O sile vysielania spravodlivých myšlienok pri záchrane uväznených praktizujúcich

(Minghui.org)  V septembri 2014 zatkli moju mladšiu sestru spolu s ďalšími siedmimi praktizujúcimi. S ostatnými sme potom pracovali na ich záchrane. Jedným z hlavných prvkov našich snáh bolo vysielanie spravodlivých myšlienok s cieľom odstrániť zlé faktory v iných dimenziách, ktoré stáli za zatknutím praktizujúcich. Chcel by som sa podeliť o svoje skúsenosti z toho obdobia, ako aj o scény, ktoré mi pri vysielaní spravodlivých myšlienok ukázal Majster Li (zakladateľ Falun Dafa).

Účel vysielania spravodlivých myšlienok

Majster nám povedal:

„Mnoho ľudí vysiela spravodlivé myšlienky povrchne. Ak neočistíte tieto veci vo vašom tele, ovplyvní to vašu kultiváciu. Ale tie veci môžu byť odstránené pomocou jednej myšlienky. Keď vaše spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, keď vaše spravodlivé myšlienky nedokážu vystúpiť, nebudú fungovať.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v San Franciscu 2014“)

Nasledovali sme Majstrovo učenie a všetci sme sa pozerali dovnútra. Verili sme, že hoci sa toto trápenie zdá byť zamerané na týchto osem praktizujúcich, v skutočnosti je určené všetkým praktizujúcim v našej oblasti. V skutočnosti pomáhali oni nám a nie my im.

Opakovane sme študovali článok „Základy pre vysielanie spravodlivých myšlienok a harmonogram vysielania spravodlivých myšlienok v určený čas po celom svete (2. aktualizácia)“ uverejnený na webovej stránke Minghui v marci 2005, ktorý objasňuje požiadavky a podstatu vysielania spravodlivých myšlienok.

Zamysleli sme sa aj nad našimi základnými cieľmi pri vysielaní spravodlivých myšlienok. Robiť to preto, aby sme chránili seba alebo iných praktizujúcich pred prenasledovaním, bol do istej miery sebecký cieľ. Malo by sa to robiť pre druhých a naším cieľom by malo byť zabrániť všetkým životom, aby sa podieľali na prenasledovaní Dafa, a vyslobodiť ich zo lží Čínskej komunistickej strany. Osobne verím, že práve toto chce Majster.

Keď sme si ujasnili princípy Fa, všetko čo sme robili, išlo dobre. Vysielanie spravodlivých myšlienok je jednou z troch vecí, o ktoré nás Majster žiada, a počas nápravy Fa je to dôležité pre každého jedeného praktizujúceho. Preto som si každý večer určil hodinu času na vysielanie spravodlivých myšlienok s ostatnými praktizujúcimi.

Spolu sme tiež navštívili miestne policajné oddelenie, Úrad 610, prokuratúru, súd a iné štátne úrady, aby sme im objasnili pravdu a doručili listy s informáciami o Dafa a o prenasledovaní, ktoré pripravili miestni praktizujúci.

Rozlišovanie medzi Majstrovými usporiadaniami a usporiadaniami starých síl

Všetky myšlienky a činy, ktoré nie sú v súlade s Fa boli usporiadané starými silami, nie Majstrom. Či už ide o mučenie praktizujúcich, väznenie alebo finančné prenasledovanie, všetko to usporiadali staré sily. Bez ohľadu na to, aké chyby sme urobili, Dafa má pre nás mechanizmus, ktorý nám umožní uvedomiť si náš problém a napraviť sa.

Majster povedal:

„‚Ja som učeník Li Hongzhi-ho, nechcem iné usporiadania a ani ich neuznávam‘ – potom sa to neodvážia robiť. Takže všetko sa dá vyriešiť. Naozaj to dokážete spraviť, nie to len povedať, ale to aj uskutočniť, a Majster pre vás určite spraví konečné rozhodnutie.“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu, 2003“)

So silnou vierou vo Fa a Majstra negujeme usporiadania starých síl a všetko zverujeme do rúk Majstra. Keď sú naše myšlienky v súlade s Fa, Majster nám pomôže rozložiť zlo a všetko napraviť.

V októbri 2014 boli títo ôsmi praktizujúci jednotlivo súdení na okresnom súde. Keď sa konal proces s mojou sestrou, jej syn a ja sme išli do súdnej siene spolu s jej právnikom. Keďže iba dvaja ľudia mohli vstúpiť dovnútra, ostatní praktizujúci zostali vonku, vysielali spravodlivé myšlienky a objasňovali pravdu polícii a iným úradníkom pred budovou súdu. Do súdnej siene sa prišli pozrieť mnohí úradníci z dedín a mestskej samosprávy. Vysielal som spravodlivé myšlienky, aby mohli byť spolu s ostatnými v súdnej sieni zachránení.

Právnik jasne uviedol, že Falun Gong bol v Číne vždy legálny. Moja sestra povedala sudcovi, že Jiang Zemin zneužil svoju moc na spustenie prenasledovania, a že prax založená na Pravdivosti-Súcite-Znášanlivosti nie je sekta.

Súdna sieň sa stala bojiskom dobra a zla. Počas vysielania spravodlivých myšlienok som v inej dimenzii videl, že nad vrchom súdnej budovy sa vznáša veľká ruka, ktorá vrhá veľkú sieť. Potom ruka uchopila sieť a zdvihla ju. Bola plná hadov rôznych veľkostí. Ruka bola taká obrovská, že som ju ani nedokázal vidieť celú. Uvedomil som si, že je to Majstrova ruka a nemohol som zadržať slzy.

Vedúci miestneho Úradu 610 nečakane povedal praktizujúcim pred budovou súdu a ostatným členom rodiny, že keď bude sestra odchádzať, môžu sa s ňou ísť porozprávať do súdnej siene. V tej chvíli sme cítili, že srdcia nás všetkých sú prepojené. Poďakovali sme Majstrovi za usporiadanie takejto výnimočnej príležitosti.

Prípady praktizujúcich boli o niekoľko týždňov neskôr presunuté na mestský stredný súd. Spolu s praktizujúcim, ktorý je v tom meste koordinátorom sme sa aj s právnikom vybrali na stretnutie so sudcom do budovy súdu. Kvôli prísnym bezpečnostným opatreniam bol dovnútra vpustený len právnik. Vonku sme vysielali spravodlivé myšlienky, aby sme odstránili zlé elementy a zachránili všetky vnímajúce bytosti, ktoré sú v tom zapojené.

V inej dimenzii som videl, že budova súdu je celá tmavá a vedľa nej je studňa, ktorá je hlboká a plná červov. Jeden sudca bol dole v studni. Povedal som mu, aby recitoval „Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré“ a že Majster Li ho zachráni. On tomu však neveril. Išiel som ďalej a uvidel som ďalšiu studňu. Bola väčšia a plná čiernych hadov. Bál som sa a neodvážil som sa ísť ďalej. Vtom sa z neba zniesli verše pre vysielanie spravodlivých myšlienok a zapečatili studňu so všetkými hadmi vo vnútri. Dva malé hady, ktoré unikli zo studne, sa premenili na popol, keď okolo prefúkol vánok. Keď sa studňa znovu otvorila, všetky hady vnútri sa premenili na popol.

Sile spravodlivých myšlienok sa nič nevyrovná. Uvedomil som si, že keď som šiel na súd, mal som pripútanosť k strachu. Majster mi ukázal tieto scény, aby ma povzbudil a uistil, že nad nami neustále bdie.

Vysielanie spravodlivých myšlienok v blízkosti zadržiavacieho centra

Raz týždenne som tiež chodil vysielať spravodlivé myšlienky k zadržiavaciemu centru. Raz som videl sám seba ako obrovského Budhu a zadržiavacie centrum bolo ako mravec pri mojich prstoch. Keď som sa pozrel hore, uvidel som Majstra, svätého a majestátneho Budhu, a ja som bol pri jeho prstoch. Chcel som sa dotknúť Majstrovho prsta, ale bol príliš vysoký, aby som naň dosiahol. Majstrovo telo malo mnoho vrstiev dimenzií, čím vyššia vrstva, tým väčšie telo, a takto sa to rozprestieralo do nekonečna.

Objavil sa obrovský buldozér a odhrnul zadržiavacie centrum. Miesto kde stálo sa okamžite premenilo na nádhernú krajinu s vysokými stromami a kvetmi; poliami pšenice, kukurice a sóje; horami a riekami. V diaľke som videl modré more so všetkými druhmi morských živočíchov a jemným pieskom pri brehu. V piesku boli dva rady zlatých trblietavých ihličiek.

V mysli mi preblesli Majstrove slová:

„Veľké vlny zmývajú piesok, takáto je kultivačná prax a čo zostane, je opravdivé zlato.“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun)

Keď som písal toto zdieľanie, zrazu som si uvedomil, že táto scéna znázorňuje, aké krásne to bude po záchrane polície, väzňov a všetkých ľudí vďaka spoločnému úsiliu praktizujúcich vo vnútri i mimo väznice. Právnik mojej sestry mi povedal, že vo väzení pomohla 60 ľuďom pochopiť zlú povahu Čínskej komunistickej strany a vystúpiť z nej a z jej pridružených organizácií.

Vytrvalé vysielanie spravodlivých myšlienok môže mať veľký vplyv na akékoľvek trápenie a prostredníctvom neho nám môže Majster pomôcť rozložiť všetky zlé veci.

Vyššie uvedené som videl na svojej vlastnej úrovni. Prosím, upozornite na čokoľvek nevhodné.