Ako sa stávam otvorenou a dôstojnou praktizujúcou Falun Dafa

(Minghui.org) Som mladá praktizujúca Falun Dafa z Číny a v auguste tohto roku som prišla do New Yorku študovať na vysokej škole. Počas prvých dvoch mesiacov života v New Yorku som si ťažko zvykala na slobodné a otvorené kultivačné prostredie a potrebovala som si zlepšiť charakter. Chcela by som sa podeliť o to, čo som sa naučila o kultivácii a objasňovaní pravdy.

Zmenšovanie medzery medzi kultiváciou a bežným životom

Viac ako 20 rokov som žila v Číne a hoci som sa odmalička kultivovala spolu s mamou, kvôli prenasledovaniu som sa kamarátom len zriedkavo zmienila o svojej kultivácii. Nemala som veľa skúseností s objasňovaním pravdy a ľuďom som rozprávala hlavne o zinscenovanom sebaupálení a o niektorých zázračných veciach o Falun Dafa z pohľadu tretej strany. Mama sa začala kultivovať pred začatím prenasledovania a viac ako dve desaťročia bola obťažovaná Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Jej osobná sloboda bola obmedzená. Možno preto, že som ju chcela chrániť a neodkultivovala som svoj strach, nikdy som ľuďom nepovedala, že praktizujem Falun Dafa. V bežnom živote som sa držala štandardov Fa a snažila sa byť dobrým človekom, ale nikdy som sa nedostala do bodu, že by som skutočne potvrdzovala Fa.

Keď som sa prvýkrát zapojila do skupinových cvičení v New Yorku, bola som nadšená. Kúpila som si knihy Dafa a žlté tričko. V Číne som študovala Fa osobne s praktizujúcimi, ale po príchode sem som zistila, že väčšina praktizujúcich študuje Fa online. Rozhodla som sa tiež využiť túto možnosť, pretože mi poskytovala väčšiu flexibilitu. Spočiatku som však mala obavy a trochu som sa toho bála, pretože bývam v spoločnom byte so študentkou, ktorá nepraktizuje, a ja bývam v obývačke. Vždy keď okolo mňa spolubývajúca prešla, keď som večer čítala, buď som v polovici vety vypla mikrofón, alebo som stíšila hlas, pretože som sa obávala, že keď ma bude počuť čítať slová ako „kultivácia“, „Budhovia“ a „démoni“, pomyslí si, že som zvláštna. Natoľko som venovala pozornosť zvuku kľúčov a blížiacim sa krokom, že som sa počas štúdia Fa sotva dokázala sústrediť. Vedela som, že takýto kultivačný stav nie je správny, takže som sa pozrela dovnútra a podelila sa o svoje obavy s ostatnými praktizujúcimi v mojej skupine pre štúdium Fa.

Po pozretí sa do svojho vnútra som zistila, že za tým bola moja pripútanosť k nestrateniu tváre. Keďže som v Číne bola kontaminovaná ateizmom, nebrala som kultivačnú prax vážne. Väčšina mladých ľudí je dnes tak pohltená svojimi svetskými túžbami a snahami, že nerozumejú kultivačnej praxi a ani konceptu návratu k svojmu pôvodnému, pravému ja. Jasne chápem, že praktizujúci Falun Dafa majú posvätné poslanie, takže ma bolelo, že som nedokázala potvrdiť Fa otvoreným a dôstojným spôsobom.

Po zdieľaní týchto vecí v našej malej študijnej skupine mi praktizujúci naozaj veľmi pomohli. Jedna praktizujúca mi povedala, že v minulosti zažila podobný stav. Všimla si, že medzi jej bežným životom a kultiváciou vznikla medzera, a čiastočne to bolo preto, že sa obávala, že keby ľuďom povedala, že praktizuje, a potom by jej slová a činy nezodpovedali štandardu, mohla by poškodiť povesť Falun Dafa. Táto medzera však nakoniec len posilnila jej pripútanosti a sťažila jej snahu merať sa pomocou kritérií Dafa v bežnom živote. Poradila mi, aby som prekonala svoje mentálne prekážky a v každom okamihu konala v súlade s Dafa. Moja spolubývajúca sa vďaka tomu všetkému možno dokonca dozvie pravdu o Dafa.

Keď som bola mladšia, mala som problém pochopiť, ako môže byť niekto taký, ako sa píše v Čuan Falune:

„Akonáhle však vykročili z dverí, správali sa odlišne a išli svojou vlastnou cestou, súťažili a bojovali s druhými kvôli sláve a zisku medzi svetskými ľuďmi. Ako by si mohli zvýšiť kung?“ (Prvá lekcia, Čuan Falun)

Teraz chápem, že slová „išli svojou vlastnou cestou“ sa vzťahujú na predstavy a zlé správanie, ktoré si osvojili v bežnej spoločnosti. Kultivácia spočíva v tom, aby sme sa dokázali zdržať boja, keď na nás niekto útočí, a aby sme v každom okamihu konali v súlade s Dafa a dávali na prvé miesto iných. Byť skutočne nepohnutý osobnými záujmami je súčasťou kultivácie. Tvárou v tvár zdegenerovanej ideológii v dnešnej spoločnosti je aj schopnosť držať sa tradičných hodnôt súčasťou kultivácie.

Som nesmierne vďačná ctihodnému Majstrovi za jeho usporiadania, pretože deň potom, ako som sa so svojou študijnou skupinou podelila o tieto problémy, mi jeden z praktizujúcich povedal, že študijná skupina mladých praktizujúcich mi ponúka, aby som sa k nim pridala. Čas mi naozaj vyhovoval, takže som sa pripojila k ich večernému štúdiu. Svojej spolubývajúcej som povedala, že v ten večer budem čítať cez internet a ona mi s radosťou odpovedala, že zostane vo svojej izbe, aby ma nerušila. Keď vyšla von, aby si niečo vzala, pokračovala som v čítaní. Zdalo sa, že psychická prekážka, ktorá ma tak dlho trápila, prirodzene zmizla.

Rôzne druhy zmýšľania prinášajú rôzne výsledky

Začala som chodiť na skupinové cvičenie v Central Parku, zaregistrovala som sa v centre Tuidang pre vystupovanie z komunistickej strany a išla som rozdávať letáky na miesto objasňovania pravdy v čínskej štvrti na Manhattane, ktoré je blízko k miestu, kde bývam. Na tomto mieste je potrebné osloviť chodcov, ktorí sa ponáhľajú a dať im letáky, ktoré predstavujú Dafa a letáky o skoncovaní s ČKS.  Spočiatku som to naozaj nebola zvyknutá robiť. Prešli hodiny a len málo ľudí si odo mňa vzalo letáky. Pri pohľade na predajcov s falošnými značkovými kabelkami a hodinkami v okolí som mala veľmi zlé myšlienky, že tento formát môže v bežných ľuďoch zanechať zlý dojem o Dafa a môže byť stratou času. Stalo sa to na začiatku semestra, keď som mala v škole veľa práce, a keďže som práve prišla z Číny, mala som problém pochopiť, čo profesori učia. Keďže som bola zaneprázdnená, váhala som, či mám ísť rozdávať letáky do čínskej štvrte. Takže keď som sa počas prvých týždňov pripojila k objasňovaniu pravdy v čínskej štvrti, mala som isté obavy a nechuť.

Keď som videla ostatných praktizujúcich, ktorí vytrvalo rozdávali letáky 19 alebo 20 rokov, v daždi alebo pod páliacim slnkom, a každý deň čelili mnohým chladným postojom ľudí a odmietnutiam, ale nikdy sa nevzdali, pripútanosti v mojom srdci sa vytratili. Podelila som sa o to s mamou a ona mi pripomenula, že objasňovanie pravdy na záchranu ľudí je tá najposvätnejšia vec, takže ako by sa to mohlo porovnávať s rozdávaním reklamných letákov obyčajných ľudí? Povedala, že praktizujúci Dafa sú iní ako bežní ľudia, takže by sme sa nemali nechať vyrušiť správaním bežných ľudí.

Uprostred toho všetkého som sa dozvedela, že škola Fei Tian College v Middletowne začala prijímať zahraničných študentov. Veľmi som tam chcela prestúpiť a študovať. Keďže tam však ešte nebolo postgraduálne štúdium pre môj odbor, učiteľ mi poradil, aby som dokončila svoje terajšie štúdium a potom pouvažovala o prestúpení. Spraviť to týmto spôsobom by bolo pravdepodobne efektívnejšie. Počas premýšľania o tom, či prestúpiť alebo nie, som sa cítila nepokojná, a tak som sa pozrela do svojho vnútra. Videla som, že mám pripútanosť, že chcem uniknúť z prostredia bežnej spoločnosti. Rozhodla som sa dokončiť svoje doterajšie štúdium a zamerať sa na objasňovanie pravdy ľuďom okolo seba s múdrosťou.

Dva týždne som nechodila objasňovať pravdu do čínskej štvrte a potom som sa vrátila so zmenou v myslení. Rozdávala som letáky s úsmevom. Starších ľudí som zdravila slovami: „Dobré ráno! Pozrite si tento leták. Prajem vám veľa zdravia!“ Turistov som vítala: „Vitajte v čínskej štvrti! Spoznajte pravú čínsku kultúru. Prajem vám pekný deň!“ Väčšina ľudí mi kývla a vzala si materiály. Niektorí z nich sa usmiali, keď uvideli leták. Raz prechádzala okolo skupinka mladých Aziatiek, ktoré sa medzi sebou vzrušene rozprávali. Za normálnych okolností by som sa ani nesnažila vysvetľovať pravdu mladým ľuďom, ale podala som im niekoľko letákov. Hneď si ich začali so zvedavosťou čítať.

Naozaj ďakujem Majstrovi za povzbudenie, pretože v ten deň som rozdala veľa letákov. Cítila som, ako sa postupne rozpúšťa môj strach pochádzajúci z toho, že som tak dlho žila v kultúre komunizmu a ako sa rozpúšťa istá úroveň mojej ľudskej schránky.