Svetový deň Falun Dafa

Senát štátu New York vydal vyhlásenie pri príležitosti Svetového dňa Falun Dafa

11.5.22 | Od praktizujúceho Falun Dafa v New Yorku

(Minghui.org) 13. mája 2022 si pripomíname 23. svetový deň Falun Dafa ako aj 30. výročie predstavenia Falun Dafa verejnosti. Táto mimoriadna príležitosť si vyslúžila široké uznanie od predstaviteľov USA z New Yorku na federálnej, štátnej aj mestskej úrovni, ako aj od miestnych úradníkov.

Senát štátu New York prijal 26. apríla rezolúciu J2278 „Pripomínajúcu si 23. výročie Svetového dňa Falun Dafa, ktoré sa bude oslavovať 13. mája 2022“. Inicioval ju senátor Mike Martucci a spolu s ním ju podporilo ďalších 10 senátorov. Je to zároveň už desiaty rok, čo newyorský senát vydal vyhlásenie na počesť Svetového dňa Falun Dafa.

2022 5 4 world falundafa day 513 newyork resolution j2278 01
Senát štátu New York prijal 26. apríla rezolúciu na pripomenutie si 23. výročia Svetového dňa Falun Dafa.
2022 5 4 world falundafa day 513 newyork resolution j2278 01
Predkladateľ a spolupredkladatelia uznesenia. Prvý rad (zľava): Senátor Mike Martucci (predkladateľ), senátor Joseph P. Addabbo Jr., senátor George M. Borrello. Druhý rad (zľava): Senátor James Gaughran, senátor Joseph A. Griffo, senátorka Daphne Jordan, senátor Andrew J. Lanza. Tretí rad (zľava): Senátor Peter Oberacker, senátor Thomas F. O'Mara, senátor Anthony H. Palumbo a senátor James Tedisco.

Nižšie je celý text Rezolúcie č. 2278 štátu New York:

PRIPOMÍNAJÚC si 23. Svetový deň Falun Dafa, ktorý sa bude oslavovať 13. mája 2022

KEĎŽE tento zákonodarný orgán je hrdý na to, že si pripomíname 23. oslavu Svetového dňa Falun Dafa, ktorá bude 13. mája 2022, a

KEĎŽE mnohí, ktorí sa zúčastňujú na Svetovom dni Falun Dafa oslavujú učenie, ktoré prinieslo miliónom ľudí na celom svete fyzické zdravie, radosť a pokoj mysle; a

KEĎŽE Falun Dafa, známy aj ako Falun Gong, je prax sebazdokonaľovania, ktorá má korene v starobylej čínskej kultúre a je založená na zušľachťovaní tela a mysle prostredníctvom špeciálnych cvičení a meditácie; a

KEĎŽE toto vzácne podujatie sa koná v deň, keď Falun Dafa v máji 1992 v Changchun-e v Číne prvýkrát predstavil širokej verejnosti pán Li Chung-č’; potom cestoval po Číne a robil semináre pre verejnosť; a

KEĎŽE vplyv jeho prednášok na spoločnosť bol taký hlboký, že sa táto prax veľmi rýchlo rozšírila len ústnym podaním; odhaduje sa, že do roku 1998 sa tejto praxi v Číne venovalo 100 miliónov ľudí; a

KEĎŽE prax Falun Dafa je jednoduchá; pozostáva predovšetkým z dvoch zložiek, sebazdokonaľovania prostredníctvom štúdia a praktizovania piatich meditačných cvičení; a

KEĎŽE praktizujúci Falun Dafa sa snažia žiť podľa princípov Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti, aby zlepšili svoju morálnu podstatu, čo im následne prináša pozoruhodné zdravotné prínosy; a

KEĎŽE prax Falun Dafa presahuje snahu o zdravie a kondíciu a smeruje k dosiahnutiu väčšej múdrosti a osvietenia; a

KEĎŽE filozofia Falun Dafa podporuje myšlienku, že keď je srdce čisté, myseľ je vyrovnaná a telo nabité energiou, zdravie a šťastie sú prirodzeným výsledkom; ľudia majú možnosť zanechať závislosti a zlé návyky; rodiny môžu žiť v mieri; a komunity môžu prijať to, čo je cnostné a čo potvrdzuje život; a

KEĎŽE účinnosť Falun Dafa pri zlepšovaní zdravia, ako aj princípy, na ktorých je založený, sa ukázali ako nesmierne populárne na celom svete a pritiahli ľudí vo viac ako 114 krajinách; a

KEĎŽE pre obyvateľov Číny je Falun Dafa zdrojom sily tvárou v tvár útlaku; hoci je táto prax v krajine svojho vzniku zakázaná, praktizujúci vytrvalo presadzujú svoje duchovné presvedčenie, riskujúc väzenie alebo ešte horšie veci; a

KEĎŽE v roku 1996 bol Falun Dafa predstavený v New Yorku a odvtedy sa rozrástol na stovky praktizujúcich, ktorí sa nachádzajú v celej oblasti a ponúkajú semináre v centrách pre seniorov, firemných kanceláriách, kluboch zdravia, súkromných rezidenciách a na policajných staniciach bez poplatkov pre účastníkov; a

KEĎŽE dnes Falun Dafa praktizujú a ctia si milióny ľudí a získal viac ako 3 000 ocenení; a

KEĎŽE Falun Dafa je cvičenie, ktoré prinieslo miliónom ľudí na celom svete zlepšenie zdravia a vnútorný pokoj; preto sa

ROZHODLO, aby tento zákonodarný orgán prerušil svoje rokovania a pripomenul si 23. výročie Svetového dňa Falun Dafa, ktorá sa bude konať 13. mája 2022; a ďalej sa

ROZHODLO, aby sa kópie tejto rezolúcie, formálne vyhotovené, zaslali praktizujúcim Falun Dafa v štáte New York.

 

 

Prijaté v Senáte 26. apríla 2022

Na základe uznesenia Senátu

Alejandra N. Paulino, tajomníčka

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/7/200212.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha