Článok „Prečo existuje ľudstvo“ je publikovaný 30 dní

(Minghui.org)  20. februára 2023 uplynulo 30 dní odvtedy, čo Majster Li Chung-č’, zakladateľ Falun Dafa, publikoval 20. januára článok „Prečo existuje ľudstvo“ (v čínštine).

Za uplynulých 23 rokov Majster Li uverejnil na stránke Minghui.org 229 krátkych článkov, dlhších prednášok a blahoprianí rôznym konferenciám Falun Dafa na výmenu skúseností. Prvý z nich bol „Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999“ uverejnený 19. januára 2000, pričom článok „Prečo existuje ľudstvo“ je najnovší.

Na základe počtu zobrazení, ktoré je Minghui schopný sledovať (bude vysvetlené v závere tejto správy), sa posledný článok Majstra Li umiestnil na 16. mieste (spomedzi 229), len za dobu 30 dní. Článok s najvyšším počtom zobrazení je „O Dafa“, uverejnený v máji 2015.

Texty Falun Dafa sú jasné a priame, pričom majú zároveň hlboký význam. Hoci táto téma nie je v ére informačnej explózie populárna, široká pozornosť, ktorú si získal článok „Prečo existuje ľudstvo“, dokazuje, že článok priťahuje široké spektrum čitateľov a má obrovský vplyv.

Istá praktizujúca v Singapure uviedla, že jej staršia sestra začala praktizovať Falun Dafa koncom roka 1998. Potom, ako Čínska komunistická strana (ČKS) začala v júli 1999 prenasledovanie, však sestra uverila ohováračskej propagande ČKS, prestala praktizovať a občas sa negatívne vyjadrovala o Dafa. Keď jej staršia sestra v Singapure povedala o článku a prečítala jej ho po telefóne, ticho počúvala a povedala: „Teraz to chápem. Musíme byť dobrými ľuďmi.“

V článku „Božstvá vychádzajú z hôr a vyjadrujú svoju vďaku“ sa autor, ktorého tretie oko je otvorené, rozprával s niektorými božstvami, ktoré vyjadrili Majstrovi Li vďaku za uverejnenie jeho posledného článku. „Kultivovali sme sa po tisíce rokov a teraz sme to konečne pochopili,“ povedal jeden z nich.

Článok „Prečo existuje ľudstvo“ v približne 2 000 slovách odhalil mnohé nebeské tajomstvá. Tento článok otvára srdcia čitateľov a prináša im požehnanie.

Ak ste ho nečítali, nižšie uvádzame niekoľko viet z tohto článku:

„Utrpenie môže zmenšiť karmu – to je isté. Uprostred utrpenia a konfliktov, ak si ľudia stále dokážu udržovať láskavosť, budú si zhromažďovať zásluhy a cnosť, a ich životy sa budú pozdvihovať.“

„Konečná fáza prišla, nebeská brána v Troch ríšach sa otvorila a Stvoriteľ vyberá takéto bytosti, aby boli spasené.“

„Všetky chaotické javy sú poslednými usporiadaniami Bohov s cieľom preskúšať, či bytosti môžu byť zachránené. Utrpenie môže zároveň znížiť karmu – všetko sa to robí kvôli spáse ľudí späť do nebeských kráľovstiev.“

„Kauzálne vzťahy a karmická odplata – toto je základným dôvodom, prečo človek má alebo nemá v živote požehnanie.“

„Pre ľudí zhromažďovanie požehnania a cnosti vytvára a dláždi cestu pre návrat do nebies, čo je kľúčové; nie je to na výmenu za momentálne šťastie v jednom ľudskom živote.“

O počte zobrazení, ktoré je Minghui schopný sledovať

Stránka Minghui.org (v čínštine) informuje o počte zobrazení, ktoré Minghui dokáže sledovať. Táto informácia čiastočne odráža úroveň pozornosti čitateľov, ale neodráža skutočné údaje ohľadne čítanosti. Dôvodov je niekoľko:

Po prvé, ČKS už vyše 23 rokov cenzuruje informácie o Falun Gongu. Preto mnohí praktizujúci Falun Gongu v Číne nemôžu priamo navštíviť Minghui a kliknúť na články, aby si ich prečítali. Neexistuje teda žiadna evidencia toho, koľkokrát praktizujúci v Číne čítali články na Minghui.

Po druhé, webstránka Minghui poskytuje možnosť „stiahnuť naraz všetky články uverejnené v daný deň“, aby tak pomohla chrániť bezpečnosť čínskych praktizujúcich, keď prelomia blokádu internetu a navštívia Minghui. Pri tomto spôsobe nie je možné zbierať počet čitateľov z tohto kanála.

Po tretie, kvôli dlhodobému systematickému prenasledovaniu mnoho nepraktizujúcich v Číne nevie, alebo sa neodváži navštíviť Minghui. Namiesto toho sa pri získavaní informácií z Minghui spoliehajú na stránky pre výrobu materiálov, ktoré sú dobrovoľnou službou prevádzkovanou praktizujúcimi Falun Gongu. V záujme ochrany bezpečnosti týchto dobrovoľných praktizujúcich Minghui nezhromažďuje údaje o tom, koľko kópií týchto materiálov sa vytlačí alebo rozšíri.

Preto počet zobrazení, ktoré je Minghui schopný sledovať, ukazuje len časť celkových údajov o čítanosti.