Opustenie nenávisti

(Minghui.org) Nenávisť je pripútanosťou, ktorú musia kultivujúci odstrániť a len pomocou princípov Dafa sa možno nenávisti zbaviť.

Kedysi som pracoval s človekom, ktorý mi často zámerne robil problémy. Bolo to asi pred desiatimi rokmi a trvalo to niekoľko rokov. Keďže som praktizujúci, nevracal som mu to, no cítil som voči nemu nenávisť, dokonca aj po uplynutí niekoľkých rokov.

Nedávno som čítal zdieľanie skúseností o odstraňovaní nenávisti a pochopil som, že tým, že ma kolega využil, som vlastne získal cnosť, zmenšil si karmu a môj charakter sa zlepšil. Pre praktizujúceho je to dobrá vec, no v srdci som stále prechovával trocha nenávisti.

Snažil som sa na vec pozrieť z vyššej úrovne a dospel som k pochopeniu: Keď mi môj spolupracovník robil ťažkosti, mohlo to byť spôsobené karmou, ktorú som mu dlhoval. Možno som mu predtým ublížil a on si len chcel vziať späť to, čo som mu dlhoval. Nie je to nič, kvôli čomu by som sa mal hnevať. Zároveň mi dal cnosť a moja karma bola odstránená a premenená na cnosť. Hoci cnosť nevidím, verím, že je skutočná. Cnosť je vzácna. Kultivujúci cnosť potrebujú, aby rástla ich energetická sila. Preto je to pre kultivujúceho dobrá vec. Nie je sa teda na čo hnevať, alebo dôvod na pociťovanie nenávisti.

Keď som použil ten istý princíp, rozmotal som vo svojom srdci niekoľko ďalších uzlov. Následne som dosiahol čistejší stav mysle.