Podnikateľ: Článok Majstra Li svieti ako jasné svetlo

(Minghui.org) Peter pri svojom úspešnom podnikaní verí v tradičné hodnoty. Pred niekoľkými rokmi prvýkrát videl predstavenie Shen Yun Performing Arts a zaujala ho pozitívna energia, čistá láskavosť a krása umelcov. Mal pocit, že umelecký riaditeľ, umelci a orchester Shen Yun prinášajú svojim divákom najvyššie dobro v živote.

Peter sa stal fanúšikom Shen Yunu a každý rok pozýval na predstavenie svoju rodinu a priateľov. Povedal, že umelecký riaditeľ Shen Yun je skvelý, pretože „odovzdáva tradičné hodnoty a inšpiruje ľudí k láskavosti“.

Jeden z Petrových priateľov mu odporučil, aby si prečítal článok „Prečo existuje ľudstvo“, ktorý nedávno napísal zakladateľ Falun Dafa, pán Li Chung-č’. Pri čítaní článku si spomenul na scénu z jedného predstavenia Shen Yun, v ktorej božské bytosti nasledujú Stvoriteľa do ľudského sveta. Takmer počul, ako im Stvoriteľ hovorí: „Nasledujte ma do ľudskej ríše a zachráňte vnímajúce bytosti.“ Pocítil poslanie pokračovať v organizovaní neziskových stretnutí s čítaním kníh a propagovať dobré skutky a myšlienky.

Článok pána Li odporúča aj ďalším, pretože cíti, že je jasným svetlom, ktoré vedie ľudí žijúcich v tejto zdegenerovanej dobe. Peter verí, že len konaním dobrých skutkov môžu ľudia urobiť svet lepším a odvrátiť sa od zničujúceho osudu.

Pripomína, čo bolo v článku povedané,

„Stvoriteľ si cení Bohov a všetky životy, ktoré sú láskavé a dobré, ako aj veľkolepé stvorenia vo vesmírnej ríši. Preto na začiatku fázy „degenerácie“ priviedol niektorých Bohov do najvonkajšej vrstvy vesmírnej ríše (všeobecne nazývanej „ríša mimo Fa[1]“), kde neboli žiadni Bohovia, a vytvoril zem.“ („Prečo existuje ľudstvo“)

Povedal, že božské bytosti, ktoré prišli s poslaním, zastávajú pozície vo všetkých oblastiach života a snažia sa zachrániť svoje vnímajúce bytosti vrátane rodín a priateľov šírením láskavosti.

Petra sa najviac dotklo, že keď si článok prečítal, mal rovnaký pocit ako pri sledovaní vystúpení Shen Yun. Povedal, že ho obklopila teplá energia. „Mal som pocit, akoby som bol v nebi. Moja duchovná energia stúpla a môj charakter sa okamžite zlepšil. Už som nebol úzkoprsý a moje srdce sa zväčšilo.“

Povedal, že čítanie článku pána Li môže byť pre každého prínosom a môže inšpirovať ľudí k láskavosti. Povedal, že ak chcú byť ľudia láskaví, mali by začať robiť dobré skutky, aj tie malé, a tiež byť ohľaduplní a altruistickí.

Po prečítaní článku povedal, že pán Li má súcit nielen so svojimi študentmi, ale s každou bytosťou: „Prišiel zachrániť bytosti vo vesmíre.“ „Pomocou súcitu chce zmeniť smerovanie sveta a zastaviť zničenie vesmíru.“