Telefonovanie ľuďom v Číne mi pomáha odstrániť v sebe elementy ČKS

(Minghui.org) V auguste 2021 som sa pripojila k telefonickému tímu na platforme RTC, pretože to je miesto, kde môžem Číňanom objasňovať pravdu o Falun Dafa.

Odstraňovanie indoktrinácie ČKS, ktorej som bola vystavená

Postup nápravy Fa je veľmi rýchly. Po dlhú dobu som sa však nekultivovala usilovne alebo som sa nepozerala aktívne dovnútra. Po opakovanom prečítaní si Hong Yin VI som si uvedomila, ako silno som bola ovplyvnená ateizmom, evolučnou teóriou a modernými konceptami, vrátane indoktrinácie Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Dlho som pracovala vo vládnom systéme ČKS a bolo ťažké vzdať sa straníckeho spôsobu myslenia, konceptov, zvykov, reči, pohľadu a metód práce. Bola som tým veľmi otrávená, no neuvedomovala som si to.

Potom, čo sme začali praktizovať Falun Dafa, Majster nás zmenil od mikroskopickej úrovne. Tieto jedovaté látky sú zo mňa neustále odstraňované. Tiež som si opakovane čítala Deväť komentárov ku komunistickej straneRozloženie komunistickej kultúry. Myslela som si, že ma indoktrinácia strany neovplyvnila, no keď som sa pripojila k platforme RTC, ukázala sa a  skutočne mi bránila prispôsobiť sa Fa a zachraňovať ľudí.

Keď som prešla z práce pre mediálny projekt do telefónneho tímu platformy RTC, bola som veľmi sebavedomá a nebála som sa hovoriť s ľuďmi. Mala som pocit, že mám dobrý prehľad, ako objasňovať pravdu o prenasledovaní Falun Gongu.

Zúčastnila som sa skupinového školenia a často som počúvala telefonáty ostatných praktizujúcich. Začala som s tým, že som opakovala to, čo povedali. Čoskoro som si ale  uvedomila, že to nie je také jednoduché, ako som si myslela. Mojim spolupraktizujúcim sa niekoľkými vetami podarilo presvedčiť ľudí, aby vystúpili z ČKS a jej mládežníckych organizácií. No keď som zopakovala to, čo povedali, nepodarilo sa mi pomôcť vystúpiť ani jednému človeku, s ktorým som telefonovala.

Uvedomila som si, že nemôžem len opakovať po ostatných, takže som si napísala, čo chcem vlastne povedať. Keď som telefonovala ľuďom, všetko som to zo seba vysypala. Hovorila som vysokým a nadšeným tónom a poslucháčovi som nedala šancu prehovoriť. Hoci si ma mnoho ľudí vypočulo, len zopár z nich vystúpilo z ČKS.

Neskôr sa ma ľudia v telefóne opýtali: „Nemali by sme sa rozprávať? Vôbec ma nepustíte k slovu!“ Ostatní praktizujúci mi pripomenuli: „Rozprávaj pomaly a nechaj druhého hovoriť.“

Nemyslela som si, že sa mýlim, takže som ani nezmenila svoj prístup, až pokiaľ som si jedného dňa nenahrala svoj telefonický rozhovor, ktorý ma šokoval! Nemohla som uveriť, že som to ja. Hovorila som veľmi rýchlo a môj tón bol nevýrazný, silný a nepríjemný. Mala som pocit, že človek by musel mať veľa trpezlivosti, aby si ma vôbec vypočul a nezavesil, nieto ešte aby vystúpil z ČKS!

Majster povedal: „Keď pracujete, váš tón hlasu, vaša dobrosrdečnosť a vaše argumenty môže zmeniť ľudské srdce, no príkazy nemôžu!“ („Jasná myseľ“, Základy pre ďalší pokrok)

Bola som skutočne ďaleko od Majstrových požiadaviek. Taiwanskí praktizujúci rozprávajú naopak tak, aby sa ľudia cítili veľmi príjemne a pokojne. Snažila som sa napodobniť ich jemný tón. Zvyčajne som začala týmto tónom, ale čoskoro som sa vrátila k svojmu starému ja. Prečo som nemohla hovoriť normálne? Čo som mala urobiť? Uvedomila som si, že ostatní rozprávajú so súcitom nielen kvôli ich dlhodobým skúsenostiam, ale tiež vďaka ich pevnej kultivácii. Uvedomila som si, že mám vážny problém. Nedalo sa to vyriešiť len tým, že jednoducho napravím spôsob, akým hovorím. Musela som zo svojej mysle vykoreniť kultúru ČKS a tvrdo pracovať na zlepšení svojho charakteru.

Začala som venovaním väčšej pozornosti štúdiu Fa. Zvykla som si myslieť, že sa činím dobre. Každý deň som čítala Fa niekoľko hodín a dokonca som sa Fa učila aj naspamäť. Keď som bola v dobrom kultivačnom stave, podarilo sa mi naučiť sa naspamäť aj celú lekciu.

Takže v čom bol môj problém? Uvedomila som si, že som sa skutočne nesústredila a často som to robila, len akoby som plnila nejakú úlohu. Venovala som viac pozornosti kvantite namiesto kvality. Podobné problémy som mala pri praktizovaní cvičení a pri vysielaní spravodlivých myšlienok. Keď som sa pozerala dovnútra, uvedomila som si, že keď som opustila Čínu, poľavila som. Častokrát som neverila v Majstra a Fa a nekonala som tak, ako od nás Majster žiada. Potom čo som čítala Čuan Falun, hlavnú knihu Falun Dafa, so sústredenou a pokojnou mysľou, učila som sa Fa naspamäť a prepísala som Čuan Falun, cítila som sa pokojnejšie a mala som oveľa jasnejšiu myseľ.

Dvakrát som si vypočula sériu článkov s názvom Odstraňovanie kultúry ČKS publikovaných na webstránke Minghui a veľmi mi to prospelo. Bolo to, akoby som sa umyla čistou pramenitou vodou a celé moje telo sa uvoľnilo. Prejavy kultúry ČKS, o ktorých písali spolupraktizujúci, opisovali aj moju situáciu. Bola som odhodlaná dôkladne sa pozrieť do svojho vnútra, vykopať jej korene a odstrániť ich. Zistila som, že agresívny postoj, ktorý som mala, keď som volala ľuďom, bol typom sebectva hlboko v mojom srdci a chcela som prinútiť ostatných, aby konali podľa mojich želaní. Bola som egocentrická, arogantná a nedokázala som si vypočuť názory iných. Chcela som zmeniť druhých, no nechcela som zmeniť samu seba.

Hľadala som svoje pripútanosti a urobila som prielom. Jedného dňa som si počas telefonátu všimla, že spôsob, akým som rozprávala, sa zmenil. Dokázala som sa porozprávať s človekom na telefóne a mala som omnoho pokojnejší tón. V ten deň sa mi podarilo pomôcť šiestim ľuďom vystúpiť z organizácií ČKS. Toto sa mi nikdy predtým nestalo.

Bolo to skutočne tak, ako povedal Majster: Kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom.“ (Prvá lekcia, Čuan Falun)

Odvtedy som si pri telefonovaní viac verila. Počas tohto procesu sa odhalili aj moje ďalšie  pripútanosti. Napríklad keď mi niekto nadával, znovu sa objavila moja súťaživá mentalita a potom som začala používať svoj starý tón.

Majster povedal:

„Ako praktizujúci, by ste nemali iba preukazovať znášanlivosť k ľuďom, s ktorými máte konflikty a ktorí vás osobne zahanbia, ale tiež by ste k nim mali zaujať šľachetný postoj a dokonca im ďakovať.“ (3. Súčasná kultivácia Zhen, Shan, a Ren, Falun Gong )

Hľadala som vo svojom vnútri a porovnala som svoje správanie s tým, čo povedal Majster. Pokúsila som sa odstrániť svoju bojovú mentalitu, keď som hovorila s ľuďmi. Uvedomila som si, že môj agresívny postoj pochádza z indoktrinácie ČKS. Ako učeníčka Dafa by som pri kontakte s druhými mala byť veľkorysá a tolerantná. Ak dokážem ostať pokojná a súcitná, ľudia ma budú počúvať. Potom im môžem skutočne objasniť pravdu a zachrániť ich.

Odhalenie mojich základných pripútaností

Aj keď sa moja súťaživá a bojová mentalita zmenšila, stále som mala problém s tým, že som nechcela, aby ma ostatní kritizovali. Keď som sa po prvýkrát pripojila k tímu Quick Talk, nebola som zvyknutá na odlišný spôsob telefonovania. Istý čas bola moja miera pomoci ľuďom s vystúpením veľmi nízka. A tak pokleslo aj moje sebavedomie a na povrch vyplával strach z toho, čo o mne povedia ostatní.

Keď mi spolupraktizujúci predložili návrhy, nebola som ochotná počúvať. Pre ďalšiu spoluprácu som si našla niekoho iného. Keď sa mi nepodarilo nikoho presvedčiť na vystúpenie ani po polhodinovom alebo hodinovom volaní, bála som sa, že si to ostatní všimnú. Takže som odišla z tejto linky a pripojila sa na inú. Ale keď som sa nad tým zamyslela, ostatní mi len dávali milé pripomienky. Nikto ma nekritizoval. Prečo mi ich návrhy vadili?

Premýšľala som: „Už viac ako 10 rokov sa točím okolo toho, že nechcem, aby o mne iní hovorili negatívne. Aký je môj základný problém? Hoci už nezvyknem odvrávať alebo sa obraňovať, stále to nepovažujem za niečo dobré. Stále sa chcem obraňovať. Nezbavila som sa svojich ľudských názorov. Musím zmeniť spôsob, akým premýšľam o veciach a považovať sa za kultivujúcu. Keď sa stretnem s problémami, musím sa najprv pozrieť do svojho vnútra, pomerať sa s Fa a okamžite sa napraviť. To je to, o čo nás Majster požiadal.“ Keď som to tak skutočne robila, cítila som sa lepšie a môj xinxing sa v tomto aspekte postupne zlepšil.

Pred pár mesiacmi mi jedna praktizujúca povedala, že o mne niekto šíri klebety. Keď mi zopakovala, čo sa o mne hovorí, nahnevala som sa. Okamžite som povedala: „To nie je pravda!“ Práve keď som už šla argumentovať, prinútila som sa ostať ticho. Vedela som, že sa to stalo preto, aby som sa zlepšila. Potichu som sa zasmiala. Hoci som stále nedokázala ostať pokojná, aspoň som to dokázala brať ako dobrú vec a neupadnúť do zmýšľania o tom, kto má pravdu a kto nie.

Sústredila som sa na pozeranie sa dovnútra, keďže som vedela, že to mieri na moju pripútanosť a bola to pre mňa príležitosť zlepšiť sa. Nemalo to nič spoločné s praktizujúcou, ktorá šírila tie klebety. Ona mi len pomáhala. Pokúsila som sa nasledovať Majstrove požiadavky a tentokrát som už nemala ten srdcervúci pocit. Keď som odstránila svoju pripútanosť, každá bunka v mojom tele pocítila radosť z prispôsobenia sa Fa.

Chcela som sa čo najrýchlejšie zlepšiť a zachrániť viac ľudí. Takže niekedy som bola v zlom stave naháňania sa za rýchlym úspechom. Uvedomila som si, že to tiež pochádza z indoktrinácie ČKS. V tom čase som práve začala s telefonátmi, no chcela som byť okamžite  zručná. Ako by to ale bolo možné? V skutočnosti to svedčilo o mojej samoľúbosti, o túžbe zachovať si tvár a dosiahnuť slávu. Keď som rozpoznala a odstránila tieto pripútanosti, mala som omnoho uvoľnenejšiu a pokojnejšiu myseľ a môj stav pri objasňovaní pravdy sa stabilizoval.

Keď som dokázala čoraz viac ľuďom pomôcť vystúpiť z organizácií ČKS, nevedomky som si vyvinula ďalšiu pripútanosť. Začala som premýšľať o tom, aké by to bolo úžasné, keby som mohla pomôcť vystúpiť desiatim ľuďom za deň a koľko by to bolo za mesiac. Nevšimla som si to, až kým jedného dňa neskončil môj počet na nule. Uvedomila som si, aká som bola posadnutá číslami. 

Majster nám povedal:

„Myslím si, že na turistických miestach by ste nemali brať samotné vystúpenie zo strany, z mladých pionierov alebo ,tri vystúpeniaʻ za svoj cieľ. Pamätajte si: vaším cieľom je objasňovanie pravdy a zachraňovanie ľudí! (nadšený potlesk) Iba ak máte pocit, že ten človek bol zachránený, vtedy je to v poriadku.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2016“, Vyučovanie Fa na konferenciách - XIV. časť)

Odrazu som to pochopila a odstránila som túto pripútanosť. Odvtedy som sa úplne sústredila na to, ako lepšie objasniť pravdu o Falun Dafa a pomôcť ľuďom vystúpiť z ČKS. Už som nebola posadnutá číslami.

Rozprávanie sa s ľuďmi so súcitom

Keď som začala telefonovať, nemala som mnoho skúseností a nevedela som, ako odpovedať na niektoré otázky od ľudí. Mnohí mi to zložili. Uvažovala som, čo by som mala urobiť. Ako som im mohla dať pocit, že sa ich táto téma týka? Učila som sa od ostatných praktizujúcich a tiež som si zbierala informácie. Čítala som všetko, čo som dokázala nájsť ohľadom objasňovania pravdy, prepisovala som si to do zošita, alebo som sa to učila naspamäť. Majster mi tiež dal múdrosť a uvedomila som si, že by som mala použiť rôzne spôsoby pri rozprávaní sa s rôznymi skupinami ľudí. Nakoniec som dokázala odpovedať na otázky od ľudí.

Už som sa viac nebála, keď som natrafila na tých, ktorí sympatizovali s ČKS alebo veľmi nadávali. Stále som sa s nimi rozprávala, bez ohľadu na to, čo hovorili. Potom som si však uvedomila, že to stále nie je dobré, pretože by som im mala pomôcť vystúpiť z ČKS a zachrániť ich. Takže som sa snažila hovoriť láskavejším tónom a dať im východisko: „Ste láskavý človek. Nie je to vaša chyba, že premýšľate týmto spôsobom. Úplne vás chápem. Viem, že v rámci tohto systému sme nikdy nepočuli druhý názor. Ale teraz to viete, keď som vám to vysvetlila, však? Ste veľmi láskavý a múdry človek a nechcete byť v spoločnosti zlých ľudí, nie je to tak? Mali by ste vystúpiť zo strany.“ Niektorí ľudia potom súhlasili s vystúpením z organizácií ČKS.

Pripravila som si dva súbory bodov na rozprávanie. V prípade starších ľudí vychádzam z tradičných hodnôt: „Chápete, prečo tu je táto vážna pandémia. Existujú príčiny, prečo sa tieto katastrofy dejú. Morálka spoločnosti rýchlo upadá. Nebesia používajú tieto katastrofy, aby nás varovali. Dobrí ľudia budú chránení. Ako starší človek viete, že v našej päťtisícročnej civilizácii došlo k stovkám takýchto katastrof. Keď ľudia s dobrým srdcom skutočne hľadajú pomoc nebies, budú chránení a zachránení. Veľké hnutie vystupovania z organizácií ČKS je požehnané nebesami a nám Číňanom dáva možnosť ostať v bezpečí.“ Mladším ľuďom najprv hovorím o súčasnej situácii. Hovorím o tom, ako sú ľudia nahnevaní na prísne metódy lockdownov ČKS, o katastrofách, ktoré prinieslo nútenie ľudí dať sa zaočkovať, o protestoch bielych papierov (proti opatreniam voči Covidu), o súčasnej epidémii spôsobenej náhlym zrušením opatrení a tak ďalej. Potom, čo ich presvedčím, aby vystúpili z ČKS, hovorím im o tradičnej kultúre a vysvetľujem im, prečo sú ateizmus a evolučná teória nepravdivé.

Mám pocit, že pri telefonátoch na objasňovanie pravdy je určite dôležité pripraviť si témy rozhovoru, ale ešte dôležitejšie je mať správne zmýšľanie a zachovať si spravodlivé myšlienky. To si vyžaduje, aby sme každý deň dobre študovali Fa a neustále sa pozerali dovnútra. Prešla som zmenou – od pozerania sa dovnútra po stretnutí sa s konfliktami a problémami, na každodenné pozeranie sa dovnútra. Teraz venujem pozornosť každej svojej myšlienke. Viem, že sa nesmiem stať samoľúbou.  

Keď objasňujem pravdu, moje pripútanosti sa zmenšujú a moja myseľ sa stáva čistejšou. Keď som videla správy, ako mnohí ľudia umreli počas pandémie Covidu, bola som veľmi smutná a plakala som. Naozaj súcitím s ľuďmi a chcem ich zachrániť. Keď mám súcit, Majster mi dá múdrosť a účinok objasňovania pravdy je veľmi dobrý.

Napríklad, keď boli odhalené informácie o ADE účinku vakcíny ČKS (ADE, Antibody-dependent enhancement) a o tom, ako by mohla ľuďom spôsobiť nezvratné škody, mala som pocit, že sa to týka života a bezpečnosti každého z nás, takže som to použila ako východiskový bod na odhalenie zločinov ČKS. Ľudia tomu venovali veľkú pozornosť a vypočuli si ma. Potom pohovorím o všetkých katastrofách, ktoré spôsobil dvojmesačný lockdown Šanghaja, ako aj o nespočetných zločinoch, ktoré ČKS spáchala počas svojej histórie. Niekedy ma to dojme až k slzám, nemôžem hovoriť a osoba na telefóne na mňa ticho čaká. Raz som telefonovala trikrát za sebou a všetci traja ľudia na druhej strane linky vystúpili z organizácií ČKS. Všetci súhlasili a povedali, že to, čo som povedala, dáva zmysel.

Toto mi skutočne ukázalo dôležitosť nášho stavu mysle pri objasňovaní pravdy. Náš súcit a láskavé myšlienky odstránia zlé faktory za ľuďmi, aby mohli prijať pravdu.

Chcem sa v budúcnosti zamerať na to, ako si vždy zachovať tento druh súcitu a spravodlivých myšlienok a byť zrelou vo všetkých aspektoch pri objasňovaní pravdy.

Platforma RTC pre nás pripravila tie najlepšie nástroje a cítim sa veľmi požehnaná, že môžem byť súčasťou tohto telefonického tímu. Všetci navzájom veľmi dobre spolupracujeme a účinok objasňovania pravdy je veľmi silný.

Toto sú moje nedávne osobné skúsenosti. Ak som povedala niečo, čo nie je v súlade s Fa, láskavo ma na to prosím upozornite.

Pozdvihnuté srdcia a mysle

príbehy o sile Falun Dafa

Príbehy ľudí o mocnej schopnosti Falun Gongu a zlepšiť zdravie a duševnú pohodu ľudí na celom svete.