Oznámenie o nábore

(Minghui.org) Dopyt po oblečení Falun Dafa na celom svete rastie a spoločnosť Shen Yun Dancer, ktorá vyrába oblečenie v Port Jervis v New Yorku, preto rozširuje výrobu odevov a prijíma pracovníkov na tieto pozície: nákupca látok, tvorca vzorov (po jednom zamestnancovi) a niekoľko operátorov šijacích strojov.

Voľné pracovné miesta

1. Nákupca látok

Kvalifikačné predpoklady:

Viacročné skúsenosti s nákupom látok; dôkladná znalosť látok a doplnkov; znalosť procesu obstarávania látok; znalosť procesu výroby odevov; znalosť analýzy látok, účtovníctva a kontroly nákladov; dobré komunikačné a vyjednávacie schopnosti; orientácia na detail so silným zmyslom pre zodpovednosť; plynulá komunikácia v anglickom jazyku.

Zodpovednosti:

Zodpovednosť za vývoj, hodnotenie a preverovanie nových dodávateľov látok s cieľom zabezpečiť dostatočné zásobovanie; sledovanie aktuálnych informácií o trhu so látkami vrátane cenových ponúk, trendov dopytu a podmienok kvality; udržiavanie pozitívnych a kooperatívnych vzťahov s dodávateľmi; zhromažďovanie a organizovanie informácií týkajúcich sa požadovaných látok; zodpovednosť za nákup a sledovanie kvality a dodávok látok.

2. Tvorca vzorov

Kvalifikačné predpoklady:

Schopnosť vykonávať tvorbu vzorov v CAD; znalosť európskych, amerických a ázijských označení veľkostí odevov; dlhoročné skúsenosti s presnou tvorbou vzorov a šitím; schopnosť vyrábať rôzne štýly vzoriek.

Zodpovednosti:

Schopnosť samostatne navrhnúť a dokončiť výrobu vzoriek každého štýlu a riadiť výrobu vzoriek; zodpovednosť za navrhovanie výrobného procesu; riešenie problémov s kvalitou vzorov a procesov; triedenie vzorov pre výrobné štýly; účasť na kontrole kvality výrobného procesu.

3. Operátori šijacích strojov

Kvalifikačné predpoklady:

Najmenej dva roky praxe v šití; dobrý zdravotný stav a zrak; vek od 20 do 50 rokov. Do úvahy sa budú brať aj starší uchádzači (vo veku 50 – 60 rokov) s výnimočnými skúsenosťami so šitím.

Zodpovednosti:

Pochopenie procesných požiadaviek na výrobu rôznych štýlov odevov; dodržiavanie špecifických výrobných postupov na vykonanie pridelených šijacích úloh podľa stanovených noriem kvality.

Ďalšie požiadavky na prijatie do zamestnania

1. Uchádzači musia mať oprávnenie legálne pracovať v USA (občania, osoby s trvalým pobytom alebo iní legálni obyvatelia, ktorí majú alebo žiadajú o vydanie karty oprávňujúcej na zamestnanie).

2. Uchádzači musia byť praktizujúcimi Falun Dafa.

3. Uchádzači by mali byť schopní znášať ťažkosti, svedomito pracovať, dodržiavať zásady spoločnosti a bezvýhradne spolupracovať s vedením a spolupracovníkmi.

V súčasnosti prijímame žiadosti o zamestnanie na uvedené pozície. Noví zamestnanci sa po úspešnom absolvovaní skúšobnej lehoty stanú zmluvnými platenými zamestnancami na plný úväzok.

Uchádzačov musí odporučiť koordinátor ich miestnej asociácie Falun Dafa alebo osoba zodpovedná za projekty Dafa, do ktorých sú zapojení, alebo známy dlhoročný učeník Dafa.

 

Prosíme uchádzačov o zaslanie životopisu a aktuálnej fotografie celého tela e-mailom na adresu: hr@shenyundancer.com

Telefón: 845-978-5836

 

Shen Yun Dancer

14. januára 2023