Spomienka na Majstrove prednášky: Oslavy 29. výročia predstavenia Falun Dafa v meste Qiqihar

(Minghui.org) Falun Dafa je kultivačná prax vysokej úrovne, ktorá sa riadi vlastnosťami vesmíru: Pravdivosť- Súcit- Znášanlivosť. V roku 1992 pán Li Chung-č’ prvýkrát verejne vyučoval Falun Dafa v meste Changchun a potom pokračoval v prednáškach po celej Číne.

Dnes Falun Dafa praktizuje viac ako 100 miliónov ľudí vo viac ako 100 krajinách a dostalo sa mu úcty od osobností či vlád mnohých krajín vo svete. Knihy Falun Dafa boli preložené do viac ako 40 jazykov.

Mesto Qiqihar sa nachádza na nádhernej planine Songnen v provincii Heilongjiang, ktorá je prirodzeným biotopom žeriavov čierno-bielych. Preto sa mesto Qiqihar nazýva aj mestom žeriavov. Pán Li prednášal o Fa v meste Qiqihar od 16. do 23. júla 1993. Mnohí praktizujúci Falun Dafa mali počas tohto obdobia tú česť vypočuť si prednášku Majstra Li osobne.

Prešli už roky, ale praktizujúci hovoria, že nikdy nemôžu zabudnúť na hlas a súcitný úsmev Majstra Li, keď predstavoval Falun Dafa a vysvetľoval kultivačnú prax.

Keď majster Li prvýkrát usporiadal seminár, zúčastnilo sa ho len 400 ľudí. O rok neskôr však začalo Dafa praktizovať takmer 2 000 ľudí. Prax sa rýchlo rozšírila do okolitých miest, vďaka jej významnému účinku pri liečení chorôb a udržiavaní kondície. Vďaka jeho úžasnej sile Falun Dafa praktizovali a naďalej praktizujú ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev.

Dňa 15. júla 2022 uplynulo 29 rokov od návštevy pána Li v meste Qiqihar. Niekoľko praktizujúcich si pripomenulo svoje zážitky z účasti na seminári v roku 1993, aby sa o Falun Dafa mohlo dozvedieť viac ľudí.

Moja mama, sestra a ja sme sa zúčastnili na hodine pána Li

„V júli 1993 Majster prednášal v meste Qiqihar. Osobne tam zriadil asistenčné centrum a cvičebné miesto pre praktizujúcich,” spomína Aili.

„Moja mama, sestra a ja sme mali to šťastie, že sme sa mohli osobne zúčastniť Majstrovho semináru. V tom čase som nebola v dobrom zdravotnom stave. Trpela som dedičnou ischemickou chorobou srdca a menštruačnými bolesťami. Kvôli svojmu zlému zdravotnému stavu som bola v depresii. Mojej sestre sa zas vždy točila hlava, ale počas vyučovania Majstra mala jasnú myseľ. Náš zdravotný stav sa výrazne zlepšil v priebehu niekoľkých dní po tom, ako sme začali praktizovať Falun Dafa. Stali sme sa veselými a optimistickými. Bola som šťastná, že som našla pravý zmysel života.“

Image
Palác kultúry elektrického priemyslu v Qiqihare. Majster Li tu vyučoval Fa v dňoch 16. – 23. júla 1993.

„Na konci poslednej hodiny som sa rozplakala, pretože som nechcela, aby Majster odišiel. Napísala som Majstrovi: ‚Majster, ste mi najbližším človekom v mojom živote. Princípy Fa sú najvzácnejšie a povznášajúce. Prídete ešte raz, Majster?’”

„Musí to byť úžasný človek”

„V roku 1993 som pracovala v hoteli, kde býval pán Li. V tom čase som mala len dvadsaťtri rokov,” povedala bývalá zamestnankyňa hotela Wuyi. „V tých dňoch prišlo do Qiqiharu niekoľko majstrov qigongu, aby viedli kurzy a mnohí z nich sa ubytovali v našom hoteli. Ten, ktorý na nás urobil najhlbší dojem a najviac nám utkvel v pamäti, bol pán Li Chung-č’.

„Keď pán Li prišiel do mesta Qiqihar, býval v izbe 301 v hoteli Wuyi. Nosil bielu košeľu a vždy vyzeral upravene. Vždy sa usmieval, bol prístupný a rovnako príjemný k ľuďom rôzneho veku a postavenia. Čašník musel hosťom otvoriť izbu. Vždy, keď požiadal čašníka, aby mu otvoril dvere, zdvorilo povedal: „Prepáčte, mohli by ste mi, prosím, otvoriť dvere? Všimli sme si, že jeho študenti si sadli až potom, čo sa usadil. Mnohí čašníci v hoteli videli vysokého, súcitného a dôstojného Majstra. Mali pocit, že je taký milý a prístupný, že to musí byť úžasný človek.“

Image
Pôvodné miesto hotela Wuyi v Qiqihare

„Bola som vtedy v zlom zdravotnom stave a chcela som, aby mi pán Li pomohol s mojou chorobou. Pán Li a ostatní diskutovali, keď som ho oslovil. Keď videl, že som znepokojená, povedal svojej študentke vedľa seba: ‚Choď a pomôž jej.‘ O sedem alebo osem minút neskôr som sa cítila uvoľnená a uľavilo sa mi.“

„Na druhý deň som vyhľadala jeho študentku, ktorá vyliečila moju chorobu a spýtala som sa jej, koľko chce zaplatiť. Povedala, že nič. Na znak vďaky som jej na druhý deň priniesla paradajky a iné ovocie z mojej záhrady. Povedala: ‚Prosím, nespomínajte to. Neprijímame peniaze ani dary.‘ Asi po ôsmich dňoch pán Li so svojou skupinou hotel opustil.

„V roku 1996 som začala praktizovať Falun Dafa a žiť podľa princípov Pravdivosť- Súcit- Znášanlivosť. Vždy som trpela migrénou a cítila som sa slabá. Všetky tieto neduhy zmizli po tom, ako som začala praktizovať Dafa.”

Majster pomohol mnohým ľuďom

„Hotel Wuyi bol veľmi blízko Paláca kultúry a parku Longsha,” spomína Chen. „Ráno sa Majster často prechádzal v parku Longsha. Jedného dňa uvidel pani, ktorá niesla dvanásťročného chlapca. Majster sa jej spýtal: ‚Čo je s ním?‘ Ona odpovedala: ‚Je ochrnutý.‘ Majster povedal: ‚Položte ho. ‘ Pani povedala: ‚Ale on je ochrnutý. ‘ Majster jej opäť povedal, aby ho položila. Potom s ním Majster trochu pohol a chlapec sa postavil. Prišlo tam veľa ľudí a boli veľmi prekvapení: ‚On dokáže vstať!‘ Pani bola veľmi nadšená a povedala: ‚Tento muž je nadprirodzená bytosť. Musím mu poďakovať.‘ Keď chcela Majstrovi poďakovať, videla, že už odišiel.“

„Takýchto príbehov bolo počas pobytu pána Li v Qiqihare veľa. Pomohol mnohým ľuďom bez toho, aby zanechal čo i len svoje meno.”

Image
Predný vchod a brána č. 2 parku Longsha

Ochrnuté dievča sa postavilo

Dawei povedal: „Keď Majster prednášal v Qiqihare, vždy prišiel do prednáškovej miestnosti asi o pol hodiny skôr. Odpovedal na otázky a opravoval študentom pohyby pri cvičení.“

„Na štvrtý deň prišlo ochrnuté dievča na vozíčku. Dozvedel som sa, že pochádza zo vzdialeného kraja. Počas prestávky k nej Majster podišiel a liečil jej chorobu. V ten deň sa postavila, čo udivilo ľudí, ktorí sa zúčastnili na jeho prednáške.“

„Počas týchto ôsmich dní boli očistené telá mnohých študentov. Jedna staršia žena, Mei, sa uzdravila, ale nemala možnosť vyjadriť svoju vďačnosť, a tak poslala Majstrovi 200 jüanov, ale Majster jej peniaze poslal späť.”

Majster zdôraznil dôležitosť čítania učenia

„Išiel som na Majstrov seminár so svojimi priateľmi. Počas jeho prednášok sme našli všetky odpovede na otázky, ktoré sme mali o živote. Boli sme naplnení radosťou,” povedal Ming.

„Majster vždy myslel na druhých. V tom čase ešte neboli zverejnené nahrávky Majstrových prednášok. Mnohí študenti chceli kópie záznamov prednášok, a tak Majster požiadal počítačový obchod, aby ich vyrobil. Ten človek si chcel dať zaplatiť vysoký poplatok a Majster vážne povedal: ‚To nepôjde. Naši študenti si to nemôžu dovoliť.‘ Až keď majiteľ obchodu ponúkol rozumnú cenu, Majster súhlasil s tým, aby sa kazety vyrobili.

"Majster bol vždy láskavý k ostatným. Vždy prišiel a pomohol nám, keď sme prenášali stoly a pripravovali prednáškovú miestnosť.“

„Majster musel 23. júla o desiatej večer nastúpiť na vlak do Pekingu, aby tam prednášal. Spolu so spolužiakom sme šli na stanicu, aby sme Majstra vyprevadili. Pršalo. Majster sa na nás milo usmial a povedal: ‚Tak veľmi prší. Prečo ste ešte tu?‘“

„V tom čase ešte neboli vydané knihy Falun Dafa, ale mnohí študenti chceli knihu mať. Majster si knihy vždy nosil so sebou, aby ich študenti navštevujúci hodiny, mohli dostať včas. Tentoraz bolo potrebné priniesť do Pekingu niekoľko veľkých tašiek kníh, pričom všetko to boli veľké plátenné tašky naplnené až po okraj a boli naozaj ťažké.“

„Majster nechcel, aby sme išli na nástupište, ale my sme trvali na svojom, keďže sme videli, že tie vrecia s knihami sú veľmi ťažké. Majster požiadal svojich študentov, aby nám kúpili lístky na nástupište. V tom čase si nikto nekupoval lístky na nástupište, keď išiel odprevadiť ľudí a nikto ich nikdy nekontroloval. Chceli sme si ich kúpiť sami, ale Majster trval na tom, aby nám jeho študenti kúpili dva lístky na nástupište.“

„Keď sme nastúpili do vlaku, Majster sa hneď opýtal svojho študenta na všetky články o zdieľaní skúseností, ktoré študenti napísali po seminári a bol to hrubý stoh papiera. Študent nám povedal, že Majster vždy po každom seminári zostal hore celú noc, aby si pozorne prečítal zdieľanie skúseností každého študenta.“

„Majster sa s nami opäť chvíľu láskavo rozprával a vážne nám povedal: 'Teraz ešte celkom nerozumiete, čo Fa naozaj je, ale o ďalšie dva roky budete vedieť, aký je vzácny! A opakovane nám povedal: ‚Čiňte sa dobre v študovaní Fa!‘“

„Vlak odišiel a my sme Majstrovi so slzami v očiach zamávali na rozlúčku. Majster nám tiež stále mával, až kým nám nezmizol z dohľadu. Táto scéna je živá aj po 29 rokoch.“

Veľký Budha sa na mňa usmial

Fan si spomína: „V júli 1993 som mala to šťastie, že som sa mohla zúčastniť na Majstrovom seminári v Qiqihare. V tom čase som bola iba zvedavá na qigong a nevedela som, o čom Falun Dafa je.“

„Jedného dňa na poludnie, po prudkom daždi, bola obloha modrá, akoby bola umytá vodou. Biely oblak v tvare lotosového kvetu pomaly plával ku mne, zastavil sa neďaleko môjho okna a spoza oblaku vyplával krištáľovo čistý Budha. Bol priehľadný a usmieval sa na mňa. Nebola som na to psychicky pripravená a prekvapilo ma to! Zakryla som si oči a pomyslela som si: ‚Je to pravda?‘ Keď som sa znova pozrela, Budha sa na mňa stále usmieval. Odvrátila som tvár a neodvážila som sa pozrieť tým smerom, ale potom som sa znova otočila a videla som, že Budha sa stále usmieva. Nevedela som čo mám robiť a v duchu som si povedala: ‚Prosím, zmizni! Bojím sa.‘ S touto myšlienkou sa biele oblaky pomaly pohli, aby zakryli Budhu, a odplávali do diaľky.“

„Potom som si uvedomila, že Majster ma takto povzbudzoval, pomáhal mi veriť v existenciu Bohov a Budhov a posilňoval moju dôveru v praktizovanie Dafa.”

Našli sme pravú cestu

Lei povedala: „V čase predtým, ako začali praktizovať Falun Dafa, väčšina ľudí, ktorí sa zaujímali o čchi-kung, študovala a praktizovala mnoho iných škôl čchi-kungu, ako aj učenie budhizmu alebo taoistické učenie. Bola som jednou z nich.“

„Mnohé školy qigongu učili ľudí zbierať qi (energiu) stromov a kvetov. Nevedeli sme, čo je kultivácia a nevedeli sme, ako kultivovať svoj charakter. Hoci sme cvičenia robili usilovne za každého počasia, v kultivácii sme sa neposunuli, pretože sme nevedeli, že kľúčom je kultivácia našej mysle a odstraňovanie pripútaností.“

„Dňa 13. júla 1993 som sa s niekoľkými priateľkami vybrala do mestskej čchi-kungovej asociácie, aby som sa opýtala, či do nášho mesta nepríde nejaký čchi-kungový majster prednášať. Dozvedeli sme sa, že o dva dni príde do nášho mesta tajomník Čínskej asociácie pre vedecký výskum qigongu s jedným majstrom qigongu. Týmto majstrom čchi-kungu bol Li Chung-č’, zakladateľ Falun Dafa. Dostali sme aj výtlačok čínskych športových novín, v ktorých bol úvodník o Falun Dafa. V tom čase sa ho zúčastnilo šesť z nás. Po tom, čo tajomník Čínskej asociácie pre výskum čchi-kungu predniesol prejav, predstavil Falun Dafa všetkým účastníkom a pochvalne sa vyjadril o Falun Dafa.

„V tom čase som viac ako dva roky študovala budhizmus. Naučila som sa aj niekoľko ďalších čchi-kungov, ale moje choroby, ako napríklad zápal žlčníka, neuróza a reumatizmus, pretrvávali. Všetky moje choroby však zmizli v priebehu niekoľkých dní po tom, ako som začala praktizovať Falun Dafa. Kládla som Majstrovi otázky o budhizme a Majstrove vysvetlenia boli veľmi presné a presvedčivé.“

„Počas praktizovania Falun Dafa sme sa nielen zbavili mnohých chorôb a stali sa zdravými, ale naučili sme sa aj to, ako byť nesebeckí a prestať bojovať o slávu a osobné záujmy. Našli sme svoje pravé ja.“

„Po návšteve Majstrovho semináru sme zistili, že Falun Dafa je skutočná kultivačná cesta. Vedeli sme, že sme konečne našli pravú cestu, na ktorú sme celý život čakali, a že sme na pravej ceste kultivácie.”

Niekoľko básní pre Majstra

Veľký Majster,

Pretrpeli ste nespočetné ťažkosti

zo vzdialeného vesmíru ste zostupovali krok za krokom

niesli ste za nás veľkú karmu

aby ste nás, odchýlené životy, zachránili pred nebezpečenstvom blížiacej sa skazy.

Veľký Majster,

Boli ste nám taký oddaný, usporiadali ste cestu návratu pre tých, ktorí sa jeden po druhom stratili

Osvecovali ste nás, chránili a viedli vo dne v noci pri našej kultivácii,

Museli ste znášať nespočetné ťažkosti a zasahovanie spôsobené zlými starými silami.

Veľký Majster,

Prejavili ste veľký súcit,

Dali ste všetkým životom možnosť na záchranu

Vaše veľkorysé srdce znáša a toleruje nespravodlivosť a neúctu sveta voči Vám,

Veľký Majster,

vždy si budem pamätať vašu obrovskú milosť,

vždy si ju budem pamätať vo svojom srdci,

všetci my učeníci Dafa v Qiqihare vzdávame úctu veľkému Majstrovi,

 

Týmto článkom chceme svetu povedať o veľkosti nášho Majstra a o vzácnosti a zázraku Dafa.

 

Kultivácia

Čítajúc Fa, Váš hlas mení nebo a zem

Počúvajúc Vás, čistý vánok preniká do bezhraničia,

Hľadiac na Vás, svetlo nebies je oslobodené od všetkých problémov,

Pýtajúc sa Vás, chceli sme sa bez váhania vrátiť do našich pravých domovov

Falun Dafa, pravda vesmíru.

Mysliac na Vás, dnes vidím cez tajomstvo vekov

Nasledujúc Vás, prekonal som prekážky života,

Ďakujúc Vám, ako Vám vôbec môžem poďakovať za Váš veľký súcit?

Spievajúc pre Vás, nový vesmír vytvorený Fa

Falun Dafa, pravdu vesmíru.

 

Záver: Majstrove ťažkosti

Majster si pri prednáškach účtoval veľmi nízke školné, aby svojim študentom nespôsobil finančné ťažkosti. Noví študenti platili len štyridsaťdva yuanov a dlhoroční študenti alebo tí, ktorí prišli na prednášku neskôr, platili len polovičnú cenu. Majster sa musel podľa predpisov podeliť o školné s miestnou čchi-kungovou asociáciou. Čchi-kungové združenie chcelo len zarobiť a myslelo si, že suma, ktorú dostalo z Majstrovho semináru, je príliš malá. Boli veľmi nespokojní s nízkymi poplatkami, ktoré si Majster účtoval. Na konci semináru čchi-kungová asociácia neposlala ani auto, aby Majstra a jeho asistentov vyprevadila. Majster podstúpil veľa ťažkostí, aby ušetril peniaze svojim žiakom.

Image
Majstrov súcit je nekonečný a bezhraničný

Spomínam si na nezabudnuteľné scény, šťastné chvíle a vzácne spomienky na Majstra, keď bol v Qiqihare. Mám pocit, že ani tisíc slov nedokáže opísať Majstrovu veľkosť. Majstrov súcit a múdrosť, Majstrova postava a úsmev, Majstrova starostlivosť a tvrdá práca navždy zostanú v tejto oblasti Qiqihar a v srdciach učeníkov Dafa.

Image
Praktizujúci Falun Dafa v Qiqihare pokojne vykonávajúci cvičenia pred 20. júlom 1999