Moje pochopenie javu, keď praktizujúci Dafa „dostanú COVID“

(Minghui.org) Majster Li (zakladateľ Falun Dafa) nám vysvetlil v článku „Prebuďte sa“ príčinu pandémie COVID, ako aj niektoré nedostatky, ktoré mnohí praktizujúci Falun Dafa stále majú. Momentálne sa pandémia v Číne šíri opäť. Pokiaľ viem, v mojom okolí bola nakazená takmer každá rodina, pričom väčšina ľudí má pomerne mierne príznaky, vrátane niektorých praktizujúcich.

Ako by sme sa mali pozerať na náhly nárast prípadov COVID? Rád by som sa s vami podelil o niektoré svoje pochopenia.

Pandémia je tu, aby odstránila členov komunistickej strany

Ako nám Majster povedal v článku „Prebuďte sa“, pandémia je tu, aby odstránila členov a nasledovníkov Čínskej komunistickej strany. Od nárastu počtu prípadov v decembri zomrelo na COVID veľké množstvo zarytých členov ČKS, pričom mnohí z nich boli známymi osobnosťami alebo elitou v akademickom prostredí, či v oblasti vzdelávania, vedy a techniky. Toto sú fakty, ktoré ľudia nemôžu poprieť.

Prečo sa niektorí praktizujúci tiež „nakazia“?

Ako praktizujúci Dafa vieme, že naše telá sú zložené z vysokoenergetickej látky a každý vírus, ktorý na nás zaútočí, bude rozložený našou vlastnou energiou. Prečo sa však u mnohých praktizujúcich taktiež objavili príznaky COVID?

Majster nás učil:

Ak sa spýtate mňa, poviem vám len jednu vec: je to preto, že ste kultivujúci, že to zažívate, a keďže ste kultivujúci, tieto veci – či sa zdajú pozitívne alebo negatívne – sú všetky dobré. (nadšený potlesk) Je to preto, že boli pre vás pripravené kvôli tomu, aby ste sa mohli zlepšovať na vašej kultivačnej ceste.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v San Franciscu 2014“, Vyučovanie Fa na konferenciách – XIII. časť)

Chápem to tak, že keďže sa stále kultivujeme, musíme prejsť skúškami a ťažkosťami, aby sme sa zlepšili. Možno sa trápenia objavia vo forme príznakov COVID a slúži to na to, aby sa videlo, či sú naše srdcia pohnuté. Je to samozrejme usporiadané starými silami a nemali by sme to uznať. Mali by sme sa kultivovať len podľa Fa.

Na všetko by sme sa mali pozerať z pohľadu Fa

Keď som v októbri 2012 išiel na motorke, zrazil ma autobus a mal som zlomenú kľúčnu kosť. Po operácii som sa cítil veľmi slabý. Väčšina ľudí by mohla zostať v nemocnici niekoľko týždňov. Lenže ja som si pomyslel: „Som praktizujúci Dafa. Ako môžem takto ležať v posteli?“ Rozhodol som sa vstať z postele a prechádzal som sa po nemocnici. Keď som sa vrátil do svojej izby, bol som úplne v poriadku, akoby sa nič nestalo. Po troch dňoch ma prepustili.

Majster nás učil:

Bežní ľudia nevedia, že všetko toto je zahrnuté vo vyjadrení ,podoba vecí sa rodí z mysleʻ. Keď to teda povieme inak, vlastné faktory človeka môžu naozaj zmeniť jeho okolie. ,Kultivujte saʻ a ,hľadajte vo vnútriʻ sú slová, ktoré som povedal veľmi priamym a jasným spôsobom. (smiech) Ale nie je mnoho ľudí, ktorí týmto slovám dávajú patričnú váhu. To, čo som popísal, platí pre učeníkov Dafa, keď robia veci.“ („Vyučovanie Fa na stretnutí Veľkej Epochy“, Vyučovanie Fa na konferenciách – X. časť)

Keď sa u praktizujúceho Dafa objavia príznaky COVID, je dôležité, aby sme sa zbavili strachu a neuznali to; inak si môžeme skutočne privodiť problémy.

Záver

Ako kultivujúci Dafa musíme za všetkých okolností zakladať svoje myslenie na Fa. Bez ohľadu na to, s akým trápením sa môžeme stretnúť, musíme mať na pamäti tri veci, ktoré od nás Majster vyžaduje. Iba ak udržíme krok so štúdiom Fa, vysielaním spravodlivých myšlienok a objasňovaním faktov, skutočne sa kultivujeme a napĺňame našu historickú misiu.

Rád by som svoje zdieľanie ukončil citáciou z „Vyučovania Fa  na medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone, D.C.“ v zbierke Učiteľ vedie loď:

„Vzdajte sa akejkoľvek pripútanosti, ktorú možno máte, a nemyslite na [tie] veci. Jednoducho robte všetko, čo by učeník Dafa mal robiť, a všetko je v tom zahrnuté.“

Vyššie uvedené je pochopenie na mojej obmedzenej úrovni. Budem rád, ak ma spolupraktizujúci upozornia na čokoľvek nesprávne.