Strach pochádza zo sebeckosti

(Minghui.org) Napoludnie som vysielal spravodlivé myšlienky a potom som plánoval ísť von rozdávať informácie o Falun Dafa. V mysli sa mi však začali objavovať rôzne myšlienky: Premýšľal som, ktoré cesty sú najbezpečnejšie, ako sa vyhnúť kamerám a podobne. Zrazu som sa zarazil a sám seba som sa spýtal: „Na čo to myslím? Veď robím tú najposvätnejšiu vec vo vesmíre!“ Odkiaľ sa tieto myšlienky vzali? Uvedomil som si, že pochádzajú zo strachu, ktorý vychádza z myšlienok seba-ochrany a z túžby vyhnúť sa udaniu, zatknutiu, uväzneniu a mučeniu. Keď som hľadal hlavnú príčinu týchto myšlienok, objavil som sebectvo, sebeckú túžbu chrániť sa.

Majster povedal:

„Dôvodom, prečo sa bytosti môžu odchýliť od Fa a môžu spadnúť dole z vysokých úrovní, je to, že si vyvinú sebectvo.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v západnom USA)

V minulosti som nerozlišoval, či sú moje myšlienky sebecké alebo nie. Teraz viem, že „sebectvo“ je dôvodom, prečo sa životy starého vesmíru odchýlili od Fa! Prispôsobiť sa Fa môžeme iba tak, že sa zbavíme sebectva.

Mali by sme nasledovať Majstrovo učenie:

 „...mali by ste najprv brať ohľad na druhých, aby ste sa vykultivovali k nesebeckosti a k uvažovaniu: „Najprv iní, potom ja.““ (Základy pre ďalší pokrok)

Po toľkých rokoch kultivácie som si až vtedy uvedomil, že dosiahnutie „nesebeckosti  a altruizmu“ je naozaj kritické. Je to štandard nového vesmíru na rôznych úrovniach.

Kde je „ja“, tam je aj „sebectvo“. Majster napravuje vesmír. Každý z nás je len zrnkom prachu v bezhraničnom vesmírnom priestore. Keby nebolo Majstrovej dobrotivej myšlienky napraviť pokazený vesmír, už dávno by sme zanikli a nemuseli by sme sa zaoberať žiadnym „ja“.

Rozsiahle nebeské telesá a rôzne úrovne majú pre život v príslušných sférach rôzne štandardy. V procese návratu k nášmu pôvodu by sme mali prevziať zodpovednosť za odstránenie svojho „sebectva“, keďže je súčasťou starých vesmírnych tiel, ktoré treba napraviť. Keď budeme od základu robiť veci pre druhých, nebudeme mať mentalitu strachu a postupne dosiahneme nesebeckosť, aby sme tu boli úplne pre druhých.

Mali by sme si pamätať myšlienku: Urobme to, čo od nás Majster chce a zachráňme čo najviac ľudí. Zanechajme všetky ostatné túžby, pretože aj veľmi triviálna myšlienka môže byť „sebectvom“ v rôznych sférach a v kultivácii ju treba odstrániť.

Proces zbavovania sa strachu je zároveň procesom pozdvihovania sa zo sebeckého starého vesmíru. Prispôsobme sa Fa a dosiahnime nesebecké štandardy nového vesmíru!