovanie.

Pokiaľ ČKS nepadne, musíme zachovať racionálny prístup k bezpečnostným opatreniam tým, že budeme brať túto záležitosť vážne a nepoľavíme v ostražitosti.

 

Vydavatelia Minghui

27. septembra 2022

 

* * *

 

Súvisiace informácie pre referenciu

Fórum Tiandixing zostávalo viac ako 10 rokov nenápadné a fungovalo hladko, ale v posledných rokoch bolo nútené prejsť niektorými zmenami, najmä kvôli pripútanostiam praktizujúcich. Po zatknutí hlavných pracovníkov technickej podpory oGate v pevninskej Číne získali špióni ČKS skutočné informácie o veľkom počte používateľov oGate (vrátane ich IP adries a informácií o bankových platbách). Odhalení boli aj niektorí kľúčoví pracovníci technickej podpory spoločnosti oGate mimo Číny a špióni ČKS získali aj ich informácie.

Niektorí zo zatknutých pracovníkov technickej podpory oGate raz navštívili Tiandixing a použili platformu a dobrú povesť Minghui na propagáciu oGate, chválenie sa, nábor ľudí a získavanie kontaktných informácií na iných praktizujúcich. V dôsledku toho bolo do incidentu oGate zapletené aj fórum Tiandixing.

Okrem pracovníkov technickej podpory oGate mimo Číny sa niektorí praktizujúci, ktorí sa presťahovali z Číny do iných krajín, naďalej spoliehajú na zdroje Tiandixing pre svoje osobné potreby. Zamestnanci oGate sa však používaním Tiandixing vôbec netaja a sú ním známi, pričom úplne ignorujú bezpečnostné pravidlá a výrazne komplikujú udržiavanie nenápadného a bezpečného profilu platformy.

 

* * *

 

Pripomienka pre praktizujúcich

oGate poskytuje takzvanú službu na prístup k necenzurovanému online obsahu „bez potreby obchádzať firewall“. Ak sa podarí zaistiť jej základnú bezpečnosť, táto služba by mohla ľuďom v Číne poskytnúť jednoduchý spôsob prekonania internetovej blokády ČKS. Pokiaľ však ČKS stále existuje, neodporúčame, aby praktizujúci v pevninskej Číne túto službu používali. Praktizujúci, ktorí majú skúsenosti s používaním internetu v pevninskej Číne, sa jej vždy vyhýbajú. Toto naše upozornenie je skôr pre neskúsených používateľov vrátane tých, ktorí sa práve naučili pristupovať k necenzurovanému online obsahu, nových praktizujúcich a praktizujúcich, ktorí práve vystúpili vpred a začínajú objasňovať fakty.