„Hľadal som Falun Dafa“

(Minghui.org) Spolu s ďalšou praktizujúcou sme sa vybrali na bicykloch do vzdialenej dediny, aby sme miestnym ľuďom predstavili Falun Gong a upozornili ich na prenasledovanie. Dedinu sme nepoznali, takže sme išli po hlavnej ceste a zastavili sme na rušnom mieste pri obchode. Niekoľko ľudí vo vnútri hralo karty, zatiaľ čo vonku sa rozprávalo niekoľko mladých žien. Pri štyroch starších ľuďoch hrajúcich karty na druhej strane cesty bolo niekoľko prizerajúcich sa ľudí. Požiadali sme Majstra Li, zakladateľa Falun Dafa, aby nás posilnil, aby sme dokázali zachrániť týchto predurčených ľudí. Rozdelili sme sa.

Prišla som k hráčom kariet a pozdravila som ich. Keď som začala vyťahovať nejaké letáky a DVD, jeden z nich mávol rukou a vyštekol: „Choď preč. My tie veci nechceme. Nevyrušujte nás. Nenecháme sa vami oklamať.“ Vyslala som spravodlivé myšlienky, aby som odstránila zlé faktory v iných dimenziách, ktoré im bránili počuť, čo chcem povedať. Usmiala som sa a povedala som: „Pane, praktizujem Falun Dafa a som tu, aby som vám dala niečo dobré.“

Prerušil ma skôr, ako som to stihla dokončiť, a povedal: „Čo ste povedali? Vy praktizujete Falun Dafa?“ Keď som mu to potvrdila, odložil karty a povedal: „Prosím, dajte mi toľko materiálov, koľko môžete. Hľadal som Falun Dafa. Dnes som ho konečne našiel!“

Ostatní ľudia boli prekvapení. Pokračoval: „Pred niekoľkými rokmi som išiel do Hongkongu a nejaký čas som zostal so svojou dcérou. Videl som tam mnoho praktizujúcich Falun Dafa robiť cvičenia. Ľudia a vládni úradníci v Hongkongu ich podporovali. Falun Dafa je skutočne veľmi dobrý. Všetko, čo rozširuje Čínska komunistická strana (ČKS), je zlé a falošné. Ak ČKS zakazuje ľuďom niečo pozerať alebo čítať, ja si to určite pozriem alebo prečítam.“

Vzal si materiály a DVD, ktoré som mu podala, a ostatní si potom tiež niečo vypýtali. Pri rozdávaní vecí som im objasnila pravdu. Tiež som ich požiadala, aby vystúpili z ČKS a jej pridružených organizácií.

Inokedy sme s niekoľkými praktizujúcimi išli do vzdialenej horskej dediny rozdávať materiály na objasňovanie pravdy a rozprávať sa s ľuďmi. Domy boli roztrúsené ďaleko od seba. Navštívila som niekoľko z nich a potom som uvidela jeden dom na kopci vzdialený asi 200 metrov. Vonku bolo na šnúre zavesené oblečenie, čo znamenalo, že tam niekto žije. Váhala som, či mám ísť, pretože už bolo dosť neskoro a ja som sa musela vrátiť domov, aby som uvarila večeru pre svoju rodinu. V taške som mala už len dva letáky, ktoré som mohla niekomu dať cestou domov.

Vtom mi hlavou prebleskol Majstrov Fa: „... nevynechajúc jedinú oblasť, kde sú ľudia.“ („Zanechajte ľudské pripútanosti a zachráňte ľudí vo svete“, Základy pre ďalší pokrok (Diel III)) Majster mi dal náznak, že by som nemala vynechať žiadnych predurčených ľudí. V našej oblasti nie je veľa praktizujúcich a nebolo pre nás ľahké dostať sa na toto miesto. Nevedeli sme, kedy sa sem budeme môcť vrátiť. Všetci sme sa zhodli, že by sme si túto príležitosť nemali nechať ujsť.

Privítala nás žena okolo päťdesiatky, ktorá na nás podozrievavo hľadela. Pustila nás dnu, no potom nič nepovedala a ani sa neusmiala. Otočila sa ku nám chrbtom a chystala sa odísť do inej miestnosti. Uvedomila som si, že nás možno zle pochopila. Nenechala som sa tým ovplyvniť a s úsmevom som povedala: „Sme praktizujúci Falun Gongu a priniesli sme vám dobré správy.“ Podala som jej leták.

Prerušila ma a pozrela na mňa so širokým úsmevom. Požiadala ma, aby som zopakovala, čo som práve povedala. Keď si vzala brožúrku, vyzerala byť nadšená. Priniesla stoličky, požiadala nás, aby sme sa posadili, a povedala: „Jedného dňa, keď som bola na nákupoch, mi podali bankovku v hodnote jedného yuanu, na ktorej boli vytlačené informácie o Falun Dafa. Keď som uvidela tri znaky ‚Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť‘, cítila som sa veľmi dobre. Hľadala som Falun Dafa. Najprv som si myslela, že ste podvodníci.“

Povedala som jej, že by mala byť opatrná, pretože v dnešnej dobe sa už ľudia neriadia tradičnými hodnotami. Vysvetlili sme jej pravdu a ona súhlasila, že vystúpi z ČKS a jej pridružených organizácií. Pozvala nás na šálku čaju a priniesla nám cukríky a ovocie.

Keď sme odchádzali, ešte raz nám poďakovala. Povedali sme jej, že nám nemá ďakovať, pretože to bol Majster Li, kto nás povzbudil, aby sme za ňou prišli, takže by sa mala radšej poďakovať jemu. Povedala, že poďakuje.