Dobré študovanie Fa je základom usilovnej kultivácie

(Minghui.org) Keď poľavím v kultivácii Falun Dafa, začnú u mňa prevládať ľudské predstavy, moje telo je ťažké a je pre mňa tiež zložité zlepšiť si charakter. Nedokážem dobre študovať Fa, robiť cvičenia, ani objasňovať pravdu a hovoriť k veci, takže to, čo hovorím, nemôže zachrániť ľudí.

V kultivácii neexistujú žiadne skratky. Jedinou cestou je usilovne nasledovať Majstrove požiadavky. Keď som sa nemohol sústrediť na štúdium Fa, začal som sa učiť Fa naspamäť. Čítal som opakovane jednu vetu, až kým som si ju nezapamätal; potom som prešiel na ďalšiu. Postupne som bol schopný stať sa v kultivácii usilovnejším.

V jeden deň som mal zrazu pocit, že sa nachádzam vo veľmi pokojnej a čistej dimenzii, bez akýchkoľvek rušivých myšlienok. Všetky ľudské predstavy boli úplne maličké a boli oddelené od dimenzionálneho poľa. V tom čase som sa snažil premýšľať o svojej práci a cítil som, že je to iba spôsob, ako sa uživiť. K práci som nemal žiadnu pripútanosť, ale vedel som, že by som ju mal robiť dobre.

Mali by sme si vážiť vzácny čas prechodu v náprave Fa. Dúfam, že všetci praktizujúci, ktorí poľavili, dokážu dobre študovať Fa, usilovne sa kultivovať a dobre robiť tri veci.