Oznam: Výzva na predkladanie príspevkov pri príležitosti Svetového dňa Falun Dafa 2023

(Minghui.org) Blíži sa 24. svetový deň Falun Dafa (13. mája). Uverejnením Majstrovho článku „Prečo existuje ľudstvo“ sa začal predstupeň ku náprave Fa ľudského sveta a učeníci Dafa v období nápravy Fa odpočítavajú čas do dňa, keď splnia svoje poslanie.

Vydavatelia Minghui týmto pozývajú učeníkov Dafa v Číne aj mimo nej na zasielanie príspevkov. Príspevkami môžu byť kultivačné príbehy, ako aj umelecké diela z oblasti hudby, maľby, poézie, kaligrafie atď. Pomôžu ľuďom zo všetkých spoločenských vrstiev spoznať veľkoleposť Falun Dafa a pochopiť základy, ktoré položila tradičná kultivačná kultúra v čínskej i západnej histórii.

Počas posledných troch rokov pandémie prišlo o život mnoho ľudí. Niektorí praktizujúci Dafa sa síce vďaka kultivácii zotavili z početných ochorení, ale ich pochopenie Dafa sa obmedzilo na jeho prínosy v podobe prinavrátenia zdravia a umožnenia života bez chorôb. Niektorí iní praktizujúci trpeli rôznymi životnými skúškami a trápeniami, a hoci im kultivačná prax prinášala radosť, akosi im chýbal zmysel pre poslanie a zodpovednosť za druhých. Chceli iba mať úžitok z Dafa bez toho, aby robili to, čo od nich Dafa vyžaduje. Existuje aj mnoho ešte zložitejších situácií. Dafa pozdvihuje a formuje ľudí.

Našťastie si po stretnutí s Dafa mnohí praktizujúci rozšírili svoje myslenie a zlepšili si svoje schopnosti. Keďže neustále získavajú nové poznatky o ľudskom tele, živote a vesmíre, stávajú sa altruistickejšími a nesebeckými. Tým, že vytrvalo a odhodlane kráčajú po ceste k božstvu, zasievajú nádej pre ľudí na konci času.

Ako nás kultivácia Falun Dafa zásadne zmenila? Mohol by nám Dafa skutočne pomôcť vrátiť sa k pôvodu a vrátiť sa k svojej pôvodnej povahe? Aké sú prejavy našej vďačnosti voči Majstrovi a Dafa?

Podeľme sa o skutočné príbehy, ktoré sme zažili my alebo ľudia okolo nás. Bude to prospešné pre viac ľudí a poslúži to ako historický záznam Dafa v ľudskom svete pre budúce generácie.

Dúfame, že sa na tom môžu aktívne podieľať všetci učeníci Dafa.

Podrobné pokyny:

1. Jasne uveďte meno autora (pre praktizujúcich v Číne je prijateľný pseudonym), národnosť, mesto a e-mailovú adresu (praktizujúci v Číne môžu používať zabezpečený e-mail v rámci Minghui.org, zatiaľ čo praktizujúci v zahraničí by mali používať e-mail mimo Číny).

2. V prípade predkladania umeleckých diel uveďte odborné špecifikácie vášho diela.

3. Platforma na predkladanie prác je https://www.minghui.org/mh/contact-us.html a vyberte si kategóriu: „Minghui Call for Article/Submission“.

4. Výzva na predkladanie prác sa začína dnes a končí 15. apríla 2023.

5. Minghui vyberie príspevky vysokej kvality a uverejní ich v sérii na webovej stránke Minghui. Vybrané príspevky môžu byť tiež zaradené do periodík, časopisov, brožúr alebo kníh Minghui. Po uverejnení príspevku budú autorské práva patriť Minghui, pričom predkladateľ sa tak automaticky vzdáva svojich autorských práv.

vydavatelia Minghui

1. marca 2023