Výnimočné účinky sledovania Shen Yun Creations

(Minghui.org) Shen Yun bol založený v roku 2006 a každoročne cestuje po celom svete. V našej krajine však zatiaľ vystúpiť nemôže. Ak chcú praktizujúci od nás pomôcť propagovať Shen Yun alebo predávať vstupenky, musia letieť do zahraničia. Náklady na stravu a ubytovanie sú vysoké. V roku 2021 však bola spustená platforma Shen Yun Zuo Pin (ShenYunCreations.com – streamovacia platforma od Shen Yun), ktorá praktizujúcim dáva nové možnosti zdieľania hodnôt prezentovaných v predstaveniach Shen Yun.

Predstavenie tradičných čínskych hodnôt

Prvý príbeh, o ktorý by som sa s vami rada podelila, sa odohral v školskej triede. Deti sledovali Shen Yun online a potom počas prestávky diskutovali o tom, čo videli. V inej triede učitelia a praktizujúci ukázali žiakom niektoré videá na Shen Yun Creations. Učiteľka deťom tiež vyrozprávala niekoľko príbehov o nebi a o návrate k tradíciám.

Jedno štvorročné dievčatko niekedy bývalo podráždené. Keď sa nahnevalo, sledovanie Shen Yun Creations a počúvanie hudby Shen Yun ho dokázalo rýchlo upokojiť.

Päťročný chlapec pozval svojich kamarátov domov a ukázal im videá Shen Yun Creations. Svojim spolužiakom tiež objasnil pravdu. Keď odchádzali, požiadal ich, aby si zapamätali: „Falun Dafa je dobrý. Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré.“

Potom, čo deti začali sledovať Shen Yun, prestali sledovať sociálne médiá. Radi pozerajú Shen Yun Creations a niekedy tancujú do rytmu hudby.

Každý môže oceniť a šíriť Shen Yun

Jedna staršia praktizujúca spomenula, že vzhľadom k jej veku bolo pre ňu ťažké otvoriť si Shen Yun Zuo Pin online. Preto si kúpila album Shen Yun. Manžel jej zvykol brániť v cvičení a nebol ochotný počúvať, keď hovorila o Falun Dafa. Keď videl svoju manželku pozerať si album, zo zvedavosti si ho pozrel spolu s ňou. Potom spolu diskutovali o predstaveniach Shen Yun. Porozprávala mu niekoľko príbehov a objasnila mu pravdu.

Po večeri požiadala svoju dcéru a zaťa, aby jej pomohli preložiť obsah albumu. Keď prekladali, vysvetľovala im legendy prezentované v predstaveniach. Tieto príbehy použila aj na objasnenie pravdy. O niekoľko dní neskôr sa rozhodla predplatiť si Shen Yun Zuo Pin pre celú rodinu. Jej zať jej pomohol prehrať Shen Yun Zuo Pin v televízii. Shen Yun jej tak pomohol obnoviť kontakt s rodinou.

Pochopenie faktov o Falun Dafa a o prenasledovaní prostredníctvom sledovania Shen Yun Zuo Pin

Jeden priateľ praktizujúceho je úradníkom na dôchodku a je čestný a láskavý. Praktizujúci sa mu už šesť rokov snažil objasniť pravdu, no on stále nechápal. Pred niekoľkými dňami ho praktizujúci pozval na čajový večierok, aby mu predstavil Shen Yun Performing Arts.

Prišiel tam skôr z úcty k praktizujúcemu, no nakoniec ho umenie Shen Yun zaujalo. Počas večierka si požičal pero s tým, že sa chce dozvedieť viac a že si zapíše odkaz na Shen Yun Zuo Pin. Na druhý deň si aj s rodinou išli pozrieť výstavu Umenie Zhen Shan Ren. Celá rodina sa tak dozvedela pravdu o Dafa a o tom, ako Čínska komunistická strana (ČKS) prenasleduje praktizujúcich.

Hudba Shen Yun povznáša prostredie navôkol

Jeden praktizujúci žije v blízkosti parku. Ľudia po celý deň prichádzajú a odchádzajú a okolité prostredie nie je pokojné. Nemôže sa sústrediť na svoju prácu a je to preňho nepríjemné. Ovplyvňuje to aj jeho schopnosť sústrediť sa, keď číta knihy Falun Dafa. Predplatil si Shen Yun Zuo Pin a rozhodol sa, že ho pustí a otvorí dvere, aby si to mohli vychutnať aj okoloidúci.

Raz keď okolo jeho domu prechádzalo malé dieťa, hlasno kričalo a jeho babička ho nevedela upokojiť. Praktizujúci ich pozval k sebe domov a ukázal im Shen Yun Zuo Pin. Dieťa sa okamžite upokojilo a pozrelo si niekoľko vystúpení. Babička potom praktizujúceho poprosila o odkaz, aby si to mohla pozrieť aj doma.

„Shen Yun je úžasný“

Jedna praktizujúca hovorila o tom, ako jej manžel roky trpel nespavosťou, ani lieky mu nepomáhali. Rozhodla sa predplatiť si Shen Yun Zuo Pin a denne si púšťala predstavenia. Na počudovanie jej manžel odvtedy dokáže rýchlo zaspať. Povedala mu: „Pozri, roky užívania liekov nepomáhalo, ale po sledovaní Shen Yun môžeš pokojne spať. Shen Yun je úžasný!“

Ďalší praktizujúci potreboval nastaviť televízor, aby jeho rodina mohla pozerať Shen Yun. Zavolal technika a po dokončení práce pustil skladbu, aby otestoval zvuk a obraz. Technik bol dojatý a podrobne sa pýtal na Shen Yun Performing Arts. Praktizujúci mu vysvetlil, že dôvodom, prečo môžu umelci Shen Yun predvádzať také špičkové a nádherné predstavenie je to, že sa riadia princípmi Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť.

O týždeň neskôr sa tento muž vrátil, aby skontroloval kvalitu televízie. Praktizujúcemu povedal, že začal čítať Čuan Falun.

Šírenie informácií o Shen Yun

Jedného dňa praktizujúci objasnil pravdu pani, ktorá predávala reklamné prehrávače a ukázal jej aj upútavky na Shen Yun. Nakoniec si ich pozrela všetky. O niekoľko týždňov neskôr prišla k praktizujúcemu a povedala: „Vaše upútavky sú úplne úžasné. Nainštalovala som ich do našich reklamných prehrávačov. Zákazníci tak budú testovať zariadenie pomocou videí, ktoré ste mi poslali.“ Požiadala tiež o materiály na objasnenie pravdy a vysvetlila: „Poznám mnohých Číňanov, ktorým dám tieto materiály.“

O niekoľko dní neskôr si chcel reklamný prehrávač kúpiť ďalší praktizujúci. Keď ho zapol na otestovanie, s prekvapením zistil, že všetky predinštalované videá v zariadení sú upútavky na Shen Yun a Shen Yun Zuo Pin.

Uvedomila som si, že každý praktizujúci sa nielen sám kultivuje a zdokonaľuje; najúžasnejšie je, že môžeme pomáhať Majstrovi v zachraňovaní ľudí. Musíme šíriť pravdu medzi viac ľudí,  vrátane našich priateľov a rodiny.

Majster mnohokrát povedal, že poslaním Shen Yun je zachraňovať životy. Shen Yun prišiel do našej krajiny prostredníctvom webstránky Shen Yun Zuo Pin, ktorá vytvára príležitosti pre praktizujúcich Falun Dafa, aby tu predstavili Shen Yun.

Shen Yun Zuo Pin a Gan Jing World skutočne vytvorili nové príležitosti pre všetkých praktizujúcich v oblastiach, kde Shen Yun nevystupuje naživo. Záleží na tom, či sa k tomu dokážeme osvietiť a konať.

Vyššie uvedené sú len niektoré z mnohých príbehov, ktoré mi praktizujúci spomenuli. Keď ich počúvam, som dojatá a cítim Majstrovu veľkosť, súcit a to, ako dáva ľuďom viac príležitostí. Dúfam, že tieto príbehy pomôžu praktizujúcim posilniť spravodlivé myšlienky a pripojiť sa k snahe o propagáciu Shen Yun.