Prečo ateistická Čínska komunistická strana vyžaduje, aby jej členovia skladali sľub večnej vernosti?

(Minghui.org) Karl Marx ako aj Čínska komunistická strana (ČKS) sú proti všetkým náboženstvám. ČKS i jej organizácie – Komunistický zväz mládeže a Mladí pionieri – od svojich členov ale vyžadujú prísahu, že budú „navždy verní týmto organizáciám a budú ich nasledovať [v tomto živote i po ňom]“.

V tomto článku sa zameriame na to, prečo ateistická ČKS chce, aby jej členovia prisahali večnú vernosť.

Podstata komunistického ateizmu

„Náboženstvo je ópium ľudí,“ napísal Marx. „Komunizmus sa začína tam, kde sa začína ateizmus.“ Najprv si položme otázku, prečo bol Marx v rozpore s náboženstvom, ktoré učí veriacich rešpektovať bohov a byť dobrými ľuďmi.

Marxove spisy vydané v komunistickej Číne vychádzajú z tých, ktoré boli vydané v Sovietskom zväze. Sú len časťou celej zbierky „Marx-Engelsovho Inštitútu – Marxistického internetového archívu“ vedenej v iných krajinách. Ďalšie skúmanie celej zbierky ukazuje, že Marx bol v mladosti oddaným kresťanom. Jeho otec bol právnik a mladý Marx viedol celkom slušný život, až kým ho neovplyvnil satanizmus.

Satanizmus existoval už stáročia pred Marxom a začínal ako tajná spoločnosť, ktorá podporovala incest, skupinový sex, alkoholizmus a orgie. Na rozdiel od tradičných náboženských systémov, ktoré zachovávajú morálne hodnoty, je satanizmus súčasťou temnej sily a tá má v úmysle ľudí zničiť. Verí, že ak niekto zapredá svoju dušu Satanovi, Satan uspokojí všetky jeho túžby.

Faust, hlavná postava tragickej hry Johanna Wolfganga von Goetheho, bol takýmto človekom a predal svoju dušu za neobmedzené vedomosti a svetské rozkoše.

Marx šiel rovnakou cestou ako Faust, no zašiel ešte ďalej. Vo svojej básni Bledá panna napísal:

Tak nebo som stratil,

to dobre viem.

Moja duša, kedysi verná Bohu,

je vyvolená pre peklo.

Podľa Richarda Wurmbranda, autora knihy Marx a Satan, zapredal Marx svoju dušu Satanovi, aby uspokojil svoje túžby. V knihe Hegel Marx napísal:

Keďže som objavil to najvyššie

A keďže som našiel to najhlbšie prostredníctvom meditácie,

som veľký ako Boh;

obliekam sa do tmy ako on.

Tým, že Marx zapredal svoju dušu Satanovi, dosiahol svoj cieľ – bol a stále je uctievaný ako boh vo všetkých komunistických krajinách; i keď sám otvorene útočil na akúkoľvek vieru v bohov. Ľudstvo však za to platí vysokú cenu. „Keď k zoznamu obetí pripočítame obete spôsobené komunistickými režimami, ktoré vytvoril a podporoval Sovietsky zväz – vrátane režimov vo východnej Európe, Číne, na Kube, v Severnej Kórei, Vietname a Kambodži – ich celkový počet sa priblíži k 100 miliónom. Toto robí z komunizmu najväčšiu katastrofu v dejinách ľudstva,“ napísal v roku 2017 David Satter z Hudsonovho inštitútu, v článku s názvom „100 rokov komunizmu – 100 miliónov mŕtvych“.

Škody spôsobené komunizmom však presahujú rámec zabíjania; komunizmus ľudí navyše odklonil od morálnych hodnôt. Podobne ako jeho predchodcovia v satanistických organizáciách, aj Marx dobre vedel, že zdôrazňovanie spojenia so Satanom je pre ľudstvo príliš opovrhnutiahodné, prekrstil ho preto na ateizmus. Útokom na náboženstvo a podnecovaním nenávisti voči bohom sa naplnili jeho odporné túžby.

Prísažné vyhlásenie  voči komunizmu

Zamerať sa na náboženstvo je len prvý krok. „Komunisti hlásajú úplné zbavenie sa morálky,“ poznamenal Marx. V Komunistickom manifeste bližšie objasnil cieľ zrušiť nielen všetky náboženstvá, ale aj celú morálku.

Wurmbrand vystopoval pôvody prísahy komunizmu až ku satanizmu. „Britským centrom satanizmu je cintorín Highgate v Londýne, kde je Karl Marx pochovaný. Pri tomto hrobe sa slávia tajné obrady čiernej mágie. Bolo to tiež miesto inšpirácie pre upíra z Highgate, ktorý v roku 1970 napadol niekoľko dievčat,“ napísal Wurmbrand. Vedúci predstavitelia ČKS sa pri návšteve Londýna tiež prišli pokloniť na toto miesto.

„Jedným z rituálov satanistickej cirkvi je čierna omša, ktorú satanistickí kňazi prednášajú o polnoci,“ vysvetlil ďalej Wurmbrand. „Počas čiernej omše sa páli Biblia. Všetci prítomní sľubujú, že budú páchať sedem smrteľných hriechov, ktoré sú vymenované v katolíckom katechizme a nikdy nebudú konať dobro. Nasledujú orgie.“

Prísaha ČKS ide ešte ďalej, pretože vyžaduje, aby človek navždy zasvätil svoj život Marxovmu satanizmu. V budhizme, keď sa laik stáva budhistickým mníchom, pýtajú sa ho, či môže sľúbiť, že „do konca svojho života nevezme žiadny život“. Inými slovami, zákaz zabíjania je pravidlo, ktorým sa mnísi musia riadiť počas svojho pôsobenia v ľudskom svete. ČKS má však v úmysle ovládať dušu človeka nielen v tomto ľudskom živote, ale aj po smrti – zatiahnuť ho do pekla.

„Marxizmus vládne viac než tretine ľudstva. Ak by sa dalo dokázať, že pôvodcovia a vykonávatelia tohto hnutia boli skutočne za zatvorenými dverami uctievačmi diabla, vedome využívajúci satanské sily, nevyžadovalo by si takéto prekvapujúce zistenie, aby sme s tým niečo spravili?“ napísal Wurmbrand v knihe Marx a Satan v roku 1986.

Odvtedy sa sovietsky a východoeurópsky komunizmus zrútil. Medzinárodné spoločenstvo však rýchlo zabudlo na masaker na Námestí nebeského pokoja z roku 1989. Namiesto toho poskytlo čínskemu režimu finančnú a diplomatickú pomoc, čím mu pomohlo stať sa dominantným globálnym ekonomickým subjektom, ktorý ohrozuje svet.

Cenzúra a dezinformácie ČKS priniesli Číne a zvyšku sveta nekonečné katastrofy, najmä počas posledných troch rokov pandémie. Je načase, aby sme sa z toho poučili a odmietli komunistickú ideológiu skôr, ako zničí svet.