Milosrdenstvo voči môjmu bratovi sa dotklo jeho srdca a vystúpil z ČKS

(Minghui.org) Čínska komunistická strana (ČKS) ma prenasledovala, pretože praktizujem Falun Dafa. Keď ma prepustili z tábora nútených prác, manželka mi povedala, že môj brat jej navrhol, aby sa so mnou rozviedla. Nezazlieval som mu to a namiesto toho som sa rozhodol správať sa k nemu so súcitom, ktorý som si vykultivoval vďaka prispôsobovaniu sa Fa.

Na druhý deň som išiel navštíviť mamu do domu mojej sestry a stretol som tam aj brata. Povedal: „Takže praktizujúcim Falun Dafa tiež záleží na ich rodinách!?“ Vedel som, že bol oklamaný klamstvami zlej ČKS. Povedal som mu, aký je Dafa úžasný. O niekoľko dní neskôr prišiel ku mne domov a dal mi 500 yuanov.

Brat mal na svojom pracovisku ma starosti výrobu. Ako pozoroval moje správanie, jeho postoj voči Dafa sa postupne menil. Keď jeho pracovisku zadali zákazku, vždy mi ponúkol prácu. Konal som v súlade so štandardom Fa Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Jeho zamestnávateľ ma neskôr požiadal, aby som v našej komunite robil prestavby a údržbu domov. Všetci majitelia boli s mojou prácou spokojní a rovnako aj môj brat.

Istý dodávateľ usporiadal večeru a brat ma vzal so sebou. Keď mi dodávateľ nalial víno, brat zvolal: „Je praktizujúci Falun Dafa a nepije alkohol. Ale ak máš nejakú prácu, prosím, obráť sa naňho.“ Úplne sa zmenil a namiesto odporovania mojej kultivačnej praxi ju začal podporovať.

Neskôr sa brat stal projektovým manažérom. Nikdy som ho neobťažoval a neprijímal som od neho žiadne dary. On aj jeho manželka mi začali skutočne dôverovať a obaja uznávajú Dafa.

Prerobil som pre neho tri domy. Keď ma vyplácali, švagriná sa ani nepozrela na účty, ktoré som jej dal. Pomyslel som si: Nie som to ja, komu dôveruje; je to Falun Dafa. Neskôr som vzal našu matku zo sestrinho domu k sebe a staral som sa o ňu. Aj ona uznala Dafa. Zomrela vo veku 93 rokov. Všetci moji súrodenci boli dojatí tým, čo som urobil.

Keď v roku 2004 The Epoch Times uverejnili Deväť komentárov ku komunistickej strane, s bratom som sa rozprával o vystúpení z ČKS. Povedal som mu aj o skale v provincii Guizhou a o tom, ako sa rozlomila a v jej vnútri sa našli čínske znaky s nápisom „Čínska komunistická strana je odsúdená na zánik“. Mnohí vedci skúmali tieto znaky a zistili, že vznikli prirodzene. Potom som ho požiadal, aby vystúpil z ČKS a nestal sa tak jej obetným baránkom a nebol zničený spolu s ňou. Nakoniec pochopil pravdu a súhlasil s vystúpením. Trvalo mi to štyri roky!

S bratom sme sa raz vrátili do rodného mesta, aby sme sa zúčastnili na svadbe bratrancovho dieťaťa. Ďalší bratranec nás pozval k sebe domov. Objasnil som mu fakty o Dafa a navrhol som mu, aby vystúpil z ČKS.

Je riaditeľom strednej školy a povedal, že v jeho škole pracujú praktizujúci, takže už trochu Falun Dafa poznal. Povedal som mu, že ČKS urobila príliš veľa zlých vecí, a že ak zostane jej členom, bude zničený spolu s ňou. Spomenul som skalu v Guizhou, no môj bratranec tomu neveril. V tej chvíli tam však bol aj brat a povedal, že bol na exkurzii v Guizhou a videl tie znaky na vlastné oči. Bratranec povedal: „Dobre, vystúpim z ČKS.“ Nie som si istý, či brat niekedy naozaj navštívil Guizhou.

Počas mojej práce na prestavbách som sa stretával s mnohými ľuďmi. Keď dodávatelia doniesli piesok, cement alebo dosky, vždy som im zaplatil niečo navyše. Mali pocit, že som veľmi milý; hovorili, že všetci ostatní ich ukracujú, a chceli vedieť, prečo im platím viac. Povedal som, že som praktizujúcim Falun Dafa a náš Majster nám hovorí, že k druhým sa máme správať láskavo, byť dobrým človekom a pomáhať iným ľuďom. Využil som túto príležitosť na to, aby som im povedal fakty o Dafa a vyzval som ich, aby vystúpili z ČKS. Všetci prijali moje slová a väčšina z nich vystúpila z ČKS alebo jej pridružených organizácií.

Niektorí majitelia domov, na ktorých som pracoval, ma požiadali, aby som ich zobral na nákup materiálov. Obchody mi niekedy ponúkli zľavu, nikdy som ju ale neprijal. Raz sme nakúpili tehly v hodnote viac ako desaťtisíc yuanov. Predavačka mi ponúkla zľavu, ale ja som ju odmietol. Bola prekvapená a povedala, že ešte nikdy nevidela človeka, ktorý by odmietol zľavu. Zvedavo sa na mňa pozrela. Vysvetlil som jej, že my, praktizujúci Falun Dafa, neprijímame veci, ktoré by sme prijímať nemali.

Niekoľkokrát som tiež pomohol ľuďom kúpiť nábytok. Predajca mi potom chcel dať peniaze – išlo o tisíce yuanov. Odmietol som to. Predajca bol veľmi dojatý a od tej doby hovoril ľuďom, že Falun Dafa je dobrý. To isté robili aj zamestnanci obchodu. Keď som im povedal pravdu o Dafa, verili mi a súhlasili, že vystúpia z organizácií ČKS.

Väčšina majiteľov domov, pre ktorých som robil prestavby, vystúpila z ČKS a jej pridružených organizácií. Používal som kvalitné materiály a najímal kvalifikovaných pracovníkov. Moji klienti často prerábali domy pre novomanželov, ktorí sa do nich išli nasťahovať. Mnohí z nich ma dokonca pozývali na svadby. Niektorí majitelia boli štátni úradníci. Snažil som sa teda objasniť fakty o Dafa aj im. Keď som jednému vedúcemu audítorského oddelenia povedal, že ČKS sa zrúti, neveril mi. Potom som mu ukázal video so znakmi na skale v Guizhou. Uveril mi a vystúpil z ČKS.

Za viac ako 20 rokov kultivácie som prešiel mnohými vzostupmi a pádmi. Vďaka Majstrovej ochrane som na svojej ceste pokračoval hladko až dodnes. Budem usilovnejší a budem dobre kráčať po ceste, ktorú pre mňa Majster usporiadal.